OPZ Kooperativa

Stanoviska a vyjádření

Posílení posádek kvůli oslavám vítězství Komety

22.04.2017

Kvůli oslavě vítězství hokejové Komety, která se oskuteční dnes odpoledne, posiluje ZZS JmK brněnské posádky. Bude postavena navíc 1 posádka RZP, která bude od 14:00 do 19:00 hod. zajišťovat zdravotnickou asistenci přímo na Zelném trhu a ošetřovat případné zraněné. Na místě bude monitorovat situaci i inspektor provozu. Noční službu pak posílí také jedna posádka RZP, a to na základně Ponava.

 

 

 

ZZS JmK se ohrazuje proti nařčení ze strany Unie porodních asistentek

21.04.2017

ZZS JmK se důrazně ohrazuje proti nařčení ze strany Unie porodních asistentek, že záchranná služba nepostupovala dostatečně rychle během včerejšího výjezdu k tragickému případu, kdy při domácím porodu zemřelo novorozeně. Toto obvinění ZZS JmK vnímá jako cílené odvracení pozornosti od faktu, že podle informací ze zdravotní dokumentace, výpovědi členů výjezdových skupin, které se účastnily zásahu, záznamu hovoru dispečinku, informací jiných zdravotnických zařízení a vzhledem k časovému sledu události vše nasvědčuje tomu, že se nejednalo o překotný, ale plánovaný domácí porod.

 

Reakce vedení ZZS JMK na vyhlášení celorepublikové stávkové pohotovosti

08.02.2017

Zvolená strategie odborů a iniciace celorepublikové stávkové pohotovosti v době, kdy se jak hejtman, tak i celý Odbor zdravotnictví JMK, komplikovanou situací v jihomoravské záchranné službě intenzivně zabývá, nás nepřekvapuje. Je jen potvrzením toho, že odboráři a ti, co stojí po jejich boku, nestojí o řešení jimi opakovaně deklarovaných zástupných problémů, že jejich cíle jsou výhradně mocenské a jde jim pouze o odvolání ředitele Ing. Milana Klusáka, MBA a nastolení svých vlastních pořádků. Mediátora, kterého určil zřizovatel, a který má rozklíčovat jednotlivé strany a problémy sporu, odboráři odmítají.

Iniciování celorepublikové stávkové pohotovosti vnímáme v dané situaci jako akt vydírání, který nijak nevede k řešení problémů, ale pouze direktivně určuje vedení JMK, jak má ve věci postupovat. A to považujeme za velmi neslušné a nepřijatelné. Odpovídá bohužel dlouhodobým praktikám Základní odborové organizace.

Vedení ZZS JMK se dále k situaci nebude vyjadřovat, i nadále má zájem na tom, aby se spor řešil prostřednictvím mediátora, tedy objektivní a slušnou cestou. Nesouhlasí s výtkami odborářů, že nové vedení kraje řešení zdržuje. Právě naopak, váží si snahy současného vedení o objektivní posouzení situace v organizaci a považuje kroky, které zřizovatel učinil během posledního měsíce za velmi přínosné a vedoucí k rychlému vyřešení dlouhotrvajícího sporu.

Ve Znojmě přibude noční posádka RZP

31.01.2017

Péči o pacienty na Znojemsku bude nově zajišťovat další noční posádka RZP. První směna ji čeká ve středu 1.2.2017. Na výjezdové základně ve Znojmě tak bude k dispozici v době od 18.30 do 06.30 celkem jedna posádka RLP a dvě posádky RZP.


Navýšení bylo v dlouhodobém plánu ZZS JmK, podléhalo však schválení Ministerstvem zdravotnictví a zřizovatelem. Nyní je změna nahlášena na KHS i místní hygienické stanici Znojmo a zanesena v Plánu pokrytí.

Územní oddělení Znojmo zasahuje na spádovém území o rozloze 1.590 km2 s necelými 115 tisíci obyvateli. Od října 2016 vyjíždějí znojemské posádky z nové budovy ZZS JmK v Pražské ulici.

Novou vedoucí lékařkou ÚO Brno je MUDr. Eva Jiráčková

03.01.2017

Setkání vedení ZZS JmK se zástupci odborů

24.11.2016

Dnes odpoledne proběhlo na VZ v Bohunicích setkání vedení organizace se zástupci odborů. Plánované schůzky se zúčastnili pouze zástupci Nezávislé odborové organizace ZZS, předsedové dalších OO na setkání nepřišli. Ředitel organizace přítomné detailně seznámil s výsledky kontroly a dále společně řešili otázky vztahů mezi vedením organizace a OO, problematiku převážení OOPP, hodnocení zaměstnanců a přípravu Kolektivní smlouvy na rok 2017. Zápis z jednání bude zaslán všem předsedům OO.

Video k otevření nové VZ ve Znojmě na youtube

27.10.2016

https://www.youtube.com/watch?v=CmkYbL3une0

Úsek zdravotní péče povede MUDr. Hana Albrechtová

17.10.2016

K zajištění akutní péče pacientům bez ohledu na hranice přispěje smlouva mezi JmK a Dolním Rakouskem

26.09.2016

K zajištění akutní péče pacientům bez ohledu na hranice přispěje smlouva mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem

Čeští i rakouští záchranáři budou moci zasahovat na území druhého státu, Jihomoravský kraj a jeho rakouský partner teď ladí podmínky spolupráce.

V pátek 30.9.2016 v 10.00 hod. dojde v rakouském Mitterretzbachu k podpisu smlouvy mezi Jihomoravským krajem a zemí Dolní Rakousko o přeshraniční spolupráci v oblasti poskytování zdravotnické záchranné služby. Tato smlouva konkretizuje podmínky poskytování ZZS na území druhého smluvního státu a vyplývá z Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, kterou dne 21.1.2016 podepsal ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček a náměstek rakouské ministryně zdravotnictví Clemens Martin Auer. Pacienti v pohraničí získají rychlejší přístup k péči a zlepší se i dostupnost zdravotnické péče v krizových situacích.

Znečištění pitné vody v Brně a opatření ZZS JmK

15.09.2016

Z důvodu zjištění nízkého výskytu bakterií v pitné vodě vyhlašují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje pitnou vodu dodávanou do vodovodní sítě za pitnou pouze po převaření. Stav platí s okamžitou platností až do odvolání.

Jako preventivní opatření byla zvýšena dávka dezinfekčního činidla dávkovaného do pitné vody, a to z 0,05 mg/l volného chlóru, což je standardní dávka, na 0,2 mg/l (dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. je mezní hodnota volného chlóru 0,3 mg/l). Rovněž bylo zahájeno intenzivní proplachování páteřních řádů vodovodní sítě, které může způsobit krátkodobé zakalení dodávané vody.

Inspektor provozu ZZS JmK zajistil ihned po oznámení mimořádné události BVK zaměstnancům všech VZ v Brně zásoby balené pitné vody na dnešní a zítřejší den. Zítra budou Brněnské vodárny a kanalizace provádět testování nových vzorků, v případě potřeby se zásoby opět navýší.


Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů