OPZ Kooperativa

Stanoviska a vyjádření

Reakce na dnešní článek v Brněnském deníku aneb Kolik stojí nevědomost?

06.10.2017

Dnešního dne otisknul Brněnský deník Rovnost článek „Nové centrum je zbytečnost“ (na webu stejného periodika byl tento článek zveřejněn pod titulkem „Odbory protestují proti stavbě centra záchranářů“ (viz příloha). Pan Bohuslav Zrza, jako šéf odborů v tomto článku zpochybnil oprávněnost vybudování Vzdělávacího centra pro Jihomoravskou záchranku. Je zbytečné, jak tvrdí autor.

 

ZZS JmK je zdravotní službou, která na základě tísňové výzvy poskytuje přednemocniční neodkladnou péči (dále jen PNP) osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života, a to za jakýchkoliv podmínek a v jakékoliv věkové kategorii. Tímto jsou na lékaře a zdravotnické záchranáře kladeny velké nároky na jejich vzdělání a připravenost.

 

Vzdělávání a výcvik pro plnění úkolů poskytovatele ZZS v oblasti krizového řízení, urgentní medicíny a medicíny katastrof ukládá poskytovatelům ZZS i Zákon o Zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb. I když nám vzdělávání ukládá zákon, hlavním důvodem je snaha o udržení a neustálé zvyšování kvality poskytované zdravotní péče, zvyšování krizové připravenosti ZZS JmK a také zájem ze strany zaměstnanců zvýšit svoje znalosti a dovednosti, které často nebyly od absolvování studia prohlubovány.

Každý rok jsou proškoleni všichni zdravotničtí zaměstnanci ZZS JmK, ale i THP pracovníci. V roce 2013 jsme se blížili počtem k šesti stům zaměstnanců, dnes již počet stoupl na 670! Tzn. 5360 hodin vzdělávání! Z důvodu maximální efektivity školíme v malých skupinách, protože není důležitá jen teorie, ale hlavně praktická výuka. Je logické, že chceme úroveň našich služeb i efektivitu vzdělávání neustále zvyšovat. Ať jsou to realistické pomůcky, možnost zasadit scénáře do realistického prostředí, simulátor dopravní nehody pro nácviky vyproštění pacientů a další, které jsou plánovány v novém centru.

 

Není pravdou, že by nové vzdělávací centrum zůstalo nevyužité. Každý zaměstnanec povinně absolvuje 8 hodinové školení v urgentní medicíně za rok. Jsou ale i další vzdělávací aktivity – 8mihodinové školení bezpečné jízdy pod majáky a další 8mihodinové školení týkající se řidičských dovedností v krizových situacích na speciálním polygonu. Vzdělávací centrum je využíváno navíc pro školení nových zaměstnanců v rámci adaptačního procesu. Školíme lékaře i z jiných zdravotnických zařízení, školíme záchranáře z jiných ZZS, policisty – městské i státní, hasiče a také laickou veřejnost.

 

Většina těchto kurzů, které jsou realizovány zdravotnickou záchrannou službou, se uskutečňuje přímo v našem centru. Ročně do vzdělání našich zaměstnanců investujeme několik miliónů korun. Školíme nejmodernějšími metodami, které jsou vhodné pro vzdělávání dospělých. A naše vzdělávání je velmi uznávané i kolegy z ostatních záchranných služeb nejen u nás, ale i v zahraničí. Bohužel jsme ale významně limitováni prostory, které máme ve sklepě bohunické budovy k dispozici.

 

Příprava projektu výstavby vzdělávacího střediska a vypracování žádosti k získání prostředků Evropské unie z IROP na jeho výstavbu je dlouhodobou záležitostí trvající více než dva roky. Znamenala obrovské nasazení jak pracovníků úseku krizové připravenosti a vzdělávání a technického úseku naší organizace, ale i externích projektantů při zpracování projektové přípravy i v procesu získání stavebního povolení k realizaci stavby.

 

Proto považuji článek představitele odborů formulovaný bez znalosti souvislostí za velmi vážné ohrožení uvažované výstavby, která by měla být významně spolufinancována z dotace EU (IROP). Chci zdůraznit, že prostředky IROP NELZE POUŽÍT NA VÝSTAVBU NEBO REKONSTRUKCI VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN. Jsme si ale ve vedení ZZS JMK vědomi, že vybudování vyhovujících základen je další prioritou, které se budeme věnovat v nejbližší budoucnosti. „Díky“ článku pana Zrzy je velmi pravděpodobné, že řídící orgán IROP rozhodne o zamítnutí dotace pro ZZS JmK a stavba tak nebude realizována.

 

Bohužel nejde JEN o pravděpodobnou ztrátu financí na výstavbu potřebného školícího centra, ale i další snížení prestiže, „očernění“ pověsti ZZS JMK a zpochybnění kompetentnosti jejího vedení. A to se dotýká každého z nás, kdo v ZZS JmK pracujeme. Vždyť nechceme být veřejností viděni jako nesourodá, znesvářená, nekompetentní skupina lidí, která se nedokáže domluvit! Tím se snižuje naše důvěryhodnost v očích těch, kdo jsou uživatelé našich služeb.

A každý zdravotník si je přeci vědom toho, že šanci na záchranu života, například při zástavě oběhu, má pacient jen za podmínky, kdy je silný celý záchranný řetězec, od zavolání na operační středisko, přes poskytnutí neodkladné resuscitace laickými zachránci až po rozšířenou resuscitaci, kterou poskytuje výjezdová skupina ZZS na místě.  Proto je průběžné vzdělávání a rozšiřování odborné způsobilosti všech kolegů ZZS JMK naším hlavním cílem.

 

Ing. Milan Klusák, MBA

ředitel

odkaz na článek Brněnského deníku najdete zde:

http://brnensky.denik.cz/z-regionu/odbory-protestuji-proti-stavbe-centra-pro-vycvik-zachranaru-je-zbytecne-tvrdi-20171006.html

Posílení posádek kvůli oslavám vítězství Komety

22.04.2017

Kvůli oslavě vítězství hokejové Komety, která se oskuteční dnes odpoledne, posiluje ZZS JmK brněnské posádky. Bude postavena navíc 1 posádka RZP, která bude od 14:00 do 19:00 hod. zajišťovat zdravotnickou asistenci přímo na Zelném trhu a ošetřovat případné zraněné. Na místě bude monitorovat situaci i inspektor provozu. Noční službu pak posílí také jedna posádka RZP, a to na základně Ponava.

 

 

 

ZZS JmK se ohrazuje proti nařčení ze strany Unie porodních asistentek

21.04.2017

ZZS JmK se důrazně ohrazuje proti nařčení ze strany Unie porodních asistentek, že záchranná služba nepostupovala dostatečně rychle během včerejšího výjezdu k tragickému případu, kdy při domácím porodu zemřelo novorozeně. Toto obvinění ZZS JmK vnímá jako cílené odvracení pozornosti od faktu, že podle informací ze zdravotní dokumentace, výpovědi členů výjezdových skupin, které se účastnily zásahu, záznamu hovoru dispečinku, informací jiných zdravotnických zařízení a vzhledem k časovému sledu události vše nasvědčuje tomu, že se nejednalo o překotný, ale plánovaný domácí porod.

 

Reakce vedení ZZS JMK na vyhlášení celorepublikové stávkové pohotovosti

08.02.2017

Zvolená strategie odborů a iniciace celorepublikové stávkové pohotovosti v době, kdy se jak hejtman, tak i celý Odbor zdravotnictví JMK, komplikovanou situací v jihomoravské záchranné službě intenzivně zabývá, nás nepřekvapuje. Je jen potvrzením toho, že odboráři a ti, co stojí po jejich boku, nestojí o řešení jimi opakovaně deklarovaných zástupných problémů, že jejich cíle jsou výhradně mocenské a jde jim pouze o odvolání ředitele Ing. Milana Klusáka, MBA a nastolení svých vlastních pořádků. Mediátora, kterého určil zřizovatel, a který má rozklíčovat jednotlivé strany a problémy sporu, odboráři odmítají.

Iniciování celorepublikové stávkové pohotovosti vnímáme v dané situaci jako akt vydírání, který nijak nevede k řešení problémů, ale pouze direktivně určuje vedení JMK, jak má ve věci postupovat. A to považujeme za velmi neslušné a nepřijatelné. Odpovídá bohužel dlouhodobým praktikám Základní odborové organizace.

Vedení ZZS JMK se dále k situaci nebude vyjadřovat, i nadále má zájem na tom, aby se spor řešil prostřednictvím mediátora, tedy objektivní a slušnou cestou. Nesouhlasí s výtkami odborářů, že nové vedení kraje řešení zdržuje. Právě naopak, váží si snahy současného vedení o objektivní posouzení situace v organizaci a považuje kroky, které zřizovatel učinil během posledního měsíce za velmi přínosné a vedoucí k rychlému vyřešení dlouhotrvajícího sporu.

Ve Znojmě přibude noční posádka RZP

31.01.2017

Péči o pacienty na Znojemsku bude nově zajišťovat další noční posádka RZP. První směna ji čeká ve středu 1.2.2017. Na výjezdové základně ve Znojmě tak bude k dispozici v době od 18.30 do 06.30 celkem jedna posádka RLP a dvě posádky RZP.


Navýšení bylo v dlouhodobém plánu ZZS JmK, podléhalo však schválení Ministerstvem zdravotnictví a zřizovatelem. Nyní je změna nahlášena na KHS i místní hygienické stanici Znojmo a zanesena v Plánu pokrytí.

Územní oddělení Znojmo zasahuje na spádovém území o rozloze 1.590 km2 s necelými 115 tisíci obyvateli. Od října 2016 vyjíždějí znojemské posádky z nové budovy ZZS JmK v Pražské ulici.

Novou vedoucí lékařkou ÚO Brno je MUDr. Eva Jiráčková

03.01.2017

Setkání vedení ZZS JmK se zástupci odborů

24.11.2016

Dnes odpoledne proběhlo na VZ v Bohunicích setkání vedení organizace se zástupci odborů. Plánované schůzky se zúčastnili pouze zástupci Nezávislé odborové organizace ZZS, předsedové dalších OO na setkání nepřišli. Ředitel organizace přítomné detailně seznámil s výsledky kontroly a dále společně řešili otázky vztahů mezi vedením organizace a OO, problematiku převážení OOPP, hodnocení zaměstnanců a přípravu Kolektivní smlouvy na rok 2017. Zápis z jednání bude zaslán všem předsedům OO.

Video k otevření nové VZ ve Znojmě na youtube

27.10.2016

https://www.youtube.com/watch?v=CmkYbL3une0

Úsek zdravotní péče povede MUDr. Hana Albrechtová

17.10.2016

K zajištění akutní péče pacientům bez ohledu na hranice přispěje smlouva mezi JmK a Dolním Rakouskem

26.09.2016

K zajištění akutní péče pacientům bez ohledu na hranice přispěje smlouva mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem

Čeští i rakouští záchranáři budou moci zasahovat na území druhého státu, Jihomoravský kraj a jeho rakouský partner teď ladí podmínky spolupráce.

V pátek 30.9.2016 v 10.00 hod. dojde v rakouském Mitterretzbachu k podpisu smlouvy mezi Jihomoravským krajem a zemí Dolní Rakousko o přeshraniční spolupráci v oblasti poskytování zdravotnické záchranné služby. Tato smlouva konkretizuje podmínky poskytování ZZS na území druhého smluvního státu a vyplývá z Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, kterou dne 21.1.2016 podepsal ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček a náměstek rakouské ministryně zdravotnictví Clemens Martin Auer. Pacienti v pohraničí získají rychlejší přístup k péči a zlepší se i dostupnost zdravotnické péče v krizových situacích.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů