OPZ Kooperativa

Stáže

Pro absolvování stáže na ZZS JmK se řiďte následujícími pokyny.

1. Jdete na stáž poprvé

Na úvodní vyřízení stáže je potřeba si sjednat osobní schůzku s pracovníky oddělení vzdělávání a krizové připravenosti - Petra Neufingerová nebo Ing. Roman Valouch.

Schůzka se sjednává výhradně na této stránce výběrem z nabízených volných termínů:

Na této schůzce bude provedeno proškolení bezpečnosti práce na pracovišti, obdržíte zde smlouvu, pokyny a veškeré informace potřebné k vykonání stáže.

V případě zájmu je také možnost bezplatného zapůjčení pracovního výjezdového oděvu, tento lze zapůjčit nejdříve týden před první stáží.

Podmínkou pro absolvování stáže na ZZS JmK, p.o. je platné očkování proti hepatitidě A + B.

Co s sebou na tuto schůzku: občanský průkaz (u příslušníků složek IZS služební průkaz), doklad o splnění podmínky očkování, případně osobní diář pro stanovení termínů stáží.

Kam se dostavit: budova ZZS JmK, Kamenice 798/1d, Brno, 2. patro, kancelář číslo 102150, oddělení vzdělávání a krizové připravenosti, kl. 110. (při vstupu do budovy točte na vrátníku postupně „tl. sluchátka“ pak teprve volte číslo 110)

2. Již jsem vstupní formality absolvoval, chci jen nové termíny či změnu termínu.

V případě, že chcete nové termíny, změnu termínu již naplánované stáže, tento požadavek napište na mail: staz@zzsjmk.cz

Vámi požadovaná změna je platná po obdržení potvrzovacího mailu od ZZS JmK. Pokud potvrzení neobdržíte do jednoho týdne, obraťte se na asistentku ředitele na čísle: 545 113 101.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů