OPZ Kooperativa

Stanoviska a vyjádření

nové sanitní vozy ZZS JmK

22.05.2013

V těchto dnech obdržela ZZS JmK první 3 z celkového počtu 17 nových sanitních vozů, jež je součástí pravidelné obnovy vozového parku Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje jejím zřizovatelem, tj. Jihomoravským krajem. Další vozy budou postupně dodávány. Ke slavnostnímu předání těchto 17 nových vozů dojde během letních měsíců.

Statistika ZZS JmK - 2012

02.01.2013

Reakce na tiskovou zprávu starosty města Slavkova

03.10.2012

statistika úrazů o letních prázdninách 2012 (celkově + děti do 15 let)

15.09.2012

Methylalkohol -základní informace

13.09.2012

POKUD MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY NEBO NEJASNOSTI  K PŘÍZNAKŮM OTRAVY METHYLALKOHOLEM,  MŮŽETE VOLAT KRIZOVOU LINKU NEMOCNICE KYJOV ZŘÍDILA:  TEL. 518 601 335.

 

VÝZVA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Základní informace o methylalkoholu


Synonymum: methanol, Carbinol, dřevěný líh


Co je to methylalkohol?


Dříve vyráběn destilací tvrdého dřeva, nyní průmyslově ze zemního plynu. Užívá se jako průmyslové rozpouštědlo v barvách, lacích, šelacích, odlakovačích a tekutinách pro fotokopírování.
Vyskytuje se v nemrznoucích směsích (95%), odmrazovači skel automobilů (4 – 90%), umývacích roztocích čelních skel (17-99%), palivu do motorů.


Proč je methanol na rozdíl od etanolu toxický?


Odpovědí je různý způsob metabolizace obou látek.
Methanol totiž sám o sobě není příliš toxický, toxické jsou až jeho metabolity.
Etanol (lidově známý jako alkohol) je metabolizován enzymem zvaným alkohol dehydrogenáza na acetaldehyd (látka zodpovědná za tzv. kocovinu) a ten je jiným enzymem přeměněn na neškodnou kyselinu octovou.
Methanol je rovněž metabolizován alkohol dehydrogenázou, ale na velmi škodlivý formaldehyd a ten je opět jiným enzymem přeměněn na toxickou kyselinu mravenčí (to je ta látka způsobující pálení po štípnutí mravencem)  


Příznaky akutní otravy


Za 1 hodinu od požití čistého methanolu pozorujeme zmatenost, poruchu koordinace, ale nikoliv opilost, jako je tomu u etanolu. 
Pak následuje období bez příznaků (čas nutný k tvorbě jedovatých produktů formaldehyd + kyselina mravenčí).
Za 6 – 30 hod. od požití jsou zjevné charakteristické symptomy jako zvracení, bolesti horní části břicha, průjem, bolesti zad, závrať, bolesti hlavy, slabost, zmatenost, nesrozumitelná řeč, neklid, ztuhlost šíje, křeče, kóma.
Projeví se také poruchy vidění – nemocný má pocit, že se dostal do sněhové vánice, oči má jakoby zahaleny mlhou.

Pokud chybí údaj o požití podezřelého alkoholu, nebo látky s obsahem methylalkoholu, je obtížné stanovit diagnózu v počáteční fázi.


První pomoc při požití


Do několika hodin od požití je nutný výplach žaludku. Navodit zvracení po požití je vhodné.
Etanolová léčba: etanol soutěží s methanolem o enzym, který oba metabolizuje (alkohol dehydrogenáza) tím snižuje tvorbu toxických produktů metabolizace metanolu tj. formaldehydu a kyseliny mravenčí.
Je tedy doporučeno vypití cca 2 až 4 panáků tvrdého alkoholu známé kvality.
Vždy je nutný transport do nemocnice. Zde se navazuje na etanolovou léčbu, eventuálně se provádí očištění krve pomocí tzv. hemodialýzy.  
Prognóza: 4 ml methanolu může vyvolat slepotu, 30 ml smrt.

Jak může dojít k otravě methylalkoholem?


Vypitím průmyslového methanolu (tekutina do ostřikovačů, nemrznoucí směsi, ale i odlakovač, rozpouštědla).

Vypitím nekvalitně vypáleného alkoholu. Prevence: průmyslově vyráběný methanol je kapalina na první pohled i ochutnání podobná alkoholu. Láhve musí být řádně označeny, některé státy methanol barví modře.  

Druhou formou prevence je dát si pozor, jaký alkohol vlastně pijeme. Bezpečné je pít alkohol z kolkovaných lahví a ze spolehlivých kontrolovaných palíren. Pít alkohol z neprověřené domácí palírny s sebou nese velké riziko otravy.

 

 

Autor: MUDr. Jiří Vyhnal - primář ARO (nemocnice Kyjov)

Vyjádření k uveřejněnému článku MF Dnes

27.10.2010

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje se výrazně ohrazuje proti článku MF Dnes „Školáci z Kuřimi zachránili život důchodkyni, odměnil je ministr školství“ - uveřejněného jak v tištěné formě, tak na internetu dne 15.10.2010. A to zejména proti průběhu záchrany starší ženy tak, jak jej popsali dva žáci.

Popis situace z 8.10.2010 z hlediska ZZSJmK.

Tým rychlé lékařské pomoci byl vyslán operačním střediskem na základě výzvy o slabosti ženy, která se nacházela na autobusovém nádraží v Kuřimi. Jel tedy k této pacientce a po příjezdu na místo přišli k vozu chlapci se slovy - „že to není ta žena ke které jedou, že ta je jinde“. Po prvotní výzvě a výjezdu posádky RLP k ženě na nádraží v Kuřimi, bylo voláno chlapcem a následně ženou. kteří upozorňovali na zraněnou ženu, a informace o místu nálezu poraněné se do jisté míry shodovalo s nahlášeným místem, ke kterému již byla vyslána posádka ZZS s lékařem tj. nádraží Kuřim, ulice Nádražní. Jeden ze záchranářů a lékař šli ošetřit ženu, ke které původně vyjížděli a druhý záchranář šel prověřit společně s chlapci stav zraněné důchodkyně.

Citace z článku:

"Záchranáři nám do telefonu říkali, ať stojíme u cesty a máváme. Stejně místo ale přejeli a jeli přímo k nádraží, tak jsme pro ně běželi a přivedli je zpátky.

Reakce ZZS JmK:

Tým záchranné služby vyjížděl k jiné pacientce, než nalezli chlapci a proto v žádném případě místo nepřejeli!
Kromě volání jednoho z chlapců, které oznamovalo nepřesně místo nálezu poraněné nebyl další hovor se zachránci veden

Citace z článku:

"Kluci si vedli skvěle. Když přijeli záchranáři, byli z nich úplně vedle. Kromě poděkování klukům rovnou dali i padesát korun," usmíval se ředitel školy Richard Mach.

Reakce ZZS JmK

Záchranná služba nevyvrací, že chlapci projevili zájem o pomoc zraněné ženě, ale v žádném případě je neodměňovali finanční hotovostí.

Tato reakce není zaměřená proti ocenění snahy žáků pomoci zraněné ženě, ale proti nepravdám, které poškozují dobré jméno organizace a profesionalitu zasahujícího týmu.

V žádném případě nechceme zpochybnit snahu a enormní zájem o pomoc od mladých školáků, za což jim samozřejmě patří velké poděkování.

Vyjádření ředitele ZZS JmK k vyhodnocení tísňové výzvy u případu smrti mladého muže v Brně

26.10.2010

Operátorka ZZS JmK přijala výzvu o mladém muži, který trpí teplotami a bolí jej ucho. Při hovoru volající neuvedl žádný z příznaků, který by pacienta ohrožoval na životě a byl by tudíž nutný výjezd týmu záchranné služby. Protože volající uvedl, že nemají možnost vlastního převozu do nemocnice, zajistila operátorka pacientovi příjezd dopravní sanitní služby. Další výzva byla přijata od dopravní sanitní služby, která přijela na místo a uvedla, že muž je v bezvědomí. Proto byl okamžitě vyslán tým rychlé lékařské pomoci a zasahující lékařka konstatovala u muže smrt. Výrazně se ohrazujeme k nařčení, že se zasahující lékařka chovala arogantně. Naopak osoby, které byly na místě slovně zdravotnický tým napadaly a urážely. Ze strany záchranné služby nedošlo k pochybení, tísňové výzvy byly vyhodnoceny dle platných nařízení a doporučení standardním způsobem a zásah lékařky byl vysoce profesionální a etický bez jakýchkoli pochybení.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů