OPZ Kooperativa

Ukázky a činnosti IZS

12. 5. 2009 Sestra Fest 2009 - Brno

12.05.2009

SestraFest – festival ošetřovatelství, který se konal dne 12. května 2009 od 9:00 hodin v prostorách Bakalova sálu, Žerotínovo nám. 6, Brno. SestraFest se konala u příležitosti Mezinárodního dne ošetřovatelství, který se slavil na počest Florence Nightingale, jež byla průkopnicí moderního ošetřovatelství. Vzhledem k nedostatku nelékařského personálu na trhu práce se ČAS rozhodla letošní svátek věnovat propagaci své práce veřejnosti a umožnit všem blíže poznat a možná pochopit, že tato práce je samostatná, odpovědná a že je prováděna s láskou a plnou odpovědností. Za ZZS JmK se akce se sanitním vozem zúčastnili 2 záchranáři VS Brno, kteří všechny návštěvníky vyčerpávajícícm způsobem provedli celou sanitkou a demonstrovali specifickou oštřovatelskou péči v sanitním voze.

11. 5. 2009 školení MP Boskovice - VS Boskovice

11.05.2009

11.5.2009 proběhlo na základně v Boskovicích školení Městské Policie v první pomoci pod vedením diplomovaného zdravotnického záchranáře ZZS JmK. Teoretická část se týkala základních poruch vědomí, KPR, ošetřování velkých ran a stavění krvácení. Následoval nácvik KPR na cvičném modelu a nácvik obvazové techniky. Účastníci byli spokojeni a projevili zájem o další školení s tím, že ve spolupráci se záchrannou službou vybaví policisty nezbytně nutnými pomůckami pro ošetření postižených v terénu.

7. 5. 2009, 9:00-11:30hod, cvičení IZS - Bořitov (silnice I/43 Brno-Svitavy)

07.05.2009

Dne 7.5.2009 dopoledne v době 9:00 - 11:30hod probělo na hlavním silničním tahu silnice I/43 Brno-Svitavy součinností cvičení IZS na řešení mimořádné události - hromadného neštěstí.

Námětem cvičení byla simulovaná dopravní nehoda autobusu s cca 30 zraněnými a cisterny převážející nebezpečnu látku. Zásahu se zúčastnily včechny hlavní složky IZS (PČR, HZS, ZZS) se svojí technikou. Za ZZS JmK se cvičení zúčastnily 3 týmy RLP z Blanska a Brna, 1 tým RZP z Brna a fiktivně 1 tým LZS. Celkem ZZS JmK vyslalo na místo cvičení 4 sanitní vozy, fiktivně 1 vrtulník, celkem 9 záchranářů a 4 lékaře.

27.3.2009 školení sebeobrany - Blansko

27.03.2009

Zdravotničtí záchranáři z Blanenska absolvovali 27.3.2009 kurz sebeobrany pořádaný Policii ČR - Územním odborem v Blansku. Jeho cílem bylo připravit zdravotnické záchranáře na situace, kdy jsou přivoláni k agresivnímu pacientovi a jsou na místě dříve než policie. (Foto: PČR)

9.10.2008 cvičení IZS - Hodonín

09.10.2008

Ve čtvrtek 9. října 2008 proběhlo v Hodoníně cvičení IZS, při kterém se prověřovala spolupráce zasahujících složek při řešení hromadného neštěstí. V deset hodin dopoledne přijala operační střediska výzvu o dopravní nehodě automobilu a autobusu. Při nehodě bylo zraněno 25 osob, někteří zranění byli zaklíněni, autobus se po srážce ocitl na boku a osobní auto začalo hořet. Na místě zasahovaly složky IZS - HZS, ZZS, PČR, MP a zúčastnila se i nemocnice TGM Hodonín, která přebírala zraněné. Z hlediska záchranné služby bylo cílem prověření spolupráce složek IZS, třídění a ošetření zraněných, určení priorit transportu a následný transport do zdravotnických zařízení. Krajské operační středisko záchranné služby aktivovalo II. stupeň traumatologického plánu. Nejprve povolalo na místo 3 týmy rychlé lékařské pomoci z Hodonína, Kyjova a Veselí nad Moravou, tým rychlé zdravotnické pomoci z Hodonína, dopravní sanitní službu a leteckou záchrannou službu (fiktivně). První tým byl na místě do 3 minut od přijetí výzvy a začal ošetřovat zraněné. Vzhledem k množství zraněných byl volán i vedoucí lékař územního oddělení Hodonín a další zaměstnanci ZZS, kteří se dostavili na místo do třiceti minut od přijetí výzvy. Z 25 zraněných osob 3 podlehly následkům svých zranění, 6 bylo zraněno těžce, 8 středně těžce a další utrpěly lehká poranění. 8 zraněných převezly po ošetření týmy ZZS do nemocnice v Hodoníně, kde je lékaři převzali a zajistili následnou péči. Převoz ostatních zraněných do jiných nemocnic byl pouze fiktivní.

23.9.2008 taktické cvičení IZS - Poštorná

23.09.2008

Dne 23.9.2008 dopoledne proběhlo v lokalitě Boří les v Břeclavi-Poštorné taktické cvičení IZS s mezinárodní účastí. 
Námětem cvičení byl vznik rozsáhlého požáru, při němž došlo k poranění 25 osob a byla nutná i evakuace zařízení k zajištění cizinců, které bylo šířícím se požárem ohroženo. 
Z hlediska záchranné služby šlo o cvičení posádek ZZS JmK v součinnosti s ostatními složkami IZS a posádkami zdravotnické záchranné služby Dolního Rakouska (Osterreichisches Roten Kreuz) při ošetřování většího počtu postižených. Na místě zasahovalo 5 týmů ZZS z výjezdových stanovišť v Břeclavi, Hodoníně a Brně, 2 týmy Osterreichisches Roten Kreuz, 2 týmy dopravní sanitní služby a fiktivně také tým LZS z Brna. 
První ze zasahujících týmů zřídil na místě zásahu obvaziště, které sloužilo k prvotnímu třídění zraněných a jejich následnému ošetřování. Vzhledem k většímu množství poranění byl krajským operačním střediskem záchranné služby aktivován II. stupeň traumatologického plánu ZZS JmK – pro ÚO Břeclav. Příslušníci HZS vynášeli zraněné z prostoru požáru do vstupu na obvaziště, kde je ihned lékař třídil do jednotlivých kategorií dle závažnosti jejich stavu s navazující léčbou a určením naléhavosti transportu. Zasahující lékaři, zdravotní sestry a záchranáři na obvazišti prováděli přednemocniční neodkladnou péči a stabilizovali zdravotní stav zraněných natolik, aby byli schopni transportu. Celkem jsme ošetřili 25 osob, z nichž 6 bylo zraněno těžce, 9 středně těžce, 8 lehce a 2 osoby svým zraněním podlehly. U zraněných se jednalo zejména o popáleniny, nadýchání zplodin hoření a úrazy. Transport pacientů a veškerý pohyb záchranných týmů řídilo krajské operační středisko záchranné služby. Vedoucí lékař byl členem štábu, zajišťoval veškerou komunikaci a řídil zásah ZZS. Při ošetřování zraněných zasahovaly i 2 týmy Osterreichisches Roten Kreuz z Dolního Rakouska, ošetřily 3 pacienty, které následně transportovaly do nemocnic ve Vídni a Mistelbachu.

Vzhledem k tomu, že šlo o taktické cvičení, byl transport zraněných pouze fiktivní. Zasahující týmy pacienty převezly z místa události na stanoviště k tomuto zřízené. Krajské operační středisko ale zjišťovalo možnosti transportu na jednotlivá pracoviště a tyto byly tedy pro případ reálného zásahu podložené skutečnými možnostmi. 
Záchranáři také ošetřili 2 osoby, které se poranily při evakuaci přilehlého objektu. Během zásahu nenastal problém jazykové bariery při komunikaci se zasahujícími týmy z Dolního Rakouska, komunikačními jazyky byla němčina a angličtina. Zásah záchranné služby trval od příjezdu na místo do odtransportování posledního pacienta 90 minut. (Foto z akce ve fotogalerii)

Ukázky činnosti IZS - Znojmo 12.6.2008

12.06.2008

Dne 12.6.2008 se na náměstí TGM ve Znojmě konala za účasti složek IZS a zdravotnických škol "UKÁZKA PROFESIONÁLNÍHO ZÁSAHU SLOŽEK IZS PŘI SIMULOVANÉ DOPRAVNÍ NEHODĚ". Studenti zdravotnickém školy nejprve ukázali, jak správně poskytovat předlékařskou první pomoc. Následně je vystřídaly profesionální složky IZS, které předvedly zásah u dopravní nehody. Při simulované nehodě došlo ke zranění cyklistky a čtyř osob nacházejících se ve vozidle. Na místě zasahovaly dva týmy záchranné služby a tým HZS. Činnost složek IZS byla při vlastním zásahu divákům přiblížena podrobným komentářem. Po ukončení měli přihlížející možnost si zblízka prohlédnout sanitní vozy a vyzkoušet si poskytování první pomoci.

Ukázky činnosti ZZS - Brno

04.06.2008

Brněnští zdravotničtí záchranáři prováděli na několika akcích ukázky naší činnosti: 31.5.2008 v rekreačním areálu Českých drah Prudká v rámci Dětského dne a následně v obci Vedrovice, 4.6.2008 na Základní škole Jihomoravské náměstí v Brně, 7.6.2008 v rámci Dětského dne ve Šlapanicích, 4.-8.6. 2008 na BVV - Autotec u expozice Policie ČR. Záchranáři vždy představili plně vybavený sanitní vůz, seznámili širokou veřejnost se základními principy poskytování první pomoci, se správným postupem při volání na tísňovou linku 155 a zájemcům také umožnili praktický nácvik resuscitace na cvičném modelu. Zejména děti byly upozorněny, vzhledem k blížícím se prázdninám, na rizikové chování a prevenci úrazů. Naši záchranáři se setkali s velkým zájmem o danou problematiku a to nejen od dospělých, ale i od dětí.

Ukázka činnnosti záchranné služby - Brno

29.05.2008

Ve čtvrtek dne 29.5.2008 pořádala záchranná služba pro žáky základní školy v Brně výukový program činnosti ZZS a poskytování první pomoci. Žáci měli na základně na nám. 28.října v Brně možnost si prohlédnout plně vybavený výjezdový sanitní vůz a vyzkoušet si poskytování první pomoci na cvičném modelu. Kromě praktických pasáží absolvovali žáci také teoretickou část týkající se základních principů činnosti záchranné služby, poskytování první pomoci a seznámení s nebezpečími, která jsou typická pro osoby jejich věkové skupiny.

IPA dětem 2008 - Břeclav

17.05.2008

Dne 17.5.2008 pořádala v Břeclavi IPA (International Police Association) setkání rodin a dětí, jejichž rodič zahynul při výkonu služby u Policie ČR. Program byl plný soutěží, ukázek techniky a práce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zde prezentovala nejen svoji techniku a činnost, ale také seznámila děti s pravidly poskytování první pomoci. Děti si mohly prohlédnout plně vybavené sanitní vozy a vyzkoušet si základy první pomoci na cvičném modelu.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů