OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

Záchranka potřebuje specialistu na lidské zdroje – vybere a zaplatí ho kraj

04.05.2017

zdroj: TZ JMK

Vedení Jihomoravského kraje se již půl roku intenzivně zabývá situací mezi vedením Zdravotnické záchranné služby JMK a jejími odbory. Na základě závěrů a doporučení z mediace tohoto dlouhodobého sporu kraj navrhuje zřídit v této příspěvkové organizaci institut manažera lidských zdrojů. Ten by měl provést audit interní komunikace, nastavit komunikační kanály mezi vedením a zaměstnanci a vypracovat dlouhodobější vize zaměřené zejména na personální otázky tak, aby se do budoucna předcházelo podobným sporům.

„Od prvních jednání s vedením jihomoravské záchranky a zástupci nespokojených zaměstnanců bylo jasné, že problém je primárně ve špatné komunikaci. Proto byl do sporu zapojen mediátor, který náš předpoklad potvrdil,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Závěry mediace mimo jiné ukazují na to, že obě strany konfliktu se zaměřují na minulé „křivdy“ a je pro ně obtížné slyšet postoj druhé strany. „Spor se táhne téměř dva roky a myslím, že všichni už jsou tím dost unavení a ztratili důvěru, že by se věc dala vyřešit uvnitř organizace. Proto obě strany volají po aktivním zásahu zřizovatele. V průběhu jednání však vyplynulo, že spor není pouze neshoda nebo osobní nevraživost mezi ředitelem a zástupci odborů, ale že spor je symptomem ukazujícím na dlouhodobé systémové problémy, které je nutné řešit,“ řekl mediátor Ondřej Přibyla.

Poté, co odborové organizace ZZS JMK vyhlásily v polovině roku 2016 stávkovou pohotovost, provedl Krajský úřad JMK na podzim 2016 první kontrolu v organizaci. Nalezeno bylo 23 dílčích nedostatků, se kterými se vedení ZZS JMK vypořádalo do 13. ledna 2017. Výsledky byly opět kontrolou prověřeny a závěry obou kontrol předány pro informaci také zástupcům odborových organizací. „Výsledky krajské kontroly sice ukázaly, že vedení ZZS se se zjištěnými nedostatky vypořádalo, ale dlouhodobě podcenilo důležitost řízení lidských zdrojů. Práce záchranářů je natolik stresující, prostředí velmi specifické, a proto je také potřeba speciální přístup k řešení konkrétních sporů a problémů. Navrhujeme vedení a odborům, že vybereme a zaplatíme specialistu, který bude komunikátorem mezi oběma stranami. A zároveň by to měl být odborník, který nastaví systém personální práce do budoucna,“ dodal hejtman Šimek.

Krajský úřad v nejbližších týdnech vyhlásí výběrové řízení na HR manažera, který bude po nezbytně nutnou dobu (přibližně jednoho roku) spolupracovat s vedením ZZS JMK i odbory, pomůže zmapovat současné procesy v organizaci, nastavit komunikační kanály vedení-zaměstnanci a zpracuje návrh dalšího rozvoje HR oddělení. K výběrovému řízení budou přizváni zástupci vedení ZZS JMK i odborů. Do té doby bude pokračovat mediace v organizaci ZZS JMK na úrovni středního managementu.

Monika Brindzáková, tisková mluvčí, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Návštěva slovenské zdravotnické záchranné služby společnosti Falck

28.04.2017

Vedení ZZS JmK navštívilo společnost Falck v Košicích, která zajišťuje neodkladnou zdravotní péči na Slovensku.  Společně se slovenskými protějšky vedoucí pracovníci diskutovali otázky zajišťování zdravotní péče, personální řešení společnosti, systém hodnocení zaměstnanců, nastavení rychlostních limitů, vybavení sanitních vozů a technické zajištění fungování ZZS.

Falck Záchranná a.s. je největším poskytovatelem ZZS na Slovensku. Neodkladnou zdravotní péči zajišťuje na 39 procentech slovenského území. Jde o soukromou společnost, proto je zde řada záležitostí řešena odlišným způsobem. Přesto vedení získalo během návštěvy spoustu zajímavých podnětů, které plánuje implementovat do systému ZZS JmK.

Zástupci společnosti Falck se naopak zajímali o to, jak je ZZS organizována v podmínkách Jihomoravského kraje. Obě strany se dohodly na nastavení vzájemné spolupráce v nejbližší době.

16. ročních Brněnských dnů urgentní medicíny

27.04.2017

16. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny začal dnes v hotelu Galant v Mikulově. Motivem letošního setkání zdravotníků jsou „Neobvyklá témata a kontroverze v UM“ a za cíl si klade představit nové neotřelé náměty a vnést čerstvý vítr do léta zavedených postupů. Ve dvou sálech se po dva dny střídají přednášející, které si přijelo vyslechnout přes 600 účastníků. Program doprovází firemní prezentace, společenské akce a workshopy. Akci pořádá ZZS JmK ve spolupráci s generálním partnerem společností Medsol a mediálním partnerem portálem akutne.cz.

Kampaň ve vozech DPMB nabádá ke stažení aplikace Záchranka

11.04.2017

Už jste zaregistrovali naši kampaň na propagaci aplikace Záchranka? Od dubna do konce června ve vozech DPMB...

TK k prvnímu výročí aplikace Záchranka - FOTOGALERIE

30.03.2017

Detailní představení novinek aplikace Záchranka

29.03.2017

PODPORA PRO NESLYŠÍCÍ

Nastavení pro neslyšící bylo v aplikaci již od jejího spuštění. To se osvědčilo například na konci minulého roku v Hradeckém kraji, kdy se díky aplikaci podařilo hluchoněmému mladíkovu přivolat okamžitou pomoc. Muž s poruchou řeči i sluchu, kterého zastihla náhlá silná bolest břicha, by si jinak přivolal pomoc jen stěží, ale díky lokalizaci a osobním údajům získaným z aplikace mohla operátorka tísňové linky ihned vyslat rychlou pomoc. V nové verzi aplikace bude však nastavení pro neslyšící zdokonalené. Neslyšící budou moci při volání na tísňovou linku v přehledné obrázkové tabulce zvolit, s jakým problémem záchrannou službu kontaktují.

WEBOVÁ VERZE APLIKACE

Případy z praxe ukazují, že volající na tísňovou linku není mnohdy schopný určit svou přesnou polohu, například když se pohybuje v neznámém terénu nebo je důsledkem zranění v šoku. Operátorky zdravotnických záchranných služeb v takových případech navrhovaly stažení aplikace Záchranka, s jejíž pomocí došlo k rychlé lokalizaci. Pro krizové situace, kdy nemá volající staženou aplikaci a jejím stahováním by se zbytečně ztrácely cenné minuty, je tu novinka: nouzové tlačítko jako webová verze aplikace, ke které stačí mít pouze internet v telefonu. Webová verze aplikace nenahrazuje aplikaci Záchranka, slouží výhradně k nouzovému, jednorázovému přivolání pomoci a odeslání polohy.

PUSH NOTIFIKACE

Nová verze aplikace? Potřeba aktualizace? Díky push notifikacím, které se zobrazí na displeji chytrého telefonu, žádnému z uživatelů nic neunikne. Informování o novinkách v aplikaci však není jediná funkce push notifikací. Upozornění v podobě notifikace informuje uživatele také na nebezpečí nebo kritickou situaci.

DATABÁZE VEŘEJNÝCH DEFIBRILÁTORŮ

Funkce Lokátor radí, kde najít nejbližší automatizovaný externí defibrilátor (AED) již několik měsíců, ale nyní byla vyvinuta i webová verze databáze, do které může defibrilátor spolu s fotografií a umístěním zapsat každý. Na webu www.zachrankaapp.cz/AED je zveřejněno mimo jiné i video s jednoduchým návodem, jak v případě nouze defibrilátor použít.

O mobilní aplikaci Záchranka

Mobilní aplikace Záchranka slouží primárně k “chytrému volání”. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak následně jednoduchým stisknutím tlačítka přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Kromě vytočení tísňové linky zašle aplikace datovou zprávu, nebo v případě, že nemá volající datové připojení, SMS zprávu s přesnou polohou a v aplikaci přednastavenými údaji o zdravotním stavu. Aplikace však nabízí mnoho dalších užitečných funkcí. Lokátor s novým a lepším filtrováním pořadí, kde najdete nejbližší pohotovost, lékárnu či automatizovaný externí defibrilátor (AED). Funkce První pomoc v interaktivním návodu pomůže s tím, co dělat, než přijede sanitka.  V nedávné aktualizaci byl také vylepšen Můj profil (dříve Nastavení), kde lze nyní telefonní číslo na osobu blízkou zadat i manuálně. Zadávání informací je tak přehlednější. A každý, kdo vyráží na horskou túru nebo kamkoliv, kde hrozí nebezpečí, jistě ocení možnost zapsat dočasnou informaci, která může pomoci k případné záchraně (například: „V 9 ráno vyrážíme červenou stezkou na Sněžku, jsme 4, máme červené bundy. ”). Získaná ocenění aplikace: 1. místoAplikace Roku (aplikace pro lepší svět), 2. místo – Křišťálová lupa, cena českého internetu (veřejně prospěšná služba), Ocenění “Projekt vizionář roku“, 4. místo – Vodafone nápad roku

Počty nouzových volání z aplikace Záchranka od 8.3. 2016 v rámci krajů ČR

ZZS HMP

1069

ZZS SČK

804

ZZS JMK

761

ZZS UK

522

ZZS MSK

472

ZZS KV

466

ZZS PAK

447

ZZS LK

443

ZZS KHK

442

ZZS ZK

375

ZZS JČK

366

ZZS OK

359

ZZS PK

294

ZZS KVK

212

 

 

Mobilní aplikace Záchranka slaví rok, nyní přináší řadu novinek

29.03.2017

Aplikace Záchranka slaví první rok od svého spuštění. Za 12 měsíců má za sebou 333 000 stažení (256 000 Android, 69 000 iOs, 8 000 Windows Phone) a 7 000 nouzových volání, ze kterých byly v 750 případech vyslány zdravotnické záchranné služby na pomoc pacientovi. O úspěchu aplikace svědčí nejen několik prestižních ocenění, ale především reálné příběhy lidí, kterým aplikace pomohla zachránit život. Tým aplikace Záchranka si na duben tohoto roku připravil několik zásadních novinek: zdokonalené funkce pro neslyšící, webovou verzi aplikace, vylepšenou databázi veřejných defibrilátorů a mnoho dalšího.

„Když jsem před čtyřmi lety vytvářel v rámci bakalářské práce původní koncept této aplikace, nenapadlo mě, že se myšlenku podaří zrealizovat v takovém formátu, v jakém funguje dnes.  Co mne těší především je, že aplikace reálně pomohla ve stovkách případů pacientům k rychlejšímu příjezdu záchranných složek. Je to hnací motor pro celý náš tým, který neustále pracuje a vylepšuje funkce aplikace tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám pacientů i záchranných služeb. To je možné mezi jinými i díky podpoře Záchranných služeb, Nadace Vodafone, České pojišťovně a iSetos,“ říká Filip Maleňák, zakladatel aplikace.

Dosavadní zkušenosti s aplikací Záchranka právě jasně ukazují, že se jedná o výborného pomocníka k rychlému přivolání záchranné služby. Díky přesné lokalizaci pacientů a dalším informacím, které aplikace zasílá, bylo možné výrazně zkrátit čas příjezdu ZZS. Tým aplikace Záchranka se stále snaží přicházet s inovacemi, proto je na duben letošního roku připraveno mnoho novinek.

Aplikace nabídne nové zdokonalené nastavení pro neslyšící. Neslyšící budou moci při volání na tísňovou linku v přehledné obrázkové tabulce zvolit, s jakým problémem záchrannou službu kontaktují. Pro krizové situace, kdy nemá volající staženou aplikaci a jejím stahováním by se zbytečně ztrácely cenné minuty, je tu další novinka: nouzové tlačítko jako webová verze aplikace, ke které stačí mít pouze internet v telefonu. Veřejnosti bude pomáhat také webová verze databáze, kde najít nejbližší automatizovaný externí defibrilátor. Do ní může defibrilátor spolu s fotografií a umístěním zapsat úplně každý. Po jeho ověření se pak zobrazí mimo jiné také v aplikaci Záchranka.

O nových verzích aplikace budou uživatele informovat push notifikace, které se zobrazí na displeji chytrého telefonu, žádnému z uživatelů tak nic neunikne. Upozornění v podobě notifikace bude uživatele informovat také o nebezpečí nebo kritické situaci.

Aplikaci Záchranka čeká v období od dubna do června také nová informační kampaň, která se zaměří na veřejnost, jež nepatří mezi časté uživatele internetu, tedy zejména starší generaci. ZZS JmK ve spolupráci s Magistrátem města Brna a DPMB bude cílit na Brňany využívající prostředků městské hromadné dopravy. Počínaje 1. dubnem budou do vozů DPMB nainstalovány informační letáky a videospoty, které představí aplikaci Záchranka, její výhody a zároveň vybídnou k jejímu instalování do mobilního telefonu. Kampaň proběhne pod záštitou náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka.

Myšlenka na aplikaci vznikla původně jako bakalářská práce nynějšího vývojáře Záchranky Filipa Maleňáka na VUT v Brně. Díky partnerům, kteří projekt financují, se z nápadu mohla stát aplikace, která pomáhá zachraňovat životy. Velké díky patří Nadaci Vodafone ČR, generálnímu partnerovi aplikace Záchranka, Alfa-Helicopter, České pojišťovně, iSetos a Jihomoravskému Kraji, ZZS JmK i dalším krajským záchranným službám.

Záznam z TK zaměstnanců ZZS JMK, 14.2.2017

16.02.2017

Zde najdete kompletní záznam TK zaměstnanců ZZS JMK ze dne 14.2.2017

https://www.youtube.com/watch?v=-Qk7JutDfEU

Zaměstnanci se distancovali o názorů odborů a vyzvali je ke zrušení stávkové pohotovosti

14.02.2017

Přes dvě stě zaměstnanců ZZS JMK se dnes na TK postavilo proti jednání a názorům stávkujících odborářů a vyzvalo je k ukončení stávkové pohotovosti, přijetí mediátora a ke konstruktivnímu jednání. V reakci na TK odborového svazu v minulém týdnu sepsali zaměstnanci ZZS JMK stanovisko, ve kterém se distancovali od stávkové pohotovosti, názorů, které propaguje Základní odborová organizace a zejména prohlášení místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Ivany Břeňkové, která varovala obyvatele před návštěvou Jihomoravského kraje („Jestli dva roky je to zaměstnavateli jedno, jestli to neřeší kraj, jestli to nebude řešit dále kraj, tak já skoro všem doporučuji, aby se Jihomoravskému kraji vyhejbali, protože jinak nevíte, co se vám tam stane, jaký tam bude úraz, jaký zaměstnanci, pokud tam ještě budou záchranáři, přijedou na ochranu.“ Břeňková, 8.2.2017).

Toto prohlášení místopředsedkyně Břeňkové bylo podle jejich vyjádření pomyslnou poslední kapkou, která je přiměla k vydání stanoviska, ve kterém mimo jiné píší: „Odmítáme už dále mlčením přecházet způsob, jakým odboráři prezentují situaci v ZZS JMK a očerňují tak práci lékařů, záchranářů, operátorů, řidičů a dalších zaměstnanců. …Jihomoravská záchranka funguje a je dostatečně vybavena a připravena plnit svoji základní funkci – zachraňovat lidské životy.“ Od pátečního večera do úterního rána podepsalo toto stanovisko 216 zaměstnanců ZZS JMK. Podpisové archy zástupci zaměstnanců předali hned po skončení TK zřizovateli. Další zaměstnanci se mohou ke stanovisku připojit ještě do konce tohoto týdne.

Vedení ZZS JMK podalo dne 13.2.2017 v souvislosti s tím, co zaznělo na TK Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, podnět k Městskému státnímu zastupitelství, aby prošetřilo, zda se nedošlo k naplnění podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy, přečinu pomluvy nebo křivého obvinění. Zároveň ředitel Klusák ubezpečil obyvatele celé ČR, že péče o pacienty na Jižní Moravě je jednoznačně i v tuto chvíli na vysoké úrovni.

Pozvánka na TK zaměstnanců ZZS JMK

13.02.2017

Zaměstnanci ZZS JMK si Vás dovolují srdečně pozvat na mimořádnou tiskovou konferenci, která se uskuteční v úterý 14.2.2017 v 10.00 v přednáškovém sále VZ Bohunice, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno. Tématem TK bude jejich stanovisko k vyhlášení celostátní stávkové pohotovosti.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů