OPZ Kooperativa

Historie

Do konce roku 1990 byla záchranná služba v Brně tzv. samostatným začleněným zařízením tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví v Brně pod názvem »Zdravotnická záchranná a dopravní služba KÚNZ Brno (ZDZS)«. Jak už z názvu vyplývalo, zahrnovala nejen ZZS, ale i dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR).
Po rozpadu ústavů národního zdraví vzniklo vyčleněním ZDZS z KÚNZ a Odboru dopravy z MÚNZ a jejich sloučením nové samostatné zařízení, jehož zřizovatelem se stalo město Brno a zařízení dostalo název »Záchranná služba města Brna - ZSmB« (v letech 1991 a 1992).
Po nabytí účinnosti vyhlášky o zdravotnické záchranné službě (Vyhl. č. 434/1992 Sb.) ministerstvo zdravotnictví s účinností od 1. 1. 1993 ZSmB „zestátnilo“ a převzalo ji do své zřizovatelské kompetence pod názvem »Středisko územní záchranné služby v Brně«. V roce 2001 byl název upraven na »Územní středisko záchranné služby v Brně« (ÚSZSB).
Novelou zákona č. 157/2000 Sb. se stát územních středisek záchranné služby zase vzdal a převedl je na kraje. Zákonem č. 290/2002 Sb. byla na kraje přenesena rovněž zřizovatelská působnost vůči zdravotnickým zařízením, zřizovaným do té doby okresními úřady; na jižní Moravě to byly mimo jiné i ZZS Blansko, ZZS Hodonín a ZZS Vyškov. Od 1. 1. 2003 se tak Jihomoravský kraj stal přímým zřizovatelem čtyř zařízení zdravotnické záchranné služby v kraji a dále i nepřímým v případě čtyř záchranných služeb, začleněných v té době organizačně do místně příslušných nemocnic (Břeclav, Ivančice, Tišnov a Znojmo).
V návaznosti na to pak byly ve třech etapách provedeny organizační změny v síti zařízení ZZS v Jihomoravském kraji takto:
  • od 1. 1. 2004 byla z nemocnic vyčleněna pracoviště ZZS v Břeclavi, Ivančicích, Tišnově a Znojmě a delimitována do ÚSZSB,
  • – od 1. 6. 2005 byla do ÚSZSB převedena i pracoviště ZZS v Hustopečích a Mikulově, provozovaná dosud místními nestátními zdravotnickými zařízeními,
  • – od 1. 7. 2005 byl změněn název ÚSZSB, p.o. na »Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.«, a konečně,
  • 1. 1. 2006 byla se ZZS JmK, p.o., sloučena i dosud samostatná zařízení ZZS v Blansku, Hodoníně a Vyškově, čímž vznikla jednotná organizace s celokrajskou působností,

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů