OPZ Kooperativa

Nabízíme

ZZS JmK zajišťuje zdravotnickou asistenci při kulturních, sportovních a společenských akcích nebo převoz nepojištěného pacienta. Na základě předběžných dohod s odběrateli lze poskytnout:
 1. asistenci posádky rychlé lékařské pomoci (RLP) ve složení:
  • lékař
  • střední zdravotnický pracovník
  • řidič-záchranář
 2. asistenci posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve složení:
  • střední zdravotnický pracovník
  • řidič-záchranář
Žádosti o asistence na kulturních, společenských a sportovních akcích je nutné podat nejpozději 14 dní před vlastním konáním akce.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů