OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

Prohlášení o tísňovém volání v podmínkách České republiky

03.02.2017

Na základě informativní mediální kampaně na podporu linky 155 dnes došlo k průlomu v řešené problematice a podepsání prohlášení o tísňovém volání v podmínkách ČR generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Drahoslavem Rybou a MUDr. Markem Slabým, MBA, prezidentem Asociace ZZS ČR.

MV-generální ředitelství HZS ČR za celý Hasičský záchranný sbor ČR a AZZS ČR za Zdravotnické záchranné služby v tomto prohlášení společně prohlašují, že při ochraně života, zdraví osob a majetku, jako dvě základní složky integrovaného záchranného systému, respektují čtyři jednotlivá tísňová volání příslušných základních složek integrovaného záchranného systému a preferují pro občana volání na přímou tísňovou linku základních složek integrovaného záchranného systému.

Na druhou stranu zároveň respektují volbu občana volat na jednotlivé tísňové linky, podle svého uvážení a budou prosazovat profesionální přístup pomoci občanovi na všech tísňových linkách, a to i s vědomím, že nevolá primárně na příslušnou složku pro řešení svého problému.

Dále se zavázali k dlouhodobé a cílevědomé spolupráci při nastavení optimálního přístupu k tísňovým voláním, ze strany občana a docílení efektivního a adekvátního přístupu a spolupráce v rámci složek integrovaného záchranného systému při řešení tísňových volání v České republice.

„Kvalitní služba občanům je společnou prioritou jak nás, tak hasičů. Neustále se snažíme o zlepšování naší spolupráce v nejrůznějších oblastech, protože tísňovým voláním to teprve začíná. Následně se rozbíhá celá škála záchranných činností, kde rychlost poskytnuté pomoci a vzájemná spolupráce je klíčová,“ řekl MUDr.Marek Slabý, MBA.

„Společné prohlášení je gesto, kterým chceme deklarovat, že máme zájem i nadále intenzivně spolupracovat na zlepšení služby našim občanům, kteří se ocitnou v těžké situaci a potřebují rychlou a účinnou pomoc. I přesto, že linka 112 je dlouhodobě hodnocena na mezinárodním poli jako jedna z nejlepších v Evropě, což dokládají také mezinárodní ocenění, která získala, stále je možné hledat cesty ke zlepšení,“ prohlásil genmjr. Drahoslav Ryba.

Zároveň ZZS JmK zaznamenala již během uplynulého víkendu pozitivní ohlas operátorů KZOS, kteří si chválili výrazné urychlení předávání hovorů z tísňové linky 112.

3.2.2017

155 - nejdůležitější číslo při záchraně zdraví a života

27.01.2017

Napsali o nás...

http://brnensky.denik.cz/nehody/lide-zapominaji-linku-155-az-petina-hovoru-se-kvuli-prepojovani-zpozdi-20170126.html

http://brno.idnes.cz/zachranari-linka-155-pomale-prepojeni-112-dx6-/brno-zpravy.aspx?c=A170127_2301851_brno-zpravy_krut

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/446082/kdyz-jde-o-zivot-vytocte-155-pri-prepojeni-z-eurolinky-112-muze-dojit-k-osudovemu-zpozdeni.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/317281381990126-udalosti-v-regionech/

Informace pro veřejnost k nákaze ptačí chřipky (aviární influenzy)

05.01.2017

ZZS JmK od ledna létá s PČR

03.01.2017

LZS na jižní Moravě od 1. ledna provozuje Policie ČR, zajištění této služby převzala po soukromé společnosti Alfa Helicopter. ZZS Jmk měla s AH po celé roky velmi dobrou spolupráci a věří, že stejně kvalitní službu pacientům poskytne i s policií. I nadále bude ZZS JmK zajišťovat 24tihodinový provoz LZS a v noci zalétávat do okolních krajů. Pacientů se tak změna provozovatele vrtulníků nijak nedotkne, kvalita a dostupnost péče zůstane stejná.

Policie pro potřeby záchranářů vyčlenila 1 vrtulník, ten bude sloužit pouze pro poskytování zdravotnické služby, žádnou jinou činnost zajišťovat nebude. Další stroj je v záloze a může jej nahradit v případě poruchy. Druhou zálohou je možnost rychlé přestavby čistě policejního vrtulníku na záchranářský.

Změna nastane ve složení posádky, kdy na palubě přibude druhý pilot. Doposud funkci technicko-leteckého pracovníka zajišťoval vyškolený záchranář. Lékaři a záchranáři budou nově létat taky z jiné základny, která je nyní přímo na Letišti v Tuřanech, asi 200 metrů od původní. Vedení ZZS JmK v tuto chvíli ještě řeší otázku zajištění přeshraniční spolupráce s Rakouskem a vyřízení výjimky pro vrtulník PČR tak, aby mohl v akutních případech zasahovat za hranicemi na území Dolního Rakouska.

První vzlet absolvoval vrtulník 3.1.2016 v dopoledních hodinách, kdy transportoval staršího pacienta ve vážném stavu z Nemocnice Znojmo na chirurgickou JIP FN na Pekařské v Brně.

Počet vzletů LZS ročně:

 • 2013: zhruba 640
 • 2014: 741
 • 2015: 955
 • 2016: 849

Domácí porody z pohledu ZZS

23.11.2016

Od posádek zdravotnické záchranné služby se v terénu očekává zvládnutí celé řady akutních stavů, ať již onemocnění či úrazů, a to u všech věkových skupin pacientů, od novorozenců až po seniory. Nedílnou součástí naší práce jsou tak i výjezdy k zásahům v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Často ošetřujeme nastávající maminky s příznaky počínajícího porodu, které následně transportujeme do porodnice. Několikrát ročně pak záchranáři pomohou přivést miminko na svět ještě před branami nemocnice.

V posledních letech se však stále častěji setkáváme také se situacemi, kdy jsou posádky záchranné služby volány k tzv. domácím porodům. Tedy k těm, které mají plánovaně proběhnout mimo zdravotnické zařízení. Pro záchranáře znamenají tyto výjezdy nejen zvýšené nároky v obecně medicínské rovině, ale také výraznou psychickou zátěž. I když okolnosti mohou svědčit pro bezproblémový porod, nelze jeho průběh nikdy dopředu určit s jistotou. Dojde-li pak k nenadálým komplikacím, například ke krvácení, porodnímu poranění, nebo k hrožení miminka nedostatkem kyslíku, hrozí tragické následky, které se mohou rozvinout v průběhu několika málo minut. V tu chvíli je pro rodičku i miminko ideální, nachází-li se v péči odborníků.

Zatímco v nemocnici je pro řešení těchto případů okamžitě k dispozici specializovaný tým, při nečekaných komplikacích v terénu je volána výjezdová skupina záchranné služby. Většinou se tak děje již v době rozvinutých příznaků závažné komplikace. Kompenzační mechanizmy organizmu mohou v této fázi být již vyčerpány a léčba složitější a náročnější. Prostředky a možnosti záchranářů jsou a přes veškerou snahu vždy budou, omezené. Zdravotnický personál záchranné služby nemá odbornou erudici specializovaných porodníků či neonatologů. Seberychlejší příjezd vozidla zdravotnické záchranné služby, prvotní vyšetření, ošetření a transport do nemocnice, zaberou vždy několik desítek minut. Vážné poškození zdraví matky či dítěte však může nastat podstatně dříve.

Řešení vážných porodních komplikací záchranáři tedy znamená vždy suplování vysoce specializované nemocniční péče. Žádný vůz záchranné služby nedisponuje vybavením, které by se mohlo rovnat porodnímu sálu s veškerým zařízením, a pokud zdravotní stav ženy či dítěte začne akutně vyžadovat např. císařský řez, je řešení v terénu krajně obtížné, ne-li nemožné.

Nemůžeme a nechceme nikomu nic diktovat nebo nařizovat. Přejeme všem nastávajícím maminkám, aby mohly rodit bez komplikací a v prostředí, které si samy po zralé úvaze vyberou. Než se však rozhodnou pro domácí porod, měly by zvážit možnost výskytu komplikací, ohrožujících život miminka nebo jejich vlastní. Tyto skutečnosti u porodu nikdy nelze předem vyloučit. Považujeme zároveň za velmi důležité, aby o těchto skutečnostech byly rodiny, očekávající radostnou událost, seriózně a objektivně informovány a své rozhodnutí o domácím porodu činily zodpovědně s ohledem na možné dopady svého rozhodnutí.

Společná TZ mluvčích ZZS

TZ - Výsledky kontroly a vyvrácení lživých informací OO

15.11.2016

Kontrola jednoznačně vyvrátila kritiku odborářů

Předáním vypořádání připomínek k námitkám podaným vedením organizace ke kontrolním zjištěním předsedou kontrolní komise JUDr. Romanem Heinzem dne 14. 10. 2016 skončila v organizaci hloubková kontrola KrÚ JmK. Tato kontrola neprokázala pochybení organizace ve stěžejních oblastech kritizovaných odborovými organizacemi, které byly zároveň důvodem k vyhlášení stávkové pohotovosti dne 28. 7. 2016.

V souladu s platnou legislativou a potřebami organizace i jako oprávněná opatření, zavedená ke zlepšení kvality péče a zajištění BOZP v náročných podmínkách poskytování ZZS, byly hodnoceny oblasti zavedení rychlostních limitů i zřízení institutu inspektorů provozu. Jako neoprávněná kritika odborů byla vyhodnocena rovněž komunikace v organizaci, včetně komunikace vedení právě s odborovými organizacemi. Naopak, z některých kontrolních zjištění vyplývá, že jsou to odbory, které v rámci svých aktivit šíří lživé informace a zaměstnance informují nedostatečně a svým jednáním právě ony vytvářejí v organizaci „špatnou“ náladu. Kontrola neprokázala ani problémy v plošném pokrytí území obcí kraje výjezdovými základnami a naopak konstatovala velmi dobré pokrytí včetně plošného zajištění lékařské ZZS na naprosté většině území JmK. Kontrola neprokázala ani tvrzení odborů, že by do pracovního poměru byli přijímáni zaměstnanci, kteří mají problémy s alkoholem, a neshledala pochybení organizace ani v případě účtování administrativního poplatku za soukromé hovory rodinných příslušníků zařazených do VPN organizace.

Kontrola tedy jednoznačně ukázala na neoprávněnost kritiky odborářů, protože všechny z jimi kritizovaných oblastí byly kontrolními skupinami vyhodnoceny jako nedůvodné, tedy ve prospěch vedení ZZS.

Přes řadu oblastí, kde nebyly problémy identifikovány, byly organizaci předloženy i kontrolní zjištění a doporučení, kterými se nyní vedení bude zabývat:

 1. Škodní události

Jde o dvě pochybení, kdy organizace nesprávně ocenila OOPP při stanovení náhrad za jejich ztrátu, čímž došlo ke škodě 703,- Kč a dále nezajistila dostatečně ochranu majetku tím, že inventarizací zjištěnou jeho ztrátu (jde o majetek v celkové hodnotě 53 tis. Kč) neřešila podáním trestního oznámení orgánům činným v trestním řízení.

 1. Soudní spory a dopravní nehody

Organizace dosud nesplnila svoji povinnost prokázat zavinění zaměstnanců (prokazování stále probíhá uplatněním této záležitosti u obecných soudů) v případě jedné z dopravních nehod. Naopak je organizaci vytýkáno, že celou záležitost řešila uplatněním u soudů až s ročním odstupem od vyplacení částečných pojistných plnění z titulu svého havarijního pojištění a neuplatnila svoje práva na doplatek bezprostředně po tomto vyplacení. Dále je v této souvislosti organizaci vytýkáno, že se vystavila riziku bezdůvodného obohacení tím, že po obdržení částečného plnění ze strany pojišťovny iniciátora této dopravní nehody ihned nesnížila svou pohledávku za touto osobou. Chybou byla rovněž skutečnost, že soudní spory nebyly uvedeny ve Zprávě o činnosti organizace za rok 2015.

 1. Řízení interních předpisů

Pochybením organizace bylo, že interní předpisy, a to směrnice č. 3/2015 Pracovní řád a příkaz ředitele č. 3/2015 Rychlostní limity nebyly projednány s odbory před jejich vydáním.

 1. Komunikace

Tato oblast byla kontrolní skupinou vyhodnocena velmi pozitivně (viz níže). Kontrolní zjištění se týkala pouze neinformování odborů v letech 2014 a 2015 v rozsahu dohodnutém kolektivní smlouvou.

 1. Odtahy vozidel

Zde jde o pochybení v oblasti vnitřní kontroly organizace, kdy bylo dodavateli, v souladu se smlouvou, proplaceno i mýtné, které však nebylo ve fakturách výslovně vykázáno a doloženo počtem km.

 1. Pracovně personální oblast

V této oblasti je vytýkána absence vnitřního předpisu pro hodnocení zaměstnanců a s tím související stanovení osobních příplatků, včetně závazných pravidel k rozdělení objemu finančních prostředků určených pro jednotlivá územní oddělení. V souvislosti s touto oblastí však nebylo zjištěno žádné pochybení organizace, bylo jen organizaci doporučeno vymezení pravidel. Kontrolní skupina upozorňuje i na oblast snižování a odebírání osobních příplatků, zároveň také na nesprávnou terminologii užívanou zaměstnavatelem v případě porušení pracovních povinností zaměstnance a opět doporučuje uvést tuto oblast do souladu se zněním platných právních předpisů.

Ke kontrolním zjištěním podala organizace ve lhůtě námitky, které byly vypořádány kontrolní skupinou dopisem ze dne 14. 10. 2016. Tímto aktem zároveň kontrola skončila. Námitky byly sice kontrolním orgánem zamítnuty, nicméně z jejich vypořádání vyplývá, že z velké části šlo o pouhá doporučení, nikoliv o konstatování porušení platných zákonů či dalších legislativních norem, ani vnitřních předpisů organizace. Organizaci v tuto chvíli běží tříměsíční lhůta pro přijetí opatření k nápravě nedostatků, které kontroly konstatovaly.

S výsledky kontroly byli zaměstnanci seznámeni prostřednictvím intranetu a emailu.  Po dohodě s vedením Krajského úřadu JmK a vzhledem k povolební situaci vyzvalo v tomto týdnu vedení ZZS JmK předsedy odborových organizací ke společné jednání, kde budou řešeny otázky závěrů kontroly, která v organizaci proběhla, a hledány možnosti další vzájemné spolupráce a komunikace.

Aktuální situace v ZZS JmK a vyvrácení lživých informací

Kontrola v organizaci prokázala, že jde o dlouhodobou kampaň ze strany některých zaměstnanců postavenou na lživých informacích. Toto jednání některých členů odborových organizací vyvolává mezi mnoha zaměstnanci značnou nevoli. Tito zaměstnanci z řad lékařů, záchranářů i THP s kroky a názory odborářů nesouhlasí, není jim jedno, jak je jejich práce zdravotnických záchranářů prezentována široké veřejnosti, včetně uvádění nepravdivých a zavádějících informací prostřednictvím sdělovacích prostředků, a volají po sjednání nápravy. Někteří zaměstnanci dokonce kvůli nesouhlasu s vedením kampaně ze strany odborářů vystoupili z OO.

Dále uvádíme příklady lživých informací, které v posledních měsících poskytli zástupci OO médiím:

Lživá nebo zkreslená tvrzení:

 • „Z organizace odešlo ke dni vyhlášení stávkové pohotovosti 22 lékařů, a to všichni z důvodu nespokojenosti s vedením a špatnou atmosférou v organizaci.“

Z organizace v dané době odešlo 20 lékařů, důvody odchodu známe u 12ti z nich: 2 pro problém s alkoholem, 2 do starobního důchodu, 1 zemřel, 3 odchod do zahraničí, 1 odchod do soukromé sféry, 1 následování partnera do jiného kraje, 1 pro pracovní vytížení u jiného zaměstnavatele, 1 odchod z organizace na doporučení vedoucího lékaře ÚO. Každoročně z organizace lékaři odcházejí a do organizace přicházejí, jde o běžnou fluktuaci ve všech ZZS v republice. Zkreslená je i informace, že do doby červencové TK odborů odešlo z organizace během roku 2016 6 lékařů. Výpověď ve skutečnosti dalo 5 lékařů, navíc lékařka, která dala v dubnu výpověď z důvodu nabídky na primariát u soukromého ZZ, se do organizace ještě před TK odborů znovu vrátila. Zástupci odborů navíc s těmito informacemi nakládali natolik manipulativně, že záměrně nezveřejnili čísla nově příchozích lékařů. Nově nastoupilo do organizace v letošním roce 8 lékařů, 2 lékaři si navýšili úvazek, 3 lékaři přešli z DPČ na HPP a 5 lékařů nastoupilo nově na DPČ.

 • „Ředitel nerovným způsobem přistupuje k zaměstnancům, u kterých byl zjištěn alkohol.“ „Ředitel přijímá do pracovního poměru lékaře, kteří jsou bývalými alkoholiky.“

I tato informace se nezakládá na pravdě. Alkohol na pracovišti považuje vedení organizace za nepřípustný, jde o hrubé porušení pracovní kázně s tím, že pokud jde o opakované porušení, je to jednoznačně důvod k ukončení pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí. Všechny případy jsou řešeny stejně. Samotný alkohol není důvodem pro projednání s odbory, tím důvodem je absence zaměstnance na pracovišti, ať už z jakéhokoli důvodu, tedy i z důvodu, že je pod vlivem alkoholu a je nadřízeným zaměstnancem ve směně vystřídán. Takto nám to ukládá ZP a takto taky ve všech případech vedení postupuje. Kritiku odborářů, že by měli být do pracovního poměru přijímáni lidé s problémy s alkoholem, vyvrátila i samotná kontrola KrÚ.

 • Odbory dále nepravdivě informovaly o nezajištěných službách na VZ Hodonín a Bučovice a z dopisů starostů na Hodonínsku vyplývá, že tito byli odbory nepravdivě informováni o důsledcích neobsazení nočních služeb VZ Hodonín lékařem s tím, že tímto opatřením má docházet k přímému ohrožení životů obyvatelstva v regionu. Toto vedení organizace odmítá a dává podnět k prošetření, zda došlo k naplnění skutkové podstaty šíření poplašné zprávy. Za období od provedení změny v roce 2013 se nevyskytl ani jeden případ, kdy by lékař nebyl k dispozici v případě, že pacient jeho péči potřeboval. Pan Zrza byl opakovaně vyzván k doložení těchto svých nepravdivých tvrzení, ten však nikdy informace konkrétními podklady nedoložil.
 • OO vyhlásily stávkovou pohotovost s údajnou podporou víc než 250ti zaměstnanců ZZS JmK, kterou doložily podpisovými archy. Ty však nebyly s žádnou hlavičkou a není tak jasné, co vlastně zaměstnanci podepisují. Vedení organizace má důvodné podezření, že jde o podvrhy, protože z průzkumu počtu těch, kteří se od stávkové pohotovosti distancovali, vyplynulo, že na některých výjezdových základnách byla podpora stávkové pohotovosti nulová nebo minimální. I pokud průzkum započítal v plném rozsahu i ty základny, kde nebyla míra podpory zjištěna, nemohly počty podporovatelů ani zdaleka dosáhnout udávaných 250ti.
 • Únik informací v případu Tvarožná – Zde došlo k cílenému zveřejnění informací ze zdravotnické dokumentace, které měly v manipulativním podání vyvolat dojem, že postup KZOS a samotný zásah posádek nebyl dostatečný. Tím měla být podpořena kritika nedostatku lékařů. Přitom zásah lékařů i NLZP byl vyhodnocen úsekem zdravotním péče i externím odborníkem jako naprosto excelentní, plně odpovídající řešené situaci. S tímto naprosto neetickým a hyenistickým jednáním OO a jejich sympatizantů vůči pozůstalým se vedení organizace odmítá ztotožnit, a proto v této souvislosti podalo podnět k prošetření k Městskému státnímu zastupitelství v Brně, nejen pro únik informací ze zdravotnické dokumentace, ale také proto, jestli i v této souvislosti nedošlo k naplnění podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy. K nahlédnutí je reakce na zpracování rozhovoru pro ČT Prof. Danuše Táborské.
 • OOPP – Ze strany odborářů i některých dalších zaměstnanců jsou často kritizována některá OOPP. Oblast BOZP je jednou z těch, které musí organizace zabezpečovat, ukládají jí to příslušná ustanovení ZP. Každoročně jsou identifikována rizika a probíhají prověrky BOZP a vedení musí ze zákona na tato rizika reagovat. Jestliže bylo jedním z identifikovaných rizik postižení kotníku dolní končetiny, a byla doba, kdy byl v ZZS JmK trojnásobný počet případů úrazů oproti zbytku republiky, muselo přijít opatření ve formě vysoké pracovní zimní obuvi. Oproti dříve používané plátěné obuvi je u nových kožených bot možná dezinfekce a očista. Když jsme zjistili, že stávající složení OOPP, zejména barva kalhot a použití reflexních prvků, naplňuje ustanovení české normy pro reflexnost v ZZS jen za použití bundy oranžové barvy a u zaměstnanců nižšího vzrůstu ani tak ne, museli jsme na to reagovat zařazením nových  kalhot tak, abychom normu naplňovali.

V Brně dne 15.11.2016

 

 

Mimořádná tisková konference ZZS JmK

14.11.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na mimořádnou tiskovou konferenci k aktuální situaci kolem stávkové pohotovosti v ZZS JmK a ukončení kontroly v organizaci.

Tématem konference budou konkrétní zjištění závěrů hloubkové kontroly KrÚ, právní kroky vedení ZZS JmK, osobní ochranné pracovní prostředky, alkohol na pracovišti, komunikace OO, rychlostní limity, soudní spory se zaměstnanci, nedostatek lékařů a jeho řešení, vyvrácení nepravdivých informací sdělených OO.

Tisková konference se uskuteční v úterý 15. listopadu ve 12.00 hodin v prostorách Zdravotnické záchranné služby JmK, p.o., na adrese Kamenice 798/1d, 625 00 Brno.

Konference se zúčastní ředitel organizace Ing. Milan Klusák, MBA, náměstkyně pro zdravotní péči MUDr. Hana Albrechtová, ekonomická náměstkyně Ing. Naděžda Knězková, MBA, technický náměstek Bc.Miroslav Kakáč, hlavní sestra Romana Pochylá, právník JUDr. Petr Smejkal, vedoucí inspektorů provozu Bc.Vladimír Husárek, DiS. a zástupce lékařů.

Na místě bude novinářům k dispozici tisková zpráva a obrazový materiál.

Kontaktní osoba: Hedvika Kropáčková – tisková mluvčí, tel. 720 052 303

 

Aplikace Záchranka přichází na Windows Phone!

10.11.2016

Chytré telefony přinášejí revoluci do zvyšování efektivity Zdravotnické záchranné služby. Již více než půl roku je v provozu mobilní aplikaci Záchranka. Nyní, díky Martinu Dybalovi, přichází také pro telefony s operačním systémem Windows Phone. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o aktuální poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu postiženého.

Aplikace pro Android, iOS, zcela nově také pro Windows Phone

Za půl roku svého fungování byla aplikace v rámci České republiky instalována na 235 000 mobilních zařízeních, k dnešnímu dni má i stejný počet registrovaných uživatelů, jejím prostřednictvím přijaly záchranné služby již více než 4 000 nouzových zpráv.

„Aplikaci Záchranka považuji za tolik důležitou, že by neměla chybět v žádném mobilním telefonu. Rád jsem proto pomohl s jejím vývojem pro systém Windows Phone ,“ říká Martin Dybal, který aplikaci pro tento systém vyvíjel.

Pro další aktualizace a šíření aplikace má nyní tým také dalšího významného partnera: Nadaci Vodafone. Již nyní se tak připravuje rozhraní pro neslyšící či možnost používat systém pro volání v zahraničí.

Díky mobilní aplikaci rychleji za pacienty

Nehledě na vývoj technologického vybavení v záchranných službách a fakt, že většina lidí, kteří volají na 155, mají chytré telefony, se do nedávna ZZS musely spoléhat jen na hlas a schopnost člověka popsat místo kritické události. V mnoha případech však volající není schopen svou přesnou polohu určit. Pohybuje se v neznámém terénu nebo je v důsledku zranění v šoku. O přežití raněného přitom rozhoduje prvních 15 minut po úrazu, rychlá pomoc je tedy zcela zásadní. Právě zde tak pomáhá aplikace Záchranka. Ta výrazně zkracuje dobu příjezdu záchranných složek na místo události díky lokalizaci místa zásahu.

Součástí nouzové zprávy však není jen poloha pacienta. Významná může být i informace o závažných onemocněních. Tyto údaje má uživatel možnost dopředu vyplnit v rámci nastavení. Aplikace nabízí také interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci.

Jedno tlačítko = spojení pro život

Hlavní předností bezplatné mobilní aplikace “Záchranka“ je využití schopností chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa události díky GPS, A-GPS a WPS lokaci. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Kromě vytočení tísňové linky zašle aplikace datovou zprávu nebo v případě že nemáte datové připojení, SMS zprávu s vaší polohou a v aplikaci přednastavenými údaji o vašem zdravotním stavu. Dosavadní zkušenosti s aplikací jasně ukazují, že se jedná o výborného pomocníka k rychlému přivolání záchranné služby i v náročném terénu či na místě, kde volající nedokáže přesně určit svoji polohu. Díky lokalizaci pacientů bylo možné již v desítkách případů zkrátit čas příjezdu ZZS.

Záchrana cyklisty i pomoc na závodech

Využití aplikace Záchranka v praxi dokazují dva následující příběhy. Záchranná služba přijala v létě tísňové volání na linku 155 od zraněného cyklisty. Jednalo se o mladého sportovce, který se v lesním sjezdu těžce zranil a silně krvácel. Díky použití mobilní aplikace Záchranka byla poloha zraněného stanovena s přesností na 5 m a záchranná služba vyrazila na udané místo. Především díky přesné lokalizaci zraněného došlo k důležité úspoře času. Ten, jak se později ukázalo, hrál významnou roli při záchraně. Pacient rychle ztrácel krev a jen díky přesné lokalizaci byl nejen zachráněn, ale celý incident se obešel i bez trvalých následků. Jiný případ nastal v průběhu závodů na horských kolech, kdy došlo ve složitém terénu k pádu jednoho závodníka. Muž byl těžce raněn a vyžadoval rychlý převoz do nemocnice. Další závodník jedoucí za ním proto neváhal a pomocí aplikace aktivoval záchranku. Ta předala lokalizační data posádce vrtulníku, která tak letěla přímo na místo události. Díky aplikaci bylo pro posádku vrtulníku snadné pacienta nalézt a také již v průběhu letu vybrat vhodné místo pro přistání.

Důležité upozornění: Uvedení aplikace Záchranka neznamená žádnou změnu v dostupnosti linky 155. Tuto linku je možné i nadále volat z jakéhokoliv telefonu.

 

VZ v Bohunicích navštívila delegace z Litvy

26.10.2016

Ve čtvrtek 20.10.2016 navštívila ZZS JmK delegace z Litvy. 16tičlenná skupina složená převáženě z lékařů a zdravotníků se zúčastnila krátké přednášky o fungování ZZS v podmínkách JmK a poté si prošla VZ v Bohunicích, navštívila dispečink a prohlédla si zázemí i sanitní vozy. Delegace se zajímala zejména o fungování lékařské posádky v potkávacím systému „rendez – vous“, systém vzdělávání lékařů v oblasti urgentní medicíny v ČR, míru podpory ZZS ze strany státu a krajů a také o podmínky přijímání zdravotnických záchranářů a lékařů.

Operátorka Dagmar Kellnerová získala ocenění AZZS ČR

21.10.2016

Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR za rok 2016

U příležitosti XXIII. Dostálových dnů urgentní medicíny proběhlo předávání cen AZZS ČR.

Jedná se o ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce. Cena AZZS ČR je udělována od roku 2014 a mezi oceněnými jsou nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.

V rámci letošního III. ročníku se Asociace zdravotnických záchranných služeb rozhodla ocenit celkem 18 nominovaných: Bc. Kateřinu Zvonařovou; Jaroslavu Makovskou; Evu Chlivényiovou; Dagmar Kellnerovou; Janu Prokůpkovou; Michala Georgieva, Dis.; Petra Matějíčku, Dis.; MUDr. Pavla Zusku; Pavla Belfína; MUDr. Jiřího Krejčího; Pavla Kohoutka; Ing. Přemysla Kubalu; Bohdana Jančatu; MUDr. Igora Paara; Mariana Smolíka, Dis.; MUDr. Petra Novotného; Jiřího Ludvíka, Dis. a Roberta Tomku. Ocenění převzali od MUDr. Marka Slabého, prezidenta AZZS ČR a MUDr. Jany Šeblové, předsedkyně ČSL JEP - Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Dagmar Kellnerová byla oceněna za dlouhodobou vynikající práci při zajištění ZZS na území Jihomoravského kraje v oblasti operačního řízení. V ZZS JMK pracuje od r. 1997 – tedy celých 19 let, a to po celou dobu jako operátorka operačního střediska, nejprve v ÚSZZS Brno a od roku 2006 na Krajském zdravotnickém operačním středisku ZZS JMK. Svoji mnohaletou zkušenost využívá jak v pozici calltakera, tak při řízení výjezdových skupin při poskytování ZZS. V posledních letech zastává pozici hlavní směnové vedoucí. Po celou dobu působení na operačním středisku zvládá svoji práci bezchybně, zároveň byla vůdčí osobností při postupných přechodech na elektronické systémy a nové informační technologie. Působí i jako zkušená lektorka v rámci celokrajského vzdělávání zdravotnických zaměstnanců ZZS JMK. Vždy byla a je pro mladší kolegy vzorem a oporou, neboť projevuje potřebnou rozhodnost, která je pro práci operátora KZOS velmi významná. V kolektivu operátorů ale i dalších zaměstnanců organizace byla vždy oblíbená nejen pro svůj specifický humor a optimismus, ale zejména pro ochotu a vstřícnost při řešení jakýchkoliv provozních i osobních problémů. Paní Dagmar Kellnerová je respektovanou kolegyní nejen v rámci naší organizace, ale také ze strany vedoucích pracovníků pro operační řízení PČR a HZS, se kterými v rámci mnoha projektů každodenně spolupracujeme.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů