OPZ Kooperativa

Objednávka zdravotnické asistence při konání sportovních, kulturních a jiných akcí


Zdravotnickou asistenci objednává:
Jméno / firma:
Fakturační adresa
vč. PSČ:
IČ:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Zdravotní asistenci objednáváme pro akci:
Název akce:
Místo konání:
Datum konání:
Časový rozsah: od hod. do hod.
Čas přistavení
posádky s vozidlem:
hod.

Požadovaná služba:
Posádka RLP a sanitní vozidlo (lékař, zdravotnický záchranář a řidič)
Posádka RZP a sanitní vozidlo (zdravotnický záchranář a řidič)

Další požadavky:* všechny položky jsou povinné


 • Zdravotnickou asistenci je nutno objednat nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
 • Před provedením asistence je nutno složit zálohu ve výši předpokládaných nákladů, a to buď na účet, či v hotovosti do pokladny.
 • Po uskutečnění asistence bude provedena fakturace dle skutečnosti; fakturujeme nejen za dobu trvání vlastní akce, ale i za dobu nezbytnou k přesunu vozidla s posádkou tam i zpět plus 2x čtvrt hodiny na kontrolu a přípravu vozidla a jeho vybavení před odjezdem a po návratu.
 • Ceník služeb:
  Zdravotnická asistence RLP (lékař, zdravotnický záchranář a řidič) 1.230,- Kč za 1 hod., 50,- Kč za 1 km.
  Zdravotnická asistence RZP (zdravotnický záchranář a řidič) 575,- Kč za 1 hodinu a 50,- Kč za 1 km.
 • V případě zrušení objednávky zajišťované akce fakturujeme nezbytné náklady, pokud vzniknou.
 • Nemůžeme se zavázat k obchodnímu tajemství (jsme organizací, jejíž hospodaření podléhá veřejné kontrole).
 • Objednávku byť i předběžně potvrzenou považujeme za závaznou až v okamžiku složení zálohy na náš účet či do pokladny.
 • Cash platby na místě konání akce nepřijímáme.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů