OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

Jihomoravská záchranka řeší případ silně opilé lékařky, takto závažný delikt vedení nemůže tolerovat

28.06.2017

Jihomoravská zdravotnická záchranná služba od minulého týdne řeší případ lékařky, která nastoupila do služby pod vlivem alkoholu. Nepravdivé informace týkající se tohoto případu, které dnes zveřejnila MF Dnes, musíme uvést na pravou míru.

Alkohol v jihomoravské Záchranné službě není tolerován, je nepřípustné, aby zde sloužil opilý lékař,   záchranář či jakýkoliv jiný zaměstnanec.

V loňském roce byla zjištěna pozitivní dechová zkouška u jednoho lékaře ZZS JmK, nikoli šesti, jak mylně udává MF Dnes. S tímto lékařem byla ukončena pracovní smlouva a dál již v ZZS JmK nepůsobí.

V letošním roce jde o první případ, kdy byl zjištěn alkohol na pracovišti a i nyní byly okamžitě zahájeny kroky k jeho řešení. Na místo byl ihned vyslán inspektor provozu, který provedl dechovou zkoušku, při které byla potvrzena přítomnost vysokého množství alkoholu. Lékařka byla ihned ze služby odstavena a vystřídána jiným lékařem. Případ dostalo hned daný den právní oddělení, které vypracovalo stanovisko, jak by mělo vedení organizace podle zákoníku práce i vnitřních předpisů organizace postupovat. Lékařka je zároveň od daného okamžiku kontrolována na alkohol inspektorem provozu minimálně jednou v průběhu pracovní směny. Vedení organizace má v tuto chvíli připraveno řešení, se kterým, po projednání s odborovou organizací, tuto lékařku seznámí, až poté bude vedení moci rozhodnutí zveřejnit. Je pro mě nepředstavitelné, aby jakýkoli zaměstnanec po takto závažném porušení pracovní kázně v organizaci dál působil,“ přiblížil možnosti řešení ředitel ZZS JmK Milan Klusák.

Vedení organizace musí ve všech případech, kdy se objeví takto závažný pracovní delikt postupovat vždy stejně a v souladu s legislativou. Není přípustné udělat z jednoho případu případ exemplární. Naopak, vedení organizace musí postupovat vždy striktně v souladu s platnou legislativou, a musí přitom posuzovat jak závažnost porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance, tak i přihlížet k řadě kritérií, které se k tomuto pochybení i osobě zaměstnance vztahují. Navíc musí vedení organizace zohlednit i další okolnost, a tou je judikatura Nejvyššího soudu ČR jasně stanovující podmínky, za nichž lze přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Práce zdravotníků ve výjezdových skupinách je velmi náročná. Každý člověk, lékaře nevyjímaje, může mít svoje osobní problémy, které může řešit útěkem k alkoholu. Stalo se tak ojedinělých případech v minulosti a stalo se tak i letos v uplynulém týdnu. Právě proto jsou v ZZS JmK zdravotníci kontrolováni namátkově vedoucími zaměstnanci a inspektory provozu jak na alkohol, tak i na drogy. I přes protesty odborářů, kterým se taková kontrola ze strany IP nelíbí, se to ukazuje jako velmi důležité.

Obyvatelé Jihomoravského kraje však nemusí mít obavy, že by k nim přijel opilý lékař. Takového osobní selhání je vzhledem k počtu zaměstnanců a služeb naprosto ojedinělé. Alkohol v ZZS JmK není tolerován a případné hrubé porušení pracovní kázně tohoto charakteru je okamžitě řešeno.

Radní Igor Chlup navštívil LZS v Tuřanech

02.06.2017

Napsali o nás: Rozhovor s MUDr. Arnoštem Růžičkou (Deník)

25.05.2017

Deník zveřejnil rozhovor s legendou znojemské záchranky, MUDr. Arnoštem Růžičkou...

Arnošt Růžička

V Den Linky 155 otevíráme základny veřejnosti

12.05.2017

Záchranka potřebuje specialistu na lidské zdroje – vybere a zaplatí ho kraj

04.05.2017

zdroj: TZ JMK

Vedení Jihomoravského kraje se již půl roku intenzivně zabývá situací mezi vedením Zdravotnické záchranné služby JMK a jejími odbory. Na základě závěrů a doporučení z mediace tohoto dlouhodobého sporu kraj navrhuje zřídit v této příspěvkové organizaci institut manažera lidských zdrojů. Ten by měl provést audit interní komunikace, nastavit komunikační kanály mezi vedením a zaměstnanci a vypracovat dlouhodobější vize zaměřené zejména na personální otázky tak, aby se do budoucna předcházelo podobným sporům.

„Od prvních jednání s vedením jihomoravské záchranky a zástupci nespokojených zaměstnanců bylo jasné, že problém je primárně ve špatné komunikaci. Proto byl do sporu zapojen mediátor, který náš předpoklad potvrdil,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Závěry mediace mimo jiné ukazují na to, že obě strany konfliktu se zaměřují na minulé „křivdy“ a je pro ně obtížné slyšet postoj druhé strany. „Spor se táhne téměř dva roky a myslím, že všichni už jsou tím dost unavení a ztratili důvěru, že by se věc dala vyřešit uvnitř organizace. Proto obě strany volají po aktivním zásahu zřizovatele. V průběhu jednání však vyplynulo, že spor není pouze neshoda nebo osobní nevraživost mezi ředitelem a zástupci odborů, ale že spor je symptomem ukazujícím na dlouhodobé systémové problémy, které je nutné řešit,“ řekl mediátor Ondřej Přibyla.

Poté, co odborové organizace ZZS JMK vyhlásily v polovině roku 2016 stávkovou pohotovost, provedl Krajský úřad JMK na podzim 2016 první kontrolu v organizaci. Nalezeno bylo 23 dílčích nedostatků, se kterými se vedení ZZS JMK vypořádalo do 13. ledna 2017. Výsledky byly opět kontrolou prověřeny a závěry obou kontrol předány pro informaci také zástupcům odborových organizací. „Výsledky krajské kontroly sice ukázaly, že vedení ZZS se se zjištěnými nedostatky vypořádalo, ale dlouhodobě podcenilo důležitost řízení lidských zdrojů. Práce záchranářů je natolik stresující, prostředí velmi specifické, a proto je také potřeba speciální přístup k řešení konkrétních sporů a problémů. Navrhujeme vedení a odborům, že vybereme a zaplatíme specialistu, který bude komunikátorem mezi oběma stranami. A zároveň by to měl být odborník, který nastaví systém personální práce do budoucna,“ dodal hejtman Šimek.

Krajský úřad v nejbližších týdnech vyhlásí výběrové řízení na HR manažera, který bude po nezbytně nutnou dobu (přibližně jednoho roku) spolupracovat s vedením ZZS JMK i odbory, pomůže zmapovat současné procesy v organizaci, nastavit komunikační kanály vedení-zaměstnanci a zpracuje návrh dalšího rozvoje HR oddělení. K výběrovému řízení budou přizváni zástupci vedení ZZS JMK i odborů. Do té doby bude pokračovat mediace v organizaci ZZS JMK na úrovni středního managementu.

Monika Brindzáková, tisková mluvčí, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Návštěva slovenské zdravotnické záchranné služby společnosti Falck

28.04.2017

Vedení ZZS JmK navštívilo společnost Falck v Košicích, která zajišťuje neodkladnou zdravotní péči na Slovensku.  Společně se slovenskými protějšky vedoucí pracovníci diskutovali otázky zajišťování zdravotní péče, personální řešení společnosti, systém hodnocení zaměstnanců, nastavení rychlostních limitů, vybavení sanitních vozů a technické zajištění fungování ZZS.

Falck Záchranná a.s. je největším poskytovatelem ZZS na Slovensku. Neodkladnou zdravotní péči zajišťuje na 39 procentech slovenského území. Jde o soukromou společnost, proto je zde řada záležitostí řešena odlišným způsobem. Přesto vedení získalo během návštěvy spoustu zajímavých podnětů, které plánuje implementovat do systému ZZS JmK.

Zástupci společnosti Falck se naopak zajímali o to, jak je ZZS organizována v podmínkách Jihomoravského kraje. Obě strany se dohodly na nastavení vzájemné spolupráce v nejbližší době.

16. ročních Brněnských dnů urgentní medicíny

27.04.2017

16. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny začal dnes v hotelu Galant v Mikulově. Motivem letošního setkání zdravotníků jsou „Neobvyklá témata a kontroverze v UM“ a za cíl si klade představit nové neotřelé náměty a vnést čerstvý vítr do léta zavedených postupů. Ve dvou sálech se po dva dny střídají přednášející, které si přijelo vyslechnout přes 600 účastníků. Program doprovází firemní prezentace, společenské akce a workshopy. Akci pořádá ZZS JmK ve spolupráci s generálním partnerem společností Medsol a mediálním partnerem portálem akutne.cz.

Kampaň ve vozech DPMB nabádá ke stažení aplikace Záchranka

11.04.2017

Už jste zaregistrovali naši kampaň na propagaci aplikace Záchranka? Od dubna do konce června ve vozech DPMB...

TK k prvnímu výročí aplikace Záchranka - FOTOGALERIE

30.03.2017

Detailní představení novinek aplikace Záchranka

29.03.2017

PODPORA PRO NESLYŠÍCÍ

Nastavení pro neslyšící bylo v aplikaci již od jejího spuštění. To se osvědčilo například na konci minulého roku v Hradeckém kraji, kdy se díky aplikaci podařilo hluchoněmému mladíkovu přivolat okamžitou pomoc. Muž s poruchou řeči i sluchu, kterého zastihla náhlá silná bolest břicha, by si jinak přivolal pomoc jen stěží, ale díky lokalizaci a osobním údajům získaným z aplikace mohla operátorka tísňové linky ihned vyslat rychlou pomoc. V nové verzi aplikace bude však nastavení pro neslyšící zdokonalené. Neslyšící budou moci při volání na tísňovou linku v přehledné obrázkové tabulce zvolit, s jakým problémem záchrannou službu kontaktují.

WEBOVÁ VERZE APLIKACE

Případy z praxe ukazují, že volající na tísňovou linku není mnohdy schopný určit svou přesnou polohu, například když se pohybuje v neznámém terénu nebo je důsledkem zranění v šoku. Operátorky zdravotnických záchranných služeb v takových případech navrhovaly stažení aplikace Záchranka, s jejíž pomocí došlo k rychlé lokalizaci. Pro krizové situace, kdy nemá volající staženou aplikaci a jejím stahováním by se zbytečně ztrácely cenné minuty, je tu novinka: nouzové tlačítko jako webová verze aplikace, ke které stačí mít pouze internet v telefonu. Webová verze aplikace nenahrazuje aplikaci Záchranka, slouží výhradně k nouzovému, jednorázovému přivolání pomoci a odeslání polohy.

PUSH NOTIFIKACE

Nová verze aplikace? Potřeba aktualizace? Díky push notifikacím, které se zobrazí na displeji chytrého telefonu, žádnému z uživatelů nic neunikne. Informování o novinkách v aplikaci však není jediná funkce push notifikací. Upozornění v podobě notifikace informuje uživatele také na nebezpečí nebo kritickou situaci.

DATABÁZE VEŘEJNÝCH DEFIBRILÁTORŮ

Funkce Lokátor radí, kde najít nejbližší automatizovaný externí defibrilátor (AED) již několik měsíců, ale nyní byla vyvinuta i webová verze databáze, do které může defibrilátor spolu s fotografií a umístěním zapsat každý. Na webu www.zachrankaapp.cz/AED je zveřejněno mimo jiné i video s jednoduchým návodem, jak v případě nouze defibrilátor použít.

O mobilní aplikaci Záchranka

Mobilní aplikace Záchranka slouží primárně k “chytrému volání”. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak následně jednoduchým stisknutím tlačítka přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Kromě vytočení tísňové linky zašle aplikace datovou zprávu, nebo v případě, že nemá volající datové připojení, SMS zprávu s přesnou polohou a v aplikaci přednastavenými údaji o zdravotním stavu. Aplikace však nabízí mnoho dalších užitečných funkcí. Lokátor s novým a lepším filtrováním pořadí, kde najdete nejbližší pohotovost, lékárnu či automatizovaný externí defibrilátor (AED). Funkce První pomoc v interaktivním návodu pomůže s tím, co dělat, než přijede sanitka.  V nedávné aktualizaci byl také vylepšen Můj profil (dříve Nastavení), kde lze nyní telefonní číslo na osobu blízkou zadat i manuálně. Zadávání informací je tak přehlednější. A každý, kdo vyráží na horskou túru nebo kamkoliv, kde hrozí nebezpečí, jistě ocení možnost zapsat dočasnou informaci, která může pomoci k případné záchraně (například: „V 9 ráno vyrážíme červenou stezkou na Sněžku, jsme 4, máme červené bundy. ”). Získaná ocenění aplikace: 1. místoAplikace Roku (aplikace pro lepší svět), 2. místo – Křišťálová lupa, cena českého internetu (veřejně prospěšná služba), Ocenění “Projekt vizionář roku“, 4. místo – Vodafone nápad roku

Počty nouzových volání z aplikace Záchranka od 8.3. 2016 v rámci krajů ČR

ZZS HMP

1069

ZZS SČK

804

ZZS JMK

761

ZZS UK

522

ZZS MSK

472

ZZS KV

466

ZZS PAK

447

ZZS LK

443

ZZS KHK

442

ZZS ZK

375

ZZS JČK

366

ZZS OK

359

ZZS PK

294

ZZS KVK

212

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů