OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

Lety do Rakouska, nedostatek lékařů a navýšení platů - témata návštěvy ministra Zaorálka

15.09.2017

Při příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí ČR PhDr. Lubomíra Zaorálka na Jižní Moravě dnes proběhlo setkání pana ministra s ředitelem Klusákem za přítomnosti člena Rady JmK odpovědného za zdravotnictví Igora Chlupa. Hlavním tématem tohoto jednání bylo vytvoření podmínek k dodržování Mezistátní smlouvy mezi ČR a Rakouskem o přeshraniční spolupráci při poskytování ZZS, a to vytvoření podmínek pro lety vrtulníků Policie ČR a Armády ČR při zásazích k postiženým pacientům na území Rakouska. Pan ministr vnímá nutnost vyřešení této situace a bude jeho snahou dojednat se svým rakouským kolegou podmínky, které uvedené lety umožní. Zmíněna byla i nutnost dosažení  obdobných podmínek také ve vztahu ke Slovensku.

Pan ministr byl zevrubně seznámen s podmínkami práce zdravotnických záchranářů na Jižní Moravě, s rozsahem a prioritami poskytování péče a v rámci návštěvy KZOS také se systémem operačního řízení v kraji, prací operátorů a operátorek i náročností práce výjezdových skupin ZZS.

V závěrečné diskusi se zaměstnanci organizace objasnil ministr Zaorálek důvody, které vedly vládu k rozhodnutí o navýšení platů ve státní sféře a reagoval na četné dotazy zaměstnanců. Jedním z velkých problémů, který byl na jednání se zaměstnanci zmíněn, byl nedostatek lékařských i nelékařských pracovníků v rezortu, jejich odchody do zahraničí i to, že není v silách regionů tuto situaci řešit a že je na ústředních orgánech, aby se problematikou v rámci legislativního procesu a změn zabývaly.

V ZZS JmK začíná pracovat Krajem vybraný tým odborníků na lidské zdroje

13.09.2017

Hejtman Bohumil Šimek představil v pondělí 11. září vedení i zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) konzultanta pro řízení lidských zdrojů. Kraj na tohoto odborníka vypsal otevřené výběrové řízení, jak bylo dohodnuto v květnu letošního roku na základě závěrů a doporučení z mediace. Ze tří přihlášených uchazečů byla vybrána poradensko-konzultační firma MITA THOR INTERNATIONAL. Odborníci vybrané firmy nyní provedou audit interní komunikace, nastaví komunikační kanály mezi vedením a zaměstnanci a vypracují dlouhodobý koncept personální strategie.

„Důvodem, proč jsme se rozhodli pro toto řešení, byl dlouhodobý spor mezi vedením záchranné služby a částí zaměstnanců. Bohužel na obou stranách už nebyla vůle a snaha se dohodnout smírčí cestou a většina komunikace spočívala v psaní dlouhých kritických dopisů ze strany odborů a dlouhých písemných vyjádření ze strany vedení. Mediátor, který působil v organizaci, a kterého zaplatil kraj jako komunikátora, doporučil zřídit pozici manažera lidských zdrojů. Nyní je vybraná firma se zkušenými odborníky a konzultanty, která má silný mandát kraje a úkol nastavit nová personální pravidla v této krajské příspěvkové organizaci. I přes nedůvěru některých zainteresovaných stran v institut HR manažera věřím, že tento krok přispěje k ozdravení komunikační kultury na záchrance,“ řekl hejtman Šimek.

MITA THOR INTERNATIONAL, která byla vybrána jako realizátor krizového HR a PR managementu v ZZS JMK, je personální poradenskou firmou s 27letou tradicí. Po celou dobu své existence je zaměřena na aktivity související s člověkem v pracovním procesu, ať už je to nastavování systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů, řešení problémových situací v pracovních týmech, posuzování způsobilosti klíčových pracovníků, ale i budování souladných vztahů a nastavování fungujících forem komunikace uvnitř organizací. Zkušenosti MITA THOR jdou napříč spektrem – firma se pohybovala jak v podnikatelských subjektech, tak i v organizacích terciární sféry a v organizacích veřejné správy (příspěvkových organizací ve zdravotnictví a kultuře).

„Záměr Jihomoravského kraje, využít pro řešení kritické vztahové situace v ZZS JMK externího partnera, je velmi rozumným řešením. Uvnitř organizací často chybí nadhled, schopnost vnímat situaci z jiného zorného úhlu a zaměřit se nejen na osobní, ale především na společné cíle. Aktuální situace v ZZS JMK však vyžaduje především zkušenost s personálním a PR managementem, proto budou poradenský vstup realizovat konzultanti s praxí personálních ředitelů, psychologů, sociologů a specialistů PR,“ řekla Blanka Nerudová, ředitelka firmy MITA THOR a garant poradenského vstupu.

Jedná se o zakázku za 940 000,- Kč bez DPH na dobu trvání jeden rok. Poradenská a konzultační činnost na ZZS JMK bude rozložena do tří fází, a to analýza současného stavu, diagnóza a návrhu opatření, která povedou k řešení a optimalizaci firemní kultury. Ve fázi analýzy budou v maximální míře využity informace shromážděné mediátorem.

"Tak jako je horečka příznakem nemoci v těle, je stávková pohotovost a hlasy volající po odvolání ředitele příznakem napjaté atmosféry na některých pracovištích záchranky. Jsem rád, že se kraj rozhodl pro léčení příčiny, a ne příznaku. Může to trvat déle, ale na konci bude zdravější organizace, ne stejná organizace s vyměněným vedením. Do ZZS přichází tým, který má za úkol upravit vnitřní prostředí a procesy, aby vedení mělo znovu důvěru zaměstnanců, odbory respektovanou pozici a záchranáři klid na svou práci," řekl mediátor Ondřej Přibyla.

zdroj: JmK

Napsali o nás...

08.09.2017

TZ: Nový babybox v kraji bude na blanenské záchrance

01.09.2017

V objektu výjezdové základny ZZS JmK v Blansku bude už brzy umístěn nový babybox. Včera záměr schválila Rada Jihomoravského kraje. Vedení Zdravotnické záchranné služby JmK o této možnosti jednalo s autorem projektu Ludvíkem Hessem několik měsíců.

„Vyjasňovali jsme si podmínky, za kterých je záchranná služba schopna postarat se o odložené dítě, a zároveň také otázky právní odpovědnosti,“ upřesnil ředitel ZZS JmK Milan Klusák. Bobyboxy jsou totiž ve většině případů součástí zdravotnických zařízení, která mají dětská oddělení. Po uložení dítěte do schránky se rozezní alarm na novorozeneckém oddělení a personál jde miminko ihned vyzvednout. Blanenský babybox bude fungovat v odlišném režimu.

Při umístění dítěte do babyboxu přijde výzva na Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) a zároveň se rozezní alarm i na blanenské základně. Dispečink vyšle na místo nejbližší výjezdovou skupinu a vše bude probíhat jako standardní výjezd. V ideálním případě bude na základně posádka, která miminko na základě číselného kódu, který dostane od operátorky, ze schránky vyzvedne, poskytne mu potřebnou zdravotní péči a následně dítě převeze do nejbližšího odpovídajícího zdravotnického zařízení. Může ale nastat situace, že budou všechny blanenské posádky ve výjezdu. Pak dispečink vyšle některou z posádek z okolních výjezdových základen nebo z Brna. Ve schránce je udržovaná kontinuální teplota a zajištěn přívod vzduchu, dítě proto v babyboxu může bez problémů zůstat i desítky minut. Po celou dobu je navíc sledované operátorkami KZOS přes kameru.

Blansko je posledním okresním městem v Jihomoravském kraji, které babybox prozatím nemá, a jedním z posledních tří v rámci celé Moravy. „Jsem přesvědčený, že význam zřízení babyboxu v Blansku je zásadní a že pomůže vstoupit do nového života nejednomu miminku. Proto jsem velmi vděčný řediteli Klusákovi za jeho vlídný a vstřícný přístup,“ říká autor projektu Ludvík Hess.

„Posádky ZZS denně usilují o záchranu života nebo zdraví každého svého pacienta. Případy, kdy je ohroženo dítě, jsou pro zdravotníky mimořádně citlivé. Pokud blanenský babybox pomůže byť jen jednomu dítěti, má svůj význam,“ dodal ředitel Klusák.

V České republice funguje v současnosti 71 babyboxů. Od roku 2006 do nich bylo odloženo 158 dětí, z toho 19 v Jihomoravském kraji (16 v Brně a 3 ve Vyškově).

Napsali o nás..

29.08.2017

MOTO GP a ZZS

08.08.2017

Ve dnech 4. – 6. 8. 2017 se na Masarykově okruhu v Brně konala Mezinárodní sportovní akce – Mistrovství světa v závodech silničních motocyklů. Zdravotnická záchranná služba posilovala své výjezdové prostředky v nočních hodinách a přímo na místě měla přistaven tým RZP a součinnost Inspektora provozu. Během víkendu jsme v této souvislosti ošetřili a transporotvali do zdravotnických zařízení několik osob, většinou šlo o kolapsové stavy a chronické zdravotní komplikace u predisponovaných osob.

Jihomoravská ZZS má nejvíce lékařů za poslední roky

31.07.2017

ZZS nabírá nové lékaře – stav je nejlepší od roku 2014

Nejlepší stav lékařů za poslední roky má nyní jihomoravská ZZS. K dnešnímu dni (31.7.2017) organizace zaměstnává v hlavním pracovním poměru lékaře v přepočteném počtu 72,5 úvazku.  Další dva lékaři do organizace nastoupí v září letošního roku a desítky doktorů pracují v ZZS JmK na DPČ. Pro pokrytí služeb ZZS přitom organizace potřebuje celkem 92 lékařů. I díky tomuto příznivému trendu byly letos bez problémů pokryty všechny služby prázdninového období, které bývá jinak kritické kvůli čerpání řádných dovolených.

Do hlavního pracovního poměru organizace za poslední rok přijala 16 nových lékařů, z nich pouze 2 nemají specializovanou způsobilost a pracují pod dohledem garanta. Jeden z těchto lékařů má dlouholetou praxi v ZZS Vysočina. Nově přišlo také 9 externistů.

Aktuální personální stav v ZZS JmK je nejen nejlepší od roku 2014, ale zároveň i velmi pozitivní v celkovém srovnání zdravotnických záchranných služeb v ČR, kde v některých ZZS chybí i přes 50 procent lékařů. S nedostatkem lékařského personálu se dlouhodobě potýkají všechna zdravotnická zařízení v ČR, záchranky nevyjímaje.

Jihomoravský kraj má zároveň jednu z nejlepších dostupností lékařů v celé ČR. S výjimkou několika obcí na hranicích JmK s Jihočeským krajem a Krajem Vysočina je lékařská ZZS zajištěna na území všech měst a obcí kraje, někde i ze dvou, tří či dokonce čtyř výjezdových základen.

Účinné kontroly odhalily alkohol na pracovišti, případy jsou však zcela ojedinělé

Za posledních 6 let byl alkohol odhalen u 10ti zdravotníků, z nichž 7 již v ZZS JmK nepracuje. Poslední případ se odehrál na VZ v Hustopečích v červnu letošního roku. Taková osobní selhání jsou však vzhledem k počtu 6-ti set zaměstnanců organizace a počtu odsloužených služeb ve 24 hodinovém režimu naprosto ojedinělá. Alkohol v ZZS JmK není tolerován a případné hrubé porušení pracovní kázně tohoto charakteru je okamžitě řešeno v souladu s platnou legislativou a judikaturou Nejvyššího soudu ČR, který se problematikou řešení případů zaměstnanců v podnapilém stavu zabýval. „Je nepřípustné, aby zde sloužil opilý lékař či záchranář“, řekl ředitel Milan Klusák. To, že k odhalení těchto bezesporu politováníhodných případů došlo, svědčí o účinnosti cílených kontrol, které organizace provádí, a také o zodpovědném přístupu k dané problematice.

Zdravotnická záchranná služba je na Jižní Moravě poskytována na vysoké odborné úrovni

Zdravotnická záchranná služba funguje po celou dobu stávkové pohotovosti ve standardním režimu a poskytovaná zdravotní péče je na vysoké odborné úrovni. Během roku se navíc podařilo rozběhnout přeshraniční spolupráci při poskytování ZZS s Dolním Rakouskem a bezproblémově proběhl i přechod provozovatele vrtulníků LZS na Policii ČR.

Náměstek ministra zdravotnictví Policar navštívil ZZS JmK

25.07.2017

V pondělí navštívil ZZS JmK náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar. Důvodem návštěvy bylo především řešení možnosti zasahovat prostřednictvím LZS na území Dolního Rakouska, a to v souladu s Rámcovou smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby a na ni navazující smlouvy mezi Jihomoravským krajem a spolkovou zemí Dolní Rakousko. Poté, co se pan náměstek seznámil s problematikou poskytování LZS, kdy provozovatelem vrtulníku pro tuto službu je od 1.1.2017 Letecká služba PČR, přislíbil intervenci u svého protějšku na rakouském Ministerstvu zdravotnictví. Zároveň byl dohodnut další postup směrem k vedení PČR. Pan náměstek se zajímal i o další záležitosti fungování ZZS, které se řeší ve vztahu k resortnímu ministerstvu, včetně problematiky financování činností a majetku ze státního rozpočtu prostřednictvím dotace na krizovou připravenost. Věcné jednání, které trvalo asi hodinu, proběhlo ve velmi příjemné atmosféře.

Jihomoravská záchranka řeší případ silně opilé lékařky, takto závažný delikt vedení nemůže tolerovat

28.06.2017

Jihomoravská zdravotnická záchranná služba od minulého týdne řeší případ lékařky, která nastoupila do služby pod vlivem alkoholu. Nepravdivé informace týkající se tohoto případu, které dnes zveřejnila MF Dnes, musíme uvést na pravou míru.

Alkohol v jihomoravské Záchranné službě není tolerován, je nepřípustné, aby zde sloužil opilý lékař,   záchranář či jakýkoliv jiný zaměstnanec.

V loňském roce byla zjištěna pozitivní dechová zkouška u jednoho lékaře ZZS JmK, nikoli šesti, jak mylně udává MF Dnes. S tímto lékařem byla ukončena pracovní smlouva a dál již v ZZS JmK nepůsobí.

V letošním roce jde o první případ, kdy byl zjištěn alkohol na pracovišti a i nyní byly okamžitě zahájeny kroky k jeho řešení. Na místo byl ihned vyslán inspektor provozu, který provedl dechovou zkoušku, při které byla potvrzena přítomnost vysokého množství alkoholu. Lékařka byla ihned ze služby odstavena a vystřídána jiným lékařem. Případ dostalo hned daný den právní oddělení, které vypracovalo stanovisko, jak by mělo vedení organizace podle zákoníku práce i vnitřních předpisů organizace postupovat. Lékařka je zároveň od daného okamžiku kontrolována na alkohol inspektorem provozu minimálně jednou v průběhu pracovní směny. Vedení organizace má v tuto chvíli připraveno řešení, se kterým, po projednání s odborovou organizací, tuto lékařku seznámí, až poté bude vedení moci rozhodnutí zveřejnit. Je pro mě nepředstavitelné, aby jakýkoli zaměstnanec po takto závažném porušení pracovní kázně v organizaci dál působil,“ přiblížil možnosti řešení ředitel ZZS JmK Milan Klusák.

Vedení organizace musí ve všech případech, kdy se objeví takto závažný pracovní delikt postupovat vždy stejně a v souladu s legislativou. Není přípustné udělat z jednoho případu případ exemplární. Naopak, vedení organizace musí postupovat vždy striktně v souladu s platnou legislativou, a musí přitom posuzovat jak závažnost porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance, tak i přihlížet k řadě kritérií, které se k tomuto pochybení i osobě zaměstnance vztahují. Navíc musí vedení organizace zohlednit i další okolnost, a tou je judikatura Nejvyššího soudu ČR jasně stanovující podmínky, za nichž lze přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Práce zdravotníků ve výjezdových skupinách je velmi náročná. Každý člověk, lékaře nevyjímaje, může mít svoje osobní problémy, které může řešit útěkem k alkoholu. Stalo se tak ojedinělých případech v minulosti a stalo se tak i letos v uplynulém týdnu. Právě proto jsou v ZZS JmK zdravotníci kontrolováni namátkově vedoucími zaměstnanci a inspektory provozu jak na alkohol, tak i na drogy. I přes protesty odborářů, kterým se taková kontrola ze strany IP nelíbí, se to ukazuje jako velmi důležité.

Obyvatelé Jihomoravského kraje však nemusí mít obavy, že by k nim přijel opilý lékař. Takového osobní selhání je vzhledem k počtu zaměstnanců a služeb naprosto ojedinělé. Alkohol v ZZS JmK není tolerován a případné hrubé porušení pracovní kázně tohoto charakteru je okamžitě řešeno.

Radní Igor Chlup navštívil LZS v Tuřanech

02.06.2017

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů