OPZ Kooperativa

Aktuality z výjezdů

DN na Břeclavsku a Hodonínsku

06.06.2017

Ke dvěma vážným dopravním nehodám dnes krátce před jedenáctou hodinou vysílalo KZOS lékařské posádky ZZS JmK a vrtulník.  Ve Velkých Němčicích havaroval v OA muž středního věku a narazil do stromu. Pacient byl při příjezdu posádky při vědomí, utrpěl středně těžké poranění páteře. Po ošetření a zaléčení byl zraněný vrtulníkem transportován do traumacentra FN v Bohunicích.

Ve stejnou dobu došlo k DN mezi Hodonínem a Mutěnicemi. Operátorka na místo vyslala posádku RLP. Zraněný starší muž byl zpočátku při vědomí, poté se ale jeho zdravotní stav výrazně zhoršil, přivolaný lékař byl nucen pacienta uvést do umělého spánku a napojit na umělou plicní ventilaci. Muž byl s vážným poraněním plic a hrudníku převezen na urgentní příjem FN Bohunice.

ZZS JmK u velkých akcí uplynulého víkendu

05.06.2017

Uplynulý víkend byl ve znamení velkých akcí, na kterých ZZS JmK zajišťovala zdravotnickou asistenci nebo jí byly ohlášeny.

Zajištění zdravotní asistence ze strany ZZS JMK (sobota):

-        Turnaj v koňském polu v Březině na Blanensku - na místě zajišťovala asistenci posádka RZP, akce se obešla bez zranění

-        BMX závody ve Vyškově – na místě zajišťovala asistenci posádka RZP, akce se obešla bez zranění

-        STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS na Brněnské přehradě – na místě 2 posádky RLP, ošetřily celkem 5 pacientů. Jeden muž byl pro závažnou srdeční arytmii posádkou RLP transportován do FN Bohunice na koronární jednotku. Druhý pacient byl ošetřen a předán vozu RZP, který pacienta s dušností převezl na asistentskou internu do nemocnice Milosrdných bratří. Dalším zraněným byl nezletilý, který utrpěl řezné rány od skla a byl převezen do nemocnice. jedna z posádek ošetřila a zaléčila i pacienta s epilepsií a převezla do ZZ. Poslední z ošetřovaných byl ponechán na místě.

-        Dětský den v Medlánkách na sportovním Letišti Medlánky, na místě posádka RZP, která ošetřila 1 zraněné dítě, které utrpělo popáleniny na horní končetině (do 1% I. stupeň)

-        PYROS na BVV – na místě ošetřena jedna dívka, která zkolabovala během běhu ve věž, následně transportována na interní oddělení FDN

Oznámení o konání akce bez zdravotní asistence ZZS JMK:

-        Souboj legend v Brně v areálu bývalého zimního stadionu za Lužánkami - na místě soukromá zdravotní služba, bez požadavku na zásah ZZS JMK

-        Dostihy na Panské Líše – na místě soukromá zdravotní služba – ZZS JMK uskutečnila zásah u jezdkyně – s podezřením na poranění páteře byla transportována na urgentní příjem FN Bohunice

-        V rámci ohňostrojů  - REGIO JET TOUR, na místě soukromá zdravotní služba, bez  požadavku na zásah ZZS JMK

Pondělní DN policejního BMW

31.05.2017

Při pondělní DN v Chrlicích, kde havarovalo policejní BMW, ZZS JmK ošetřovala 2 pacienty. Jedním byl policista, který řídil vůz a u kterého byla diagnostikována CMP. Spolujezdce posádka s podezřením na možné poranění páteře transportovala do traumacentra FN v Bohunicích. První posádka byla na místě do 14ti minut od výzvy. ZZS JmK přivolal spolujezdec z havarovaného vozidla.

Všechny další okolnosti DN jsou předmětem vyšetřování a ZZS JmK se dále k případu nebude vyjadřovat.

Nehody na D1

29.05.2017

13:30 Dvě DN v tuto chvíli komplikují dopravu na dálnici D1 ve směru na Prahu. K oběma střetům vyslala ZZS JmK své prostředky, ve vzduchu je i vrtulník. Zatím nemáme informace z místa o zdravotním stavu všech pacientů. Zprávu budeme v nejbližších minutách aktualizovat.

Poslední aktualizace 14:30

DN 172. km D1 (sm. Pha) - na místě 2 zraněné osoby. Jeden z pacientů byl zaklíněn v kabině kamionu. Po vyproštění lékař konstatoval exitus, pacient utrpěl mnohočetná zranění neslučitelná se životem. Druhý zraněný, starší muž, vyvázl z nehody s lehkým poraněním hlavy a byl převezen posádkou bez lékaře na chirurgickou ambulanci FN Bohunice.

DN 181. km D1 (sm. Pha) - při nehodě utrpěli dva muži středního věku lehká poranění DK, oba byli posádkou RZP transportováni do traumacentra FN Bohunice.

Dnešek je Dnem Linky 155

15.05.2017

V průměru přibližně každých patnáct sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek Zdravotnické záchranné služby tísňová linka 155 a zhruba každých třicet sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo zdravotnické záchranné služby k více než milionu výjezdů za rok. 365 dní v roce, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby.

Náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu, bychom chtěli připomenout celostátní společnou akcí - Dnem Linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují a záchranáři, kteří ji poskytují. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi.

I díky tomu, že na "druhé straně" tísňové linky jsou zdravotníci - specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou - jedny z nejlepších na světě.

Není například náhodou, že (díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence) je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.

Zdravotnické záchranné služby v České republice jsou zřizovány na základě zákona o Zdravotnické záchranné službě jednotlivými kraji, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika při zachování jednotné organizační struktury, materiálně technického a personálního vybavení. Po funkční stránce však tvoří zdravotnické záchranné služby v rámci IZS celek, který hranice krajů nerozlišuje. Hmatatelným důkazem tohoto tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace "Záchranka", jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby a Česká republika je tak jedním mála států na světě, která podobný, celostátně jednotný systém pro přesné přivolání pomoci, provozuje.

I to by mělo demonstrovat společné připomenutí Dne Linky 155 všemi zdravotnickými záchrannými službami v ČR.

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského  kraje zahájila provoz centralizovaného krajského operačního pracoviště 1.5.2006. Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) je centrem, které nepřetržitě řídí činnost všech výjezdových týmů zdravotnické záchranné služby působících na území Jihomoravského kraje.

Krajské zdravotnické operační středisko při své činnosti především:

  • přijímá a vyhodnocuje tísňové výzvy k zásahu při náhle vzniklém ohrožení života nebo závažném zhoršení zdravotního stavu a předává je k realizaci výjezdovým týmům ZZS včetně letecké záchranné služby, a to i v podmínkách hromadného výskytu postižení zdraví,
  • zajišťuje další komunikaci v telefonních, radiových a datových sítích včetně komunikace s výjezdovými týmy při jejich navigaci v terénu a s nemocnicemi při avizování nadcházejícího příjezdu transportovaného pacienta,
  • organizuje a zajišťuje sekundární (mezinemocniční) popř. repatriační převozy pacientů, u nichž je i během převozu třeba intenzivní nebo resuscitační péče,
  • soustřeďuje informace o volných lůžkách na odděleních neodkladné péče,
  • zajišťuje rychlou přepravu odebraných orgánů určených k transplantaci, popř. potencionálních příjemců těchto orgánů, nelze-li takovou přepravu zajistit stejně rychle jiným způsobem,
  • zajišťuje rychlou přepravu odborníků, popř. léčivého přípravku, krve nebo jejího derivátu, biologického materiálu či zdravotnického prostředku v situaci, kdy příslušné zdravotnické zařízení potřebným odborníkem či materiálem, nezbytným k zahájení nebo pokračování neodkladné péče, momentálně nedisponuje,
  • v případě potřeby spolupracuje s operačními středisky ZZS jiných krajů,
  • ve své činnosti kooperuje i s dalšími složkami integrovaného záchranného systému – IZS (hasiči, policie, armáda aj.), jakož i s lékařskou službou první pomoci a dopravní zdravotnickou službou,
  • ve vhodných případech poskytuje rady a návod k provedení laické neodkladné resuscitace či jiného způsobu první pomoci - TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace), TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc).

Více informací o aktuálních počtech hovorů v rámci JmK bude k dispozici na Dni otevřených dveří dne 15.5.2017. Otevřeny budou pro veřejnost všechny základy v čase od 9.00-17.00 hod.

Novinářům bude k dispozici na VZ v Bohunicích pro individuální dotazy v 10.00 a 11:00 hod tisková mluvčí MUDr. Barbora Truksová Zuchová (kontakt:724 945 383).

DN 202.km D1

25.04.2017

Život jednoho člověka si vyžádala dnešní hromadná nehoda na 202.km dálnice D1 ve směru na Vyškov. Na místě zasahovaly pozemní posádky ZZS JmK i LZS. Vážně zraněného muže středního věku z havarované dodávky vyprostili hasiči, lékař spolu se zdravotnickými záchranáři ihned započali s resuscitací, ta byla ale po 20ti minutách ukončena jako neúspěšná.

Při domácím porodu dnes ráno zemřelo novorozeně

20.04.2017

Při domácím porodu dnes ráno zemřelo novorozeně. Při příjezdu ZZS již bylo dítě porozené, avšak ve velmi vážném stavu, který vyústil až v zástavu oběhu. Tento stav se i přes veškerou snahu a okamžitou resuscitaci dítěte posádkou ZZS nepodařilo zvrátit. Na místě zasahovaly tři výjezdové skupiny s lékařem, a to včetně neonatologa specialisty. Matka byla posádkou s lékařem ošetřena, zaléčena a ve velmi vážném stavu transportována do nemocnice k hospitalizaci. Je to další důkaz toho, že domácí porody mohou dopadnou velmi tragicky a pokud se vyskytnou komplikace, je prakticky nemožné, je doma zvládnout. Dnešní tragický případ, který už řeší Policie ČR, by měl být důrazným varováním i pro tzv. alternativní matky /rodiče.

Poslední finálový zápas Komety

20.04.2017

Poslední finálový zápas hokejové Komety se i přes zvýšený počet lidí v ulicích Brna obešel bez výrazných problémů. Inspektor provozu v terénu ošetřil pouze dva lekce zraněné. K jedinému vážnějšímu případu vysílalo operační středisko posádky RZP a RV v 0.30 hodin. Bylo hlášeno bezvědomí mladého muže v ulici Nádražní. Při příjezdu posádek byl pacient při vědomí, utrpěl otřes mozku a lehké poranění hlavy. Protože jevil silné známky opilosti, byl po poskytnutí první pomoci za asistence MP transportován na chirurgickou ambulanci FN na Pekařské.

Tragická DN - Břeclav

17.04.2017

V neděli krátce po 21.hodině přijalo KZOS výzvu k vážné dopravní nehodě v Břeclavi s pěti zraněnými osobami. Operátorka na místo ihned vyslala 1 posádku RLP a 2 posádky RZP. Při příjedu první posádky už PČR prováděla resuscitaci sražené chodkyně. Žena středního věku utrpěla mnohočetná zranění neslučitelná se životem, přivolaní zdravotníci KPR ukončili a lékař na místě konstatoval úmrtí pacientky. Další 4 mladí lidé, kteří cestovali OA, utrpěli většinou lehká, v jednom případě středně těžká, poranění. Posádky je po ošetření převezly do břeclavské nemocnice. Testy odhalily přítomnost alkoholu v krvi u některých účastníků DN.

Tragické pondělní dopoledne

10.04.2017

Během pondělního dopoledne vyjížděla ZZS JmK hned k několika tragickým případům... Krátce před desátou hodinou byla na KZOS nahlášena vážná nehoda na D1 poblíž obce Javůrek. Osobní automobil tam ve vysoké rychlosti narazil do kamionu a zůstal zaklíněný. Ve voze byla vážně zraněna mladá žena. Přivolaná lékařka spolu se zdravotnickými záchranáři poskytli pacientce, která utrpěla vážné poranění hlavy, kompletní přednemocniční péči včetně zajištění dýchacích cest a následně ženu v kritickém stavu transportovali na urgentní příjem FN v Bohunicích. Druhý z pacientů, mladý muž, utrpěl pouze lehké poranění dolní končetiny a byl po ošetření převezen na traumatologii.

Ve stejnou dobu zasahovala posádka RLP v Březině na Blanensku. Muž středního věku vlezl do nezajištěného asi 3 metry hlubokého výkopu a zavalila jej zemina s kamením. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Po vyproštění muže lékařka konstatovala smrt. Pacient utrpěl mnohočetná zranění neslučitelná se životem, kterým ihned podlehl. Na místo byla povolána pomoc psychologa pro svědky tragické události.

Po desáté hodině pak byla ZZS JmK volána k případu pádu stromu na člověka. Při práci v lese u Jevíčka spadla koruna stromu na záda muži středního věku. Nehoda se stala v nepřístupném lesním terénu, záchranáři proto museli odstavit sanitu a pokračovat k pacientovi asi půl kilometru pěšky. Zraněný byl při vědomí, kvůli podezření na vážné poranění pacienta převzala LZS Olomouckého kraje a dál jej transportovala do traumacentra FN v Olomouci. Na místě zasahovala RZP z Velkých Opatovic, RV z Moravské Třebové a LZS Olomouc.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů