OPZ Kooperativa

Ukázky a činnosti IZS

Složky IZS prověřovaly svoji připravenost v případě nákazy EBOLA

27.11.2014

26.11.2014 Brno. Součinnostní výcvik všech složek IZS, který byl ve středu odpoledne zahájen ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, prověřil  postupy určené k zamezení šíření vysoce nakažlivé nemoci.

Podle scénáře výcviku se do jedné z ambulancí nemocnice dostavil pacient, u kterého ošetřující lékař zjistil pozitivní anamnézu vysoce nakažlivé nemoci. Zdravotnický personál nemocnice kontaktoval Krajskou hygienickou stanicí a postupoval dle jejich pokynů. Na místo události vyjeli zdravotníci Zdravotnické záchranné služby JMK z Biohazard týmu. Ten zajistil bezpečný transport pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu do určeného specializovaného zdravotnického zařízení při zajištění zpřísněných podmínek ochrany veřejného zdraví.

Do areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na Pekařské přijely jednotky Hasičského záchranného sboru JMK. Hasiči z PS Líšeň a Lidická zřídili dekontaminační stanoviště a postup dekontaminace konzultovali s pracovníky Krajské hygienické stanice. V areálu nemocnice byla hlídkami Policie ČR zajištěna ostraha vytyčené nebezpečné zóny. Biohazard tým umístil pacienta do biovaku. Ten se používá pro primární transport osob s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu do stacionárního zařízení určeného pro léčbu takto postižených osob. Po vnější dekontaminaci biovaku transportovali členové Biohazard týmu pacienta do určeného zdravotnického zařízení.

Hasiči následně dekontaminovali veškerý zdravotnický personál i pacienty, kteří přišli do styku s osobou s pozitivní anamnézou vysoce nakažlivé nemoci. Lékaři, sestry, záchranáři, hasiči, policisté i epidemiologové si v reálném čase vyzkoušeli vzájemnou komunikaci a správnost stanovených postupů, které by byly v podobném případě používány.

(Petra Veselá - FNUSA, Barbora Zuchová - ZZS JMK, Pavla Pražáková - HZS JMK)

Strachotín z pohledu ZZS

17.09.2014

ZZSJMK byla součástí činnosti, která se odehrávaly po sesuvu svahu v Strachotíně. V stálé pracovní skupině Krizového štábu byl neustále zástupce ZZS. Přímo při likvidačních a zajišťovacích pracích zajišťoval zdravotnickou službu tým RZP, ktery zde byl pro případ vzniku neodkladné události ohrožení zdraví. Během záchranných prací nedošlo k žádnému úrazu vyžadující naše ošetření. Činnost ZZS JMK byla  18.9. na místě události již ukončena. ZZSJMK je nadále v pohotovosti pro případnou akutní pomoc v dané oblasti.

cvičení v Královopolském tunelu

22.08.2014

V nočních hodinách přijaly operátorky ZZS JMK tísňovou výzvu o dopravní nehodě v Královopolském tunelu. Na místo byl ihned vyslán tým rychlé lékařské pomoci, tým rychlé zdravotnické pomoci a inspektor provozu. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Záchranná služba ošetřila 4 zraněné osoby. Stav jednoho ze zraněných byl závažný, ostatní utrpěli zranění středně těžká..... Ve skutečnosti nešlo o reálnou nehodu, ale o nácvik součinnosti složek IZS při tak náročném úkolu, jakým je zásah u dopravní nehody v tunelu.

Dětský den se záchranáři

02.06.2014

Dne 1.6.2014 uspořádala Alfa Helicopter, spol. s.r.o., Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., NF Krtek a NF Hroch, Fakulta sportovních studií MU, HZS, Městská policie Brno a další partneři dětský denPro děti bylo připraveno mnoho zajímavých aktivit a různé soutěžní úkoly, ukázky činnosti ZZS, výcviku záchranářských a policejních psů, soutěže s hasiči, ošetřování plyšáků, lety vrtulníkem a mnoho dalšího. Letos jsme zazanamenali rekordní návštěvnost a mnoho spokojených dětských úsměvů. Všem děkujeme za pomoc při realizaci dětského dne a doufáme, že i příští rok se tato již tradiční akce setká s takovým úspěchem jako letos.

ZZSJMK na pomoc v Srbsku

22.05.2014

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje se zapojila s aktivní pomocí při řešení následků povodní v Srbsku. Již několik dní na tomto území působí tým rychlé zdravotnické pomoci ZZSJMK. ZZSJMK vyslala do Srbska dva záchranáře s plně vybaveným sanitním vozem.

mladý záchranář - Ivančice

20.05.2014

V pondělí 19. 5. 2014 proběhl již 3. Ročník soutěže „Mladý záchranář“, kterou pořádala ZZS Ivančice ve spolupráci se ZŠ TGM Ivančice. Jedná se o klání dvojčlenných týmů žáků pátých tříd v poskytování zdravotnické první pomoci. Pro soutěžící bylo připraveno 5 odborných úkolů – modelových situací a písemný test z první pomoci. Soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ TGM Ivančice, ZŠ Vémyslice, Speciální školy pro sluchově postižené.

Velký dík patří všem zaměstnancům záchranné služby Ivančice, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé soutěže.

12. - 25.7.2014 Letní dětský tábor (Heroltice)

28.04.2014

Dětský letní tábor - 28.7. - 9.8.2013

12.07.2013

Ve dnech 28.7. – 9.8.2013 proběhl další z letních dětských
táborů občanského sdružení Víkenďáci a Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje, p.o.. Táboru se účastnilo 167 dětí ve věku 6 – 16 let.
Děti byly ubytované v rekreačním zařízení Borovina, v krásné
lokalitě Podhradí nad Dyjí. Malé táborníky celým pobytem provázela
celotáborová hra Asterix a Obelix putují Gálií. V rámci dalších aktivit
nás navštívil Železný Zekon, který dětem ukázal opravdu silácké kousky, dalším
hostem byl Dj. Tajfun, který dětem připravil velkolepou diskotéku spojenou
s pěnovou párty. V rámci dne IZS děti navštívily záchranáři ZZS Jmk,
p.o. spolu s HZS ze Znojma. Děti se měly možnost naučit základy první
pomoci, prohlédnout si sanitní vozidla a vyzkoušet si práci profesionálního
hasiče. V pozdních odpoledních hodinách přiletěl vrtulník společnosti Alfa
helikoptér, který si mohly děti také prohlídnout. Přes noc v tábořišti
vyrostl lanový park, ve kterém si děti mohly vyzkoušet svou ohebnost
nebojácnost! Z důvodu zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě děti přišly
o táborák a závěrečný ohňostroj, nicméně poslední diskotékou se nám podařilo
některé táborníky rozplakat, protože se jím nechtělo domů. O veškerém dění na
táboře byli průběžně informování rodiče prostřednictvím webových stránek.
Musíme konstatovat, že letošní tábor se opět vyvedl na výtečnou! Obdrželi jsme
spoustu poděkování a pochval, které nás ženou do další práce! Už nyní
přemýšlíme čím zpestřit další tábor! Všem organizátorům, vedoucím, instruktorům
a dalšímu personálu patří velká pochvala za perfektně zvládnutou práci!

Příští rok na viděnou!

Dětský den (1.6.2013, Brno-Tuřany)

29.05.2013

Brno v pohybu (18.5.2013, Brno)

08.05.2013

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů