OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

Městem zněla Symfonie sirén, s brněnskou filharmonií vystoupila i naše sanitka

03.11.2017

O nejhlučnější skladbě v dějinách hudby si můžete nejen přečíst, ale poslechnout si i její část... zde:


http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/501479/symfonie-siren-nejhlucnejsi-skladba-v-dejinach-hudby-fascinovala-i-trhala-usi-stovkam-brnanu.html

Rozhovor se záchranářkou Vlastou Vařekovou na ČRo

31.10.2017

Pro ty, kdo nestihli rozhovor s naší záchranářkou Vlastou Vařekovou na vlnách Českého rozhlasu Brno živě, je tu další možnost... Vše v archivu pořadu Vesele i Vážně o Víkendu, v díle s datem 21.10. 2017 po 15.hodině. Povídání začíná na 31.minutě.


http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=Brno&porad%5B%5D=Vesele+i+V%C3%A1%C5%BEn%C4%9B+o+V%C3%ADkendu&zobrazNevysilane=1

Operátorka Hana Šperková v pondělním Dobrém ránu na ČT 2

27.10.2017

Tématem pondělního Dobrého rána na ČT 2 jsou "Neviditelní", naše kolegyňka, operátorka Hanka Šperková, se ve studiu ale ukáže v plné své kráse. S moderátory si bude povídat o práci na dispečinku, o stovkách hovorů, které denně přijme, o pomoci na dálku... Přivstaňte si a v pondělí sledujte Dobré ráno od 6:00 na ČT 2.

Složky IZS cvičily záchranu osob z havarovaného vozidla v Královopolském tunelu

23.10.2017

Osobní a nákladní auto se ve vysoké rychlosti střetnou v Královopolském tunelu, nákladní auto, které převáží kancelářské potřeby, začne ihned hořet. Takový byl scénář pátečního taktického cvičení složek IZS. Jeho cílem bylo vyzkoušet součinnost složek IZS při zásahu a pro zdravotnické záchranáře taky prověřit základní pravidla (postupy) při zásazích v tunelu.

Fiktivní mimořádná událost se simulovaným požárem se odehrála ve 21.35 hodin v tubusu B Královo Pole. Na místo jako první dorazily jednotky HZS a následně do tubusu A tři týmy Zdravotnické záchranné služby JmK – lékařská a nelékařská posádka a inspektor provozu. Zdravotnické týmy ošetřily 4 zraněné a poté je transportovaly na urgentní příjmy obou brněnských fakultních nemocnic.

O záchranářské profesi tento víkend na vlnách ČRo Brno

20.10.2017

Naše záchranářka Vlasta Vařeková bude o víkendu hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno. V pořadu Vesele i Vážně o Víkendu si bude s moderátorem Borkem Kapitánčikem povídat o  záchranářské profesi, radostech i starostech s pacienty a o mnohém dalším...

Skoro polovina zaměstnanců už pracuje v novém, jako další se nové základny dočkají Hustopečtí

20.10.2017

více v reportáži ČT:

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/217411000101019/video/575932

Dnešek je Evropským dnem záchrany života

16.10.2017

16. říjen je Evropským dnem záchrany života. Všechny členské státy EU využívají tento osvětový den ke zvyšování povědomí laické veřejnosti o významu první pomoci při srdeční zástavě. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje se v letošním roce připojuje informační kampaní, která probíhá ve spolupráci s  Českým rozhlasem Brno.

Jak kvalitně resuscitovat a jak vám k poskytnutí první pomoci při srdeční zástavě může pomoci automatizovaný externí defibrilátor informuje dnes ve zpravodajství ČRo MUDr. Barbora Truksová Zuchová.

Slavnostní ocenění soutěžících posádek

29.09.2017

Za úspěchy a skvělou reprezentaci ZZS JmK na tuzemských i mezinárodních soutěžích poděkovalo tento týden vedení svým lékařům a záchranářům. Ocenění v podobě děkovného listu a pamětní medaile ZZS JmK si na slavnostním obědě převzalo 17 zdravotníků.

Jihomoravští záchranáři byli na letošních soutěžích mimořádně úspěšní, což svědčí nejen vysoké úrovni poskytování PNP v Kraji, ale i o kvalitě vzdělávání v ZZS JmK.

„Poděkování si zasloužíte všichni, bez ohledu na vaše umístění. Raduji se z každého Vašeho úspěchu, obzvláště nyní, kdy vedení organizace nepracuje ve zcela ideálních podmínkách, kdy je organizace špiněna v médiích a je tak vrháno špatné světlo na práci, kterou z mého pohledu děláte velmi dobře. Za vaše úspěchy vám ještě jednou děkuji,“ řekl v proslovu k oceněným ředitel Milan Klusák.

V letošním roce se jihomoravské týmy RZP i RLP zúčastnily 5ti soutěží a jednoho metodického cvičení. Soutěžilo celkem 10 posádek, které vybojovaly 2 zlaté, 3 stříbrné a 2 bramborové medaile. Také další umístění na 5., 10. a 13. místě jsou na takto prestižních soutěžích úspěchem. Metodické cvičení Pražská 155 se nehodnotí.

 

Ocenění:

Simona Večerková, DiS. – 1.místo Rallye Rejvíz tým RZP, 10.místo Rescue Komárno

Bc. Radim Daněk – 1.místo Rallye Rejvíz tým RZP

Bc. Jan Jasenský, DiS. - 1.místo Rallye Rejvíz tým RZP

Luděk Maděřič, DiS. – 1.místo Lesnica, 2.místo Rescue Šachtičk, 4.místo Rallye Rejvíz tým Donera

Rudolf Hudec, DiS. - 1.místo Lesnica, 2.místo Rescue Šachtičky

Klára Kosíková, DiS. - 1.místo Lesnica, 5.místo rallye Rejvíz tým RLP

MUDr. Emil Kykloš - 2. místo Rallye Rejvíz tým RLP

Bc. Petr Chlup, DiS. – 2. místo Rallye Rejvíz tým RLP

Bc.Jan Antonín Barbořík DiS. - 2.místo Rallye Rejvíz tým RLP

Ondřej Dybal, DiS. – 2. místo Memoriál V.Šmause

Ondřej Ptáček, DiS. - 2. místo Memoriál V.Šmause

Michal Kolář - 2. místo Memoriál V.Šmause

MUDr. Barbora Garajová – 4.místo Rallye Rejvíz tým RLP

Radek Šuhaj – .místo Rallye Rejvíz tým RLP

Bc. Jaroslav Hlaváč, DiS. - .místo Rallye Rejvíz tým RLP

Mgr. Vlasta Vařeková - 4.místo Rallye Rejvíz tým Donera

Bc. Vladimír Husárek, DiS., MBA – 4.místo Rallye Rejvíz tým Donera

Antonín Osička – 5.místo Rallye Rejvíz tým RLP

MUDr. Ivona Žůrková – 5.místo Rallye Rejvíz tým RLP

Milan Přech, DiS – 13.místo Rallye Rejvíz tým RZP

Petr Auer - 13.místo Rallye Rejvíz tým RZP

Ida Novotná, DiS. - 13.místo Rallye Rejvíz tým RZP

David Šíbl, DiS. – 10.místo Rescue Komárno

Mgr. Bc. Pavel Tomanec, DiS. - Pražská 155

Michal Vlk – Pražská 155

Mgr. David Sedláček – Pražská 155

Lety do Rakouska, nedostatek lékařů a navýšení platů - témata návštěvy ministra Zaorálka

15.09.2017

Při příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí ČR PhDr. Lubomíra Zaorálka na Jižní Moravě dnes proběhlo setkání pana ministra s ředitelem Klusákem za přítomnosti člena Rady JmK odpovědného za zdravotnictví Igora Chlupa. Hlavním tématem tohoto jednání bylo vytvoření podmínek k dodržování Mezistátní smlouvy mezi ČR a Rakouskem o přeshraniční spolupráci při poskytování ZZS, a to vytvoření podmínek pro lety vrtulníků Policie ČR a Armády ČR při zásazích k postiženým pacientům na území Rakouska. Pan ministr vnímá nutnost vyřešení této situace a bude jeho snahou dojednat se svým rakouským kolegou podmínky, které uvedené lety umožní. Zmíněna byla i nutnost dosažení  obdobných podmínek také ve vztahu ke Slovensku.

Pan ministr byl zevrubně seznámen s podmínkami práce zdravotnických záchranářů na Jižní Moravě, s rozsahem a prioritami poskytování péče a v rámci návštěvy KZOS také se systémem operačního řízení v kraji, prací operátorů a operátorek i náročností práce výjezdových skupin ZZS.

V závěrečné diskusi se zaměstnanci organizace objasnil ministr Zaorálek důvody, které vedly vládu k rozhodnutí o navýšení platů ve státní sféře a reagoval na četné dotazy zaměstnanců. Jedním z velkých problémů, který byl na jednání se zaměstnanci zmíněn, byl nedostatek lékařských i nelékařských pracovníků v rezortu, jejich odchody do zahraničí i to, že není v silách regionů tuto situaci řešit a že je na ústředních orgánech, aby se problematikou v rámci legislativního procesu a změn zabývaly.

V ZZS JmK začíná pracovat Krajem vybraný tým odborníků na lidské zdroje

13.09.2017

Hejtman Bohumil Šimek představil v pondělí 11. září vedení i zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) konzultanta pro řízení lidských zdrojů. Kraj na tohoto odborníka vypsal otevřené výběrové řízení, jak bylo dohodnuto v květnu letošního roku na základě závěrů a doporučení z mediace. Ze tří přihlášených uchazečů byla vybrána poradensko-konzultační firma MITA THOR INTERNATIONAL. Odborníci vybrané firmy nyní provedou audit interní komunikace, nastaví komunikační kanály mezi vedením a zaměstnanci a vypracují dlouhodobý koncept personální strategie.

„Důvodem, proč jsme se rozhodli pro toto řešení, byl dlouhodobý spor mezi vedením záchranné služby a částí zaměstnanců. Bohužel na obou stranách už nebyla vůle a snaha se dohodnout smírčí cestou a většina komunikace spočívala v psaní dlouhých kritických dopisů ze strany odborů a dlouhých písemných vyjádření ze strany vedení. Mediátor, který působil v organizaci, a kterého zaplatil kraj jako komunikátora, doporučil zřídit pozici manažera lidských zdrojů. Nyní je vybraná firma se zkušenými odborníky a konzultanty, která má silný mandát kraje a úkol nastavit nová personální pravidla v této krajské příspěvkové organizaci. I přes nedůvěru některých zainteresovaných stran v institut HR manažera věřím, že tento krok přispěje k ozdravení komunikační kultury na záchrance,“ řekl hejtman Šimek.

MITA THOR INTERNATIONAL, která byla vybrána jako realizátor krizového HR a PR managementu v ZZS JMK, je personální poradenskou firmou s 27letou tradicí. Po celou dobu své existence je zaměřena na aktivity související s člověkem v pracovním procesu, ať už je to nastavování systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů, řešení problémových situací v pracovních týmech, posuzování způsobilosti klíčových pracovníků, ale i budování souladných vztahů a nastavování fungujících forem komunikace uvnitř organizací. Zkušenosti MITA THOR jdou napříč spektrem – firma se pohybovala jak v podnikatelských subjektech, tak i v organizacích terciární sféry a v organizacích veřejné správy (příspěvkových organizací ve zdravotnictví a kultuře).

„Záměr Jihomoravského kraje, využít pro řešení kritické vztahové situace v ZZS JMK externího partnera, je velmi rozumným řešením. Uvnitř organizací často chybí nadhled, schopnost vnímat situaci z jiného zorného úhlu a zaměřit se nejen na osobní, ale především na společné cíle. Aktuální situace v ZZS JMK však vyžaduje především zkušenost s personálním a PR managementem, proto budou poradenský vstup realizovat konzultanti s praxí personálních ředitelů, psychologů, sociologů a specialistů PR,“ řekla Blanka Nerudová, ředitelka firmy MITA THOR a garant poradenského vstupu.

Jedná se o zakázku za 940 000,- Kč bez DPH na dobu trvání jeden rok. Poradenská a konzultační činnost na ZZS JMK bude rozložena do tří fází, a to analýza současného stavu, diagnóza a návrhu opatření, která povedou k řešení a optimalizaci firemní kultury. Ve fázi analýzy budou v maximální míře využity informace shromážděné mediátorem.

"Tak jako je horečka příznakem nemoci v těle, je stávková pohotovost a hlasy volající po odvolání ředitele příznakem napjaté atmosféry na některých pracovištích záchranky. Jsem rád, že se kraj rozhodl pro léčení příčiny, a ne příznaku. Může to trvat déle, ale na konci bude zdravější organizace, ne stejná organizace s vyměněným vedením. Do ZZS přichází tým, který má za úkol upravit vnitřní prostředí a procesy, aby vedení mělo znovu důvěru zaměstnanců, odbory respektovanou pozici a záchranáři klid na svou práci," řekl mediátor Ondřej Přibyla.

zdroj: JmK

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů