OPZ Kooperativa

Odborná témata

výstava AED (Brno)

07.06.2014

20.9.2013 Děti zachraňují životy

16.09.2013

V pátek 20.9.2013 proběhla v Brně akce „ Děti zachraňují životy“, která  spočívala v hromadném nácviku výuky resuscitace pro žáky základních škol a zúčastnilo se jí 339 dětí. Výuka dětí proběhla na více než 70 resuscitačních modelech pod dohledem několika desítek certifikovaných instruktorů. Akce byla součástí celoevropského projektu European Resuscitation Council „RESTART A HEART DAY“ (Evropský den záchrany života, 16. října 2013), jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí laické veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu jednoduchých kroků nezbytných pro záchranu lidského života. V rámci akce byl vytvořen rekord České knihy rekordů v kategorii „Největší hromadná výuka základní neodkladné resuscitace“.

Během nácviku se žáci naučili 7 kroků univerzálního algoritmu základní neodkladné resuscitace, shlédli video s postupem vypuzení cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest a uviděli ukázku použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Přístroje AED byly v letošním roce rozmístěny po celém území města Brna a jsou určené pro použití laickou veřejností.

Součástí akce DĚTI ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY byl rovněž pokus o zápis výuky resuscitace do České knihy rekordů v kategorii „Největší hromadná výuka základní neodkladné resuscitace“, protože se jedná se o první projekt svého druhu v České republice. Tento rekord byl uznán!!!!!

 

Doprovodný programem byla ukázka zásahové techniky Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a vrtulník Eurocopter EC-135 ze střediska Letecké záchranné služby Brno.

 

N realizaci akce se podílela Česká resuscitační rada (ČRR) se ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), Zdravotnickými záchrannými službami Královéhradeckého a Jihomoravského kraje a Magistrátem města Brna.

 

Všem děkujeme za úžasnou atmosféru, dětem za ochotu naučit se něco nového, všem instruktorům a organizátorům za bezchybné provedení akce a vysoké osobní nasazení.

 

 

 

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (reg. č. CZ.1.04/1.1.02/94.00156)

02.07.2013

Konference záchrana v zimě, 21. - 23.2.2013

29.01.2013

Zdravotnická záchranná služba JMK uspořádala ve spolupráci s Fakultou Sportovních Studií MU konferenci "Záchrana v zimě" (21. -23.2.2013)

1. den - Odborná konference pro odbornou zdravotnickou veřejnost

Sekce je určena pro zdravotnickou veřejnost – lékaře a záchranáře zabývající se urgentní medicínou. Hlavním cílem je podat ucelený přehled o specifických zimních rizikových stavech. Téma prezentací je určeno převážně pro zvané přednášející, možnost aktivní účasti pro ostatní účastníky bude formou komentovaných posterů.

2. den -  Společná odborná konference složek IZS a odborné veřejnosti

Určena pro členy všech složek IZS – ZZS, PČR, HZS, Vodní záchranné služby a Horské služby. Hlavním cílem je informovat ostatní složky o své činnosti, možnostech a spolupráci.

3. den - Ukázky a praktické workshopy

Určeno pro odbornou i laickou veřejnost – nácvik a ukázka součinnosti práce IZS složek. Odpoledne možnost praktických nácviků laické záchrany pro děti i jejich rodiče.

více na: http://www.fsps.muni.cz/zachranavzime

Anketa: Defibrilátory mohou zachránit život. Víme jak?

28.11.2012

Anketa: Defibrilátory mohou zachránit život. Víme jak?
Brno se stane prvním městem v České republice, kde budou systematicky na veřejná místa rozmístěny přístroje sloužící k záchraně lidských životů, nazývané automatizované externí defibrilátory (AED). Jejich účelem je rychle obnovit srdeční činnost v případě náhlé zástavy oběhu.
Rádi bychom zjistili nejen znalosti Brňanů o tomto přístroji a názory na jeho rozmístění, ale i jejich ochotu pustit se v případě nutnosti do záchrany lidského života, ať už s použitím přístroje, nebo bez něj.

Anketu můžete vyplnit do 31. ledna 2013.

http://www.brno.cz/brno-aktualne/aktuality-a-oznameni/anketa-defibrilatory-mohou-zachranit-zivot-vime-jak/

 

Výuková videa kardiopulmonální resuscitace

13.10.2011

Zdravotnická záchranná služba JmK se podílela na vytvoření výukového videomateriálu kardiopulmonální resuscitace. Tento film vznikl v rámci projektu "Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě", který realizuje Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. Odborným konzultantem projektu se stala i Česká resuscitační rada.

http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/index.php?menu=metodicke_materialy&metodicke_materialy=metodika_resuscitace

EU: operační program vzdělávání

01.03.2011

ZZS JmK se připojila k Operačnímu programu vzdělávání pro konkurenceschopnost "Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy vpohodě" (1.3.2010 - 28.2.2013). ZZS JmK bude na projektu participovat v roli odborného konzultanta vytvářených výukových materiálů týkající se první pomoci. Podrobnosti o programu: http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/

Úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof - Brno

23.10.2009

Ve dnech 23. - 25.10.2009 se v Brně konalo školení pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy university pod názvem: "Úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof“. Kurz byl pořádán ve spolupráci Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS J. E. Purkyně, pořadatelů Rallye Rejvíz, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a Lékařské fakulty MU. Studenti si během víkendu prakticky vyzkoušeli doporučené postupy v PNP a seznámili se se základy urgentní medicíny a medicíny katastrof. Těžištěm kurzu byl praktický nácvik dovedností na modelových případech za účasti záchranářů z terénu. Studenti měli také možnost prohlédnout si plně vybavenou sanitku ZZS JmK za odborného výkladu. Záchranáři ZZS JmK studentům demonstrovali zejména transportní pomůcky a základy ošetřování především traumatizovaných pacientů. Po seznámení s vybavením sanitního vozu si budoucí lékaři za dohledu záchranářů sami prakticky vyzkoušeli, jak postupovat při ošetřování vážných úrazů.

Úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof - Brno

25.04.2009

Dne 25. - 26.4.2009 se v Brně konalo již podruhé školení pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy university pod názvem: "Úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof“. Kurz byl pořádán ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví České republiky, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS J. E. Purkyně, pořadatelů Rallye Rejvíz, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Studenti si během víkendu prakticky vyzkoušeli doporučené postupy v PNP a seznámili se se základy urgentní medicíny a medicíny katastrof. Těžištěm kurzu byl praktický nácvik dovedností na modelových případech za účasti záchranářů z terénu. Studenti měli také možnost prohlédnout si plně vybavenou sanitku ZZS JmK za odborného výkladu. Záchranáři ZZS JmK studentům demonstrovali zejména transportní pomůcky a základy ošetřování především traumatizovaných pacientů. Po seznámení s vybavením sanitního vozu si budoucí lékaři za dohledu záchranářů sami prakticky vyzkoušeli, jak postupovat při ošetřování vážných úrazů.

Konference ZZS Jmk pro záchranáře, zdravotní sestry a operátory

31.03.2009

Dne 31.3.2009 se v Brně konala Konference ZZS Jmk určená pro zdravotní sestry, záchranáře a operátory, jejiž nosným tématem byly akutní stavy v PNP řešené ZZS. Odbornou garanci konference zajišťoval MUDr. Petr Hrbek - vedoucí lékař ZZS Jmk p.o. ÚO Brno a Jan Ševela - vrchní sestra ZZS Jmk p.o. ÚO Brno. 
soubor ke stažení zde

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů