OPZ Kooperativa

Ukázky a činnosti IZS

VINIFERA 2016 (Weinrebe 2016) (Vinná réva 2016)

17.06.2016

V noci 17.6.2016 proběhlo velké cvičení IZS VINIFERA 2016 (Weinrebe 2016) (Vinná réva 2016). Cílem cvičení bylo prověřit spolupráci mezi rakouskou a českou záchrannou službou,
komunikace mezi záchrannými službami, noční lety rakouských a českých záchranářských vrtulníků, dodržování „Prováděcích ustanovení pro mimořádné události či nehody velkého rozsahu“ Zemského sdružení Dolní Rakousko a mediální práce územního štábu Weinviertel a oblastního velitelství Mistelbach.
Scénářem cvičení byla zábava v klubu, který se nachází v hale, diskotékové osvětlení, hlasitá hudba a na místě cca 50 osob. Došlo k výpadku elektrického proudu a cca o 30 vteřin později k přetížení elektrické sítě a deflagraci (podzvukové spalování) a k hoření kabelů. Šíří se davová panika. Následně došlo k dopravní nehodě ,osobní automobil srazil 2 pacienty v oblasti parkoviště. Na místě bylo cca 10 těžce zraněných, 20 – 25 lehce, 10 bez zranění, byl nutný zásah LZS i pozemních posádek. Hlavním řešitelem úkolu byl rakouský červený kříž, ZZS JmK vypomáhala v rámci mezinárodní spolupráce.

Cvičení bylo úspěšné, posádky ZZS JmK jsou velmi dobře organizované a dokážou spolupracovat nejen mezi kraji, ale i mezi státy.

cvičení IZS - Dálnice 2016

25.05.2016

Dne 25.5.2016 proběhlo prověřovací cvičenní činnosti složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje při vzniku mimořádné události – dopravní nehody na dálnici s hromadným postižením osob a následnou poruchou plynulosti provozu. Jednalo se o dopravní nehodu osobních aut a autobusu s velkým počtem zraněných a následně i ke zdravotním komplikacím u osob čekajících v koloně. Za ZZS JMK se cvičení aktivně účastnilo 45 osob ve výjezdových složkách, 3 operátoři KZOS, 4 rozhodčí a organizátoři. Celkem bylo využito následujících prostředků: 1x LZS, 1x IP, 2x RLP, 11 x RZP, 2x DZS, prostředky vyslány ve dvou sledech (1. Sled: IP, 1x RLP, 1x LZS, 3x RZP). Cvičení ukázalo výbornou spolupráci složek IZS, bylo vyzkoušeno mobilní operační středisko na místě MU, na místě byl využit i vozík pro MU. V rámci cvičení byl vyzkoušen i reálný odvoz pacientů do Úrazové nemocnice.

 

Jak se chovat bezpečně u autonehody.

11.03.2016

Ve snaze zvýšit bezpečnost účastníků a svědků autonehody a podpořit jejich znalosti v poskytování první pomoci včetně přivolání zdravotnické záchranné služby a specifik zásahu vrtulníku Letecké záchranné služby vytvořila Zdravotnická záchranná služba JMK, p. o. ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem JMK, Policií ČR  - Krajským ředitelstvím JMK a provozovatelem Letecké záchranné služby společností ALFA - HELICOPTER, spol. s r.o. výukový film s názvem

http://www.spolupracelzs.cz/

Natáčení výukového materiálu spolupráce LZS a složek IZS

12.10.2015

Zdravotnická záchranná služba JmK natáčela ve spolupráci s provozovatelem vrtulníku JMK spol. Alfa Helicopter a složkami IZS výukový materiál. Hlavním tématem je zajištění bezpečnosti a spolupráce při zásazích, kde zasahují složky IZS a vrtulník.

Ukázku z filmu můžete shlédnout zde...http://kurzy.zzsjmk.cz/lzs.mp4

cvičení Sanitka 2015 - Vratěnín

04.06.2015

Mezinárodní taktické cvičení složek integrovaných záchranných systémů krajů a dobrovolnických týmů - partnerů projektu „Save regions“ - „Sanitka 2015“ se odehrálo ve středu 3. června 2015 ve Vratěníně. Kromě hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, který cvičení zahájil, na něj dohlíželi i další představitelé zúčastněných regionů – dolnorakouský hejtman Erwin Pröll, velvyslanec Rakouské republiky v ČR Ferdinand Trauttmansdorff a představitelé Kraje Vysočina a Jihočeského kraje.

Cílem cvičení bylo prověřit koordinaci záchranných a likvidačních prací prováděných složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, záchranného systému Dolního Rakouska a dobrovolnických jednotek při mimořádné události – rozsáhlé dopravní nehodě s velkým počtem zraněných osob.Cvičení se účastnilo přes 150 příslušníků složek IZS z české i rakouské strany. Námětem cvičení byla vážná dopravní nehoda dvou dodávkových aut z Česka a Rakouska v blízkosti mezinárodního přechodu státní hranice mezi oběma zeměmi s větší skupinou cyklistů na organizované projížďce českého a rakouského „Cycling Club“. Nahraná nehoda simulovala jak úmrtí, tak řadu vážných zranění a zablokování silnice v obou směrech.

Dětský den (31.5.2015, Brno-Tuřany)

31.05.2015

exkurze Unie neslyšících

17.05.2015

V neděli 17. května 2015 se na požární stanici v Brně – Líšni zúčastnila exkurze asi třicítka osob sdružených v Unii neslyšících Brno. Kromě seznámení s činností hasičů se na akci prezentovala i ZZS.  Zdravotničtí záchranáři předvedli výbavu sanitního vozidla. Neslyšícím bylo za pomoci překladatelky vysvětleno mnoho z činnosti zdravotnické záchranné služby. Zájem od neslyšících byl enormní. Velký důraz jsme kladli na seznámení s  postupem neodkladné resuscitace, kterou si následně vyzkoušeli na cvičném modelu. I neslyšící je schopen kvalitně poskytnou první pomoc včetně resuscitace.

cvičení IZS - dopravní nehoda

15.04.2015

Dne 15.4.2015 proběhlo cvičení složek integrovaného záchranného systému na Vyškovsku ve vojenském prostoru. Námětem byla závažná dopravní nehoda tří automobilů, z nichž jedno skončilo po nehodě ve vodní nádrži. Na místě za zdravotnickou záchrannou službu zasahoval týmy RLP, RZP a Inspektor provozu. Při cvičení se ověřila zejména součinnost složek, která je při nehodách tohoto rozsahu důležitá. Po provedení vlastního cvičení následovala prezentace složek IZS. ZZS JMK prakticky prezentovala vysoce sofistikovaný model určený pro nácvik medicínských postupů při poskytování PNP. Dále činnost inspektora provozu a systém plošného rozmístění AED s  jeho výsledky.

cvičení IZS - aktivní střelec

04.02.2015

Dnes se ZZS JMK spolupodílela na cvičení Integrovaného záchranného systému, které proběhlo v Brně. Za ZZS bylo na místě celkem 7 výjezdovách prostředků ( 5x RZP, 1x RLP, 1x RV a interventi). Po útoku dvou střelců bylo na místě události zraněno více než 40 osob. Mnoho z nich utrpělo střelná poranění, která byla těžká až kritická. Týmy ZZS na místě třídily, ošetřovaly zraněné, a následně zajištovaly jejich transport do zdravotnických zařízení. Cvičení se také aktivně účastnilo operační středisko ZZS JmK.

Cvičení na brněnském letišti ověřilo spolupráci složek IZS

21.01.2015

Brněnské mezinárodní letiště dnes zažilo cvičení složek integrovaného záchranného systému. Námětem bylo přistání letadla, na jehož palubě byl cestující s podezřením na velmi nakažlivé onemocnění. Na místo proto vyrazili hasiči z Letiště Brno-Tuřany, záchranná služba se svým biohazard týmem, hasiči a policisté, kteří na místo dopravili také epidemiologa krajské hygienické stanice

Cvičení mělo ověřit spolupráci základních složek IZS při tomto typu zásahu v areálu brněnského letiště.  Zásah k zamezení šíření vysoce nakažlivé nemoci má svá specifika jak po stránce taktické, tak po stránce technické. Charakteristická je také komunikace mezi letadlem, letištěm, složkami IZS a krajskou hygienickou stanicí. Z provozních důvodů bylo pro účely cvičení letadlo imitováno plně obsazeným autobusem.

Zasahující složky IZS  musely během cvičení prakticky realizovat veškerá opatření stanovená epidemiologem krajské hygienické stanice JMK, aby se minimalizovalo riziko šíření vysoce nakažlivé nemoci. Jednalo se zejména o uzavření místa zásahu, sestavení dekontaminačního stanoviště pro zasahující personál složek IZS a osobu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc a speciální mobilní stanoviště dekontaminace osob pro další vytipované osoby z paluby letadla. Zásadní činnost v ohnisku nákazy prováděl speciální (BIOHAZARD) tým ZZS, který přímo v letadle roztřídil pacienty na ty, kteří jsou z hlediska přenosu choroby rizikoví a kteří mají toto riziko nízké.  V letadle byl ošetřen a zajištěn muž, který měl příznaky vysoce nebezpečné nákazy. Hasiči přímo na palubě letadla prováděli mj. průběžnou dekontaminaci v ohnisku nákazy, pomáhali s transportem osob atp. Další vyčleněný tým záchranné služby pak transportoval podezřelou osobu ve speciálním biovaku do specializovaného zdravotnického zařízení.

Přes 120 cvičících ze ZZS JMK, HZS JMK, PČR JMK, Letiště Brno-Tuřany, Krajského úřadu, Krajské hygienické stanice, ČČK a figurantů, zejména z řad studentů Univerzity obrany, si v praxi vyzkoušelo vzájemnou spolupráci. Tento typ cvičení se provádí  k ověření nastavených taktických i metodických postupů a prověření schopnosti koordinovat složky IZS za extrémně složitých podmínek. Obrovským přínosem jsou nabyté praktické zkušenosti zasahujícího personálu. V případě reálného zásahu pak všechny složky IZS postupují efektivněji.

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JMK

Václav Kovář, HZS JMK

Barbora Zuchová, tisková mluvčí ZZS JMK

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů