OPZ Kooperativa

Formuláře OKPV

  • Žádost o provedení kvalitativního/kvantitativního výzkumu v rámci závěrečné/ diplomové práce - docx, pdf

K podání žádosti je potřeba, aby student dodržel následující postup:

  1. vyplněnou žádost student zašle na e-mail: varekova.vlasta@zzsjmk.cz ,
  2. přiloží plánovaný dotazník/ výzkumný záměr.,
  3. Zástupce oddělení vzdělávání - studenta vyrozumí do deseti pracovních dnů prostřednictvím e-mailu.

 

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů