OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

výstava o činnosti ZZS - Hodonínsko

30.03.2016

Dne 1.4.2016 zahajuje ZZS JMK na Hodonínsku výstavu o činnosti jednotné ZZS v podmínkách Jihomoravského kraje. Výstava bude přístupná v Městské knihovně v Hodoníně, Národní Třída 36,Hodonín. Pro veřejnost zde bude až do 6. 4. 2016, 8:00 -16:30 a následně bude přesunuta do Kyjova, kde bude od 7.4. do 13.4.2016

poklep základního kamene - Znojmo

10.03.2016

Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.

ve Znojmě

Dne 10.3.2016 došlo k poklepání základního kamene v souvislosti s výstavbou Nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. ve Znojmě. Stavba tohoto objektu je nejen zásadním přínosem pro organizaci, ale především pro obyvatelstvo v regionu. Územní oddělení Znojmo zasahuje na spádovém území o rozloze 1.590 km2 se 113 tisíci obyvateli (31. 12. 2014). Výjezdové týmy vyjíždí ze základen ve Znojmě, Hrušovanech nad Jevišovkou a Šumné.

V současné době působí zdravotnická záchranná služba ve Znojmě v již dávno nevyhovujících  podmínkách výjezdové základny, situované v prostorách „staré“ znojemské nemocnice. Vedení ZZS JMK, p. o. byl již v roce 2009 stanoven vedením Jihomoravského kraje, v čele s hejtmanem Michalem Haškem úkol přesunout tuto výjezdovou základnu do nových prostor, které by vyhovovaly současným požadavkům na poskytování přednemocniční neodkladné péče na Znojemsku a umožnily i rozvoj do budoucna. Jako možné řešení se jevily prostory v areálu Nemocnice Znojmo, p. o. po jejich uvolnění. V roce 2014 navrhl ředitel Krajského ředitelství Policie ČR plk. Ing. Leoš Tržil, po dohodě s ředitelem Hasičského záchranného sboru JMK plk. Ing. Jiřím Pelikánem, využít pro vybudování nové základny ZZS JMK, p. o. ve Znojmě nevyužívané pozemky v areálu znojemského sídla Policie ČR v těsné návaznosti pozemků, kde chce v nejbližší budoucnosti vybudovat svoji základnu HZS. Se záměrem postavit novou VZ ve Znojmě právě v areálu Policie ČR  souhlasilo i nejužší vedení kraje, které rozhodlo o financování projektové přípravy a souvisejících prací tak, aby bylo možné ještě v roce 2016 stavbu zahájit. Stavba by měla být dokončena v srpnu roku 2016 a významně změní pracovní podmínky zdravotnickým záchranářům na Znojemsku, a to i s výhledem do budoucnosti. Sdílení společného prostoru s PČR i HZS významně přispěje ke vzájemné součinnosti, k sounáležitosti a sebepoznání zaměstnanců všech tří složek IZS. Pro  výjezdové skupiny ZZS JMK, p. o., stejně jak i policisty ČR i příslušníky HZS, bude výhoda ve výjezdech na komunikaci Pražská, která je hlavní znojemskou komunikací a umožnuje složkám IZS zasahovat nejen v samotném městě, ale rovněž v celém spádovém území. Tuto výhodu ještě umocní osazení výjezdu výstražným světelným zařízením s přerušovaným světlem rudé barvy, což umožní přednostní výjezd vozidlům všech tří složek v případě zásahu. Pro samotnou ZZS JMK, p. o. je výhodou možnost vybudování VZ, která bude sloužit našim občanům nejen v bezprostřední budoucnosti, ale i po desítky let.

Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje bude financována převážně z prostředků Jihomoravského kraje. Celkové náklady na výstavbu byly vyčísleny v investičním záměru na  65.720 tis. Kč.

Nová budova je dimenzována nejen jako výjezdová základna, ale bude v ní zázemí pro aktivity v rámci celého územního oddělení Znojmo. V současné době zajišťuje PNP na znojemsku 1 posádka s lékařem a 2 týmy RZP. Do budoucna je směrováno k ideálnímu stavu personálního zajištění, a to na 1x posádka RLP v denní i noční směně, 3x RZP v denní směně, 2x RZP v noční směně. Nová budova bude tvořit zázemí i záchranářům, kteří zajišťují PNP z VZ Šumná.

Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou, s převýšenou částí hlavního schodiště a technického zázemí. Výrazným znakem domu je objem jednací a školící místnosti, která je umístěna ve 2. NP nad hlavním vstupem, v části předstupující před hmotu 1. NP. Toto řešení bude tvořit budoucí nároží ulic Pražská a Jugoslávská.

Architektonický jazyk je s ohledem k racionalitě stavby jednoduchý a funkční, bez zbytečných extravagancí. Jednoduchá forma je volena jako odraz racionální náplně a funkce objektu, kdy před tvarovou rozmanitostí řešení je kladen důraz spíše na kvalitu použitých materiálů a řemeslné zpracováni detailu tak, aby stavba byla nadčasová i co do svojí provozní nenáročnosti. Vstup do budovy je ze severovýchodní strany, v místě předstupující nárožní hmoty jednací místnosti.

 

1. Nadzemní podlaží:

Nejnižší podlaží je na úrovni stavebního pozemku. Do tohoto podlaží jsou situována

pohotovostní stání zásahových a záložních vozidel, na něž bezprostředně navazují sklady výjezdové základny a sklad kyslíku v lahvích.

Na stanovišti je umístěno 6 zásahových vozidel. Je zde i prostor pro vozík na zdravotnický materiál pro případ mimořádné události. Garáž je vybavena umyvadlem a dřezem.

Pro očistu a dezinfekci vozidel po zásahu je určen dezinfekční box, vybavený pro čištění interiéru vozu, nosítek, vakuových matrací a pro odsávání a čištění vakuové pumpy ve vozidle. Na dezinfekční box navazuje sklad infekčního materiálu a sklad kontaminovaného prádla. V bezprostřední vazbě na schodiště je umístěna místnost pro výzvu, kde je umístěn výjezdový počítač s tiskárnou, místnost slouží rovněž pro přezouvání posádek. Pro umístění obuvi slouží vyhřívané, vzduchotechnikou větrané botníky. Z této místnosti je přístupná pohotovostní sprcha a hygienické zařízení, sklad čistého prádla a posilovna.

Na garáže zásahových vozidel z protilehlé strany navazuje box pro sanitaci vozidel, na který navazuje sklad kontaminovaného prádla a infekčního odpadu, které mají samostatné zásobovací vstupy, z exteriéru rozvodna NN, sklad kyslíku. K jihozápadnímu průčelí přiléhá přístřešek pro nádoby na komunální odpad a pro umístnění náhradního zdroje. Zázemí sanitních vozidel, přístupné z prostoru garáže, tvoří sklad zdravotnického materiálu a léčiv, denní sklad zdravotnického materiálu, sklad výjezdové základny a sklad náhradních pneumatik na discích pro sanitní vozidla.

 

2. Nadzemní podlaží:

Ve druhém nadzemním podlaží jsou situovány pobytové místnosti členů výjezdových skupin a denní místnosti, které jsou umístěny při severovýchodním průčelí objektu, orientované směrem do areálu. Při jihozápadním průčelí jsou umístěny šatny a další zázemí posádek. Sociální zázemí je dimenzováno dle nejpočetnější směny. Dále je zde umístěno pracoviště provozního technika a datové centrum. U severozápadní fasády objektu je umístěna jednací místnost a školící prostor pro nácvik postupů PNP.

 

3. Nadzemní podlaží:

Třetí nadzemní podlaží tvoří převýšená část hlavního schodiště, technická místnost vzduchotechniky, technická místnost ústředního vytápění (dva plynové kotle a ohřev TUV) a spisovna. Dále je zde možnost vstupu na střechu, která je v části upravena jako pochozí relaxační plocha.

 

Důležité termíny při přípravách stavby Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje ve Znojmě:

Zahájení kroků k převodu pozemků z ČR (Policie JMK) na JMK                     3.10.2014

Zahájení jednání na MF ČR o bezúplatném převodu pozemků na JMK     19.1.2015

První investiční záměr ke schválení na JMK                                                          29.1.2015

Vypracování dokumentace bouracích prací stávajících garáží                   9.2.2015

Zpracování projektové dokumentace a rozhodnutí o umístění stavby             3.8.2015

Uzavření smlouvy o převodu pozemků z ČR na JMK                                 26.8.2015    a následný zápis do Katastru nemovitostí

Vydání stavebního povolení na stavbu budova ZZS JMK – ÚO Znojmo   11.12.2015

Ukončení VZ na dodavatele stavby a podpis smlouvy o dílo – IMOS a.s.  4.2.2016

Zahájení stavebních prací                                                                   11.2.2016

Plánované dokončení stavby                                                                1.8.2016

 

 

 

 

 

Aplikace Záchranka

09.03.2016

Nová mobilní aplikace pomůže záchranářům lokalizovat místo nehody

Zdravotnická záchranná služba v České republice má ode dneška nového pomocníka při hledání polohy pacientů, volajících na linku 155. Je jím nová aplikace pro „chytré“ mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o aktuální poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu postiženého.

„V krizové situaci např. při dopravní nehodě či úrazu v terénu si řada volajících nedokáže vybavit svou přesnou polohu. Stisknutí tlačítka je v těchto chvílích tím nejjednodušším krokem,“ říká MUDr. Jana Kubalová ze záchranné služby Jihomoravského kraje.

Za posledních dvacet let prošla záchranná služba výraznou proměnou. Každodenní práci záchranářů dnes podporuje pokročilý informační systém sledování pohybu vozů apod. Předání informace o poloze události je však po dlouhé desítky let prováděno stejným způsobem. Je vysoce závislé na schopnosti pacienta místo nehody přesně určit, ale i na schopnostech operátora linky 155 získat od volajícího potřebné informace. Hlavní předností nové mobilní aplikace “Záchranka“ je využití schopností chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa události při zásahu v terénu. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Je-li v okamžiku volání mobilní telefon schopen zjistit přesnou polohu, odesílá ji formou datového spojení či pomocí SMS přímo do informačního systému krajské záchranné služby. Záchranářům pozemní i letecké záchranné služby tak aplikace usnadní často zdlouhavé hledání přesného místa zásahu, ať už se jedná o dopravní nehodu či třeba pád cyklisty v lese.

Součástí nouzové zprávy však není jen poloha pacienta. Významná může být i informace o závažných onemocněních. Tyto údaje má uživatel možnost dopředu vyplnit v rámci nastavení.

Aplikace nabízí také interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci. „Je to spíše edukativní záležitost. Například během jízdy v tramvaji se můžete naučit základy poskytovaní první pomoci,“ dodala Kubalová.

Uživatel v aplikaci nalezne také seznam nejbližších pohotovostí či lékáren. Jednoduchým přepnutím aplikace do testovacího režimu si pak každý může vyzkoušet aktivaci Alarmu nanečisto. Mobilní aplikace je dostupná zdarma pro telefony s operačními systémy Apple iOS a Google Android.

Důležitým parametrem celého projektu je především fakt, že aplikace byla od počátku vyvíjena v úzké spolupráci s krajskými záchrannými službami. Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského Kraje, ale i soukromých dárců, České pojišťovny a společnosti Alfa-Helicopter.

„S podporou vývoje aplikací máme bohaté zkušenosti. Například v roce 2011 jsme podpořili vznik aplikace Horská služba, která stejně jako aplikace Záchranka, pomáhá lidem v nouzi,“ komentuje Jan Chvojka, ředitel marketingu České pojišťovny, a dodává: „Budeme samozřejmě rádi, pokud by nikdo nemusel aplikaci Záchranka použít, ale buďme realisté. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a my věříme, že v případě nouze bude aplikace Záchranka významným pomocníkem jak pro volající, tak pro záchranáře.

www.zachrankaapp.cz

Důležité upozornění:

Uvedení aplikace Záchranka neznamená žádnou změnu v dostupnosti linky 155. Tuto linku je možné i nadále volat z jakéhokoliv telefonu.

výstava o činnosti ZZS JMK - Vyškov

04.03.2016

Dne 7.3.2016 zahájila ZZS JMK na Vyškovsku výstavu o činnosti jednotné ZZS v podmínkách Jihomoravského kraje. Výstava bude přístupná ve vstupní hale Nemocnice Vyškov a to až do pátku 11.3.2016.

Zahájení oslav desátého výročí jednotné ZZS JMK

12.02.2016

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zahajuje 16.2.2016 oslavy desetiletého výročí jednotné ZZS v podmínkách Jihomoravského kraje. Celé oslavy začínají vernisáží výstavy o činnosti ZZS JMK, která se koná za účasti předních představitelů Jihomoravského kraje, Zdravotnické záchranné služby a mnoha vzácných hostů.

Výstava o činnosti ZZS JMK bude ve vstupní hale budovy Krajského úřadu JMK na Žerotinově náměstí 3, v Brně. Pro veřejnost bude zpřístupněna  od 17.2.2016 až do 24.2.2016 a to v době od 8.00 do 17.00 hod.

Oslavy budou trvat až do 21.6.2016 a to na území celého Jihomoravského kraje. Putovní výstava bude ke zhlédnutí postupně a to v březnu na Vyškovsku, v dubnu na Břeclavsku a Hodonínsku, v květnu na Blanensku a na závěr v červnu ve Znojmě. Kromě výstavy bude ZZS JMK pořádat veřejné osvětné akce s tématikou ZZS a poskytování první pomoci.

Jednou z významných událostí bude již 8. ročník tradičního metodického zaměstnání „Malá jihomoravská Rallye Rejvíz“. Nad akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Letošní ročník odborné soutěže týmů ZZS bude výjimečný velkým počtem soutěžních týmů a to nejen z Jihomoravského kraje, ale celé České republiky. Soutěžící čeká dvoudenní, částečně soutěžní, metodické cvičení s tematikou urgentní medicíny a krizové připravenosti, které je situováno do různých atraktivních lokalit města Brna. O všech připravovaných akcích bude ZZS JMK informovat na webových stránkách organizace www.zzsjmk.cz


Se zahájením topné sezony zdravotničtí záchranáři varují před množícími se otravami oxidem uhelnatým

10.12.2015

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA MLUVČÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB

Se zahájením topné sezony zdravotničtí záchranáři varují před množícími se otravami oxidem uhelnatým

Nástup podzimních plískanic, pokles teplot a první mrazíky si lidé většinou zpříjemní posezením v příjemné atmosféře vyhřáté místnosti. Není divu. Praskání ohně v krbu dokáže vykouzlit atmosféru opravdu vánoční. Bohužel, podle zkušeností zdravotnických záchranářů s sebou zahájení topné sezóny přináší také výrazná negativa v podobě zvýšeného výskytu intoxikací oxidem uhelnatým. Každý rok do smutných statistik přibyde v rámci celé ČR několik tragických případů. Většině z nich se ale dalo předejít. Stačí znát několik důležitých informací.

Oxid uhelnatý je bezbarvý neviditelný plyn bez zápachu a je lehčí, než vzduch. Je přítomen prakticky u každého hoření, závisí pouze na jeho koncentraci. Má na svědomí více úmrtí, než všechny ostatní intoxikace dohromady. Při nadechnutí se v organizmu váže na krevní barvivo hemoglobin, které za normálních okolností roznáší po těle kyslík. Protože CO se však s hemoglobinem váže 200x lépe, kyslíkové vazby jsou omezeny a dochází k vnitřnímu dušení. Příznaky otravy jsou nespecifické a dají se snadno zaměnit například s chřipkou nebo obyčejnou únavou.  Klinický obraz souvisí s koncentrací CO ve vdechované směsi, délkou expozice, tělesnou aktivitou a individuální vnímavostí. Obvyklé jsou mírnější příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo na hrudi, závratě, bušení srdce, slabost, psychické příznaky. Při závažnějším stupni přistupují neurologické příznaky ( například dvojité vidění, porucha řeči.. ) a dochází k poruše vědomí různého stupně až ke smrti. Otrava oxidem uhelnatým však zdaleka vždy nemusí  končit úmrtím. Pokud je první pomoc poskytnuta včas, je léčitelná bez následků pro postiženého pacienta.

Rozhodující pro první pomoc je okamžité přerušení produkce plynu, evakuace postiženého ze zamořeného prostoru a rychlé zahájení účinného odvětrávání, je-li to možné. Nezbytné při těchto úkonech je dbát na vlastní bezpečnost a v zamořeném prostředí se pohybovat pouze minimální nezbytnou dobu, pouze za účelem záchrany postiženého. Ihned po vynesení postiženého na čerstvý vzduch voláme tísňovou linku 155. Do příjezdu posádky Zdravotnické záchranné služby je nezbytné kontrolovat základní životní funkce a v případě potřeby zahájit neodkladnou resuscitaci. S těmito úkony vám poradí zdravotničtí operátoři v rámci volání na tísňovou linku 155.

Nejlepším léčebným opatřením je ale prevence. Zabránit vzniku nebezpečného plynu lze například důslednou péčí o čistotu a funkčnost komínů. „ Spalinové cesty musí být v dobrém technickém stavu a odpovídat příslušným normám. Důležitý je také dostatečný přístup vzduchu ke spotřebičům“, upozorňuje například kominický mistr Ondřej Knížek a dodává: „Kontrola a čištění spalinových cest kominíkem je zákonem nařízena jedenkrát ročně. V případě kotlů na tuhá paliva by navíc majitel měl provést čištění komína dvakrát a jde-li o celosezónní provoz, dokonce třikrát ročně “. Podezření by měla vzbudit neodborná oprava spotřebiče či kouřovodu, neobvyklý zápach, narudlé zbarvení plamene, popřípadě práce s přístrojem na benzínový pohon v uzavřeném a nevětraném prostoru. Pokud je postižena více než jedna osoba s podobnými příznaky v místnosti, je vždy nutno vyloučit možnost otravy CO.

Pokud přes veškerá preventivní opatření přesto dojde k úniku CO, před jeho zvýšenou koncentrací nás dokáží varovat speciální senzory a čidla, která lze komerčně zakoupit ve specializovaných obchodech a umístit v domácnostech

záchranáři specialisté v oboru Urgentní medicína

08.12.2015

První absolventi studia specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína na NCO NZO v Brně.

Na NCONZO v Brně proběhla dne 2.12.2015 první atestační zkouška specializačního studia v oboru Urgentní medicína. Zkoušky se zúčastnili 4 zdravotničtí záchranáři ze dvou krajských ZZS, z toho 3 ze ZZSJMK.

Studenti byli postaveni před nelehké praktické modelové situace s nimiž se však vypořádali a předvedli, že jsou opravovými odborníky ve svém oboru.  Součástí praktické části atestační zkoušky bylo nejen vyřešení konkrétní kazuistiky a demonstrování vedení zásahu ZZS, ale dále také  provedení modelové KPR ALS, včetně zajištění DC, defibrilace, ale i samostatné medikace léčiv v průběhu resuscitace. Dále studenti pod přísným dohledem členů atestační komise museli například zajistit dýchací cesty, zajistit intraoseální přístup, či vžít se do role vedoucího zdravotnické složky při řešení mimořádné události. Těmito úlohami museli projít všichni adepti usilující o titul záchranář, specialista. Po krátké přestávce atestační zkouška pokračovala teoretickou částí, při níž studenti odpovídali na všetečné dotazy členů atestační komise z předmětů urgentní medicína, intenzivní péče a krizové a operační řízení.Mezi členy atestační komise byli dlouholetí odborníci ze ZZS. Lékaři oboru Urgentní medicína a záchranáři z několika ZZS krajů, kteří jsou jmenování MZ ČR. Na regulérnost a odpovídající náročnost atestační zkoušky dohlíželi i přizvaní pozorovatelé ze ZZS HMP, která také realizuje specializační vzdělání v oboru Urgentní medicína. O náročnosti zkoušky a velkých nárocích atestační komise svědčí i skutečnost, že pouze 3 ze 4 studentů úspěšně zkoušku vykonali. Těm nezbývá než pogratulovat a složit poklonu před jejich vědomostmi a dovednosti, které u zkoušky předvedli.

ZZS JMK gratuluje úspěšným absolventům a děkuje za reprezentaci organizace.

převzetí sanitních vozidel - 12.11.2015

11.11.2015

Dne12.11.2015 převzali slavnostně zástupci všech územních oddělení ZZS JMK, p. o. z rukou hejtmana JmK JUDr. Michala Haška dalších 10 z celkového počtu 27 sanitních vozidel RLP k zajištění přednemocniční neodkladné péče o obyvatelstvo kraje i jeho návštěvníky. Dodávka 27 ks sanitních vozidel je součástí projektu s názvem „Zlepšení technologického vyba-vení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.“ financovaného z pro-středků Evropské unie s příspěvkem zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj.

Nových 27 sanitních vozidel obnoví významnou část stávajícího vozového parku. K obnově vozového parku dochází pravidelně, a to podle stanovených kritérií, kterými jsou stáří vozidel – v současné době jsou využívána i vozidla starší deseti let, počet ujetých kilometrů – vyřazována vozidla, která při poskytování PNP najela od 260 tis. do 400 tis. km dle jejich technického stavu a vozidla finančně náročná na opravy.V souvislosti s pořízením nových sanitních vozidel bude provedeno vyřazení 20 ks sanitních vozidel, která budou nabídnuta organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem k dalšímu využití či nabídnuta sborům dobrovolných hasičů v kraji k zajištění jejich vlastní činnosti. 7 vozidel bude ponecháno jako záložní vozidla tam, kde dosud záložní vozidla chyběla.

Předpokládané náklady na pořízení vozidel činí 79.943.500,- Kč, z toho: 67.696.975,- Kč bude poskytnuto z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/23.09434.- 12.246.525,- Kč bude poskytnuto z prostředků Jihomoravského kraje, díky podpoře hejtmana JmKCelý tento projekt zahrnuje dodávky:27 ks sanitních vozidel vč. kamer a jednotek pro sledování vozidel,- služeb e-health – umožní nahlížení do ambulantních propouštěcích zpráv pacientů ve Fa-kultní nemocnici Brno, zahrnuje modul koroner, umožní reporting pro zdravotnickou doku-mentaci, správu zdravotnických přístrojů ve vozidlech a implementaci použití přístrojů do do-kumentace pacientů, integraci tiskových reportů do zdravotnické dokumentace (List o pro-hlídce zemřelého, Průvodní list k pitvě, Příkaz ke zdravotnímu transportu, apod.).- 7 ks monitorů životních funkcí,- 6 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž,- 7 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci,- 27 ks tabletů a tiskáren do vozidel na pořizování zdravotnické dokumentace v terénu,- 27 ks radiostanic do vozidel vč. montážních sad. Dodatelem sanitních vozidel je, na základě výsledků veřejné soutěže, firma FOSAN, s. r. o., Řezno-vice 86, 664 91 Ivančice. Cena 1 ks sanitního vozidla je 2.521.192,30 Kč.Smlouva o dodávce sanitních vozidel byla s dodavatelem uzavřena dne 8.6.2015, první dodávka 10 ks proběhla 15.9.2015, dalších 10 ks bylo dodáno 18.10.2015 a zbývajících 7 ks obdržíme do 30.11.2015.Po dodávce vozidel od firmy Fosan, s. r. o. provádí pracovníci informačně komunikačního oddělení ZZS JmK montáž radiostanic, nahrávacích zařízení, car positionů (GPS, která umožňuje sledování vozidel při zásahu), car terminálů a zdravotnického vybavení ze stávajících vozidel, která budou následně vyřazena z provozu.

Nově pořízených 27 ks sanitních vozidel bude rozdistribuováno na tyto výjezdové základny: 2 ks VZ Kamenice, Brno 3 ks VZ náměstí 28. října, Brno 2 ks VZ Těžební, Brno 1 ks VZ Ivančice, 1 ks VZ Pohořelice, 1 ks VZ Tišnov,  1 ks VZ Blansko, 1 ks VZ Boskovice,  1 ks VZ Velké Opatovice,  1 ks VZ Břeclav, 1 ks VZ Hustopeče,  1 ks VZ Mikulov, 1 ks VZ Hodonín, 1 ks VZ Kyjov, 1 ks VZ Veselí n. M.,  1 ks VZ Velká n.V., 1 ks VZ Vyškov, 1 ks VZ Bučovice,  1 ks VZ Slavkov, 2 ks VZ Znojmo,  1 ks VZ Hrušovany n.J., 1 ks VZ Šumná.

Technické parametry vozidel: Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI/vybavený technologii Blue tec.Motor: 6-ti válec do "V" o objemu (2987cm3) prakticky 3LO výkonu 140 kW/190 PS (190 koní) motor plní emisní limit EURO 6Převodovka automatická 7-stupňová (Porsche)Moderní Car PC pro příjem výzev a navigaci na místoSystém GO 112 pro plnou kontrolu zařízení jako jsou osvětlení, topení, větránísanitního vozu.Video záznamové zařízení Hydra pro snímání situace před a za vozidlem za jízdy.Couvací kamera pro bezpečné couvání do úzkých prostor i za snížené viditelnosti.Měnič napětí 12/230 V 700 W pro připojení podpůrných pacientských zařízení (ventilátor, kontra – pulzace....)Mobilní zadávání dat, odolný tablet Panasonic a laserová tiskárna pro tisk dokumentace v terénu a další. Zdravotnická zástava o objemu 10,5 m3 skýtá dostatečný komfort pro pacienta a celou posádku vzhledem k vnějším rozměrům vozidla.Vozidlo je dále vybaveno nezávislým topením pro zajištění tepelného komfortu pacientů v zimních měsících.

První pomoc pro prvňáčky

11.11.2015

ZZS JMK, p.o. se společností Zentiva zahájila projekt, v němž učí prvňáky principy první pomoci. Pilotní projekt zrealizovala Zentiva loni na podzim ve Středočeském kraji, kde v loňském roce kurzy prošlo více než 7 000 školáků. Mezi prvňáky na jižní Moravě poběží kurzy celý školní rok. Profesionální školitelé za tu dobu zvládnou navštívit na 260 prvních tříd základních škol v 14 obcích celého jihomoravského regionu. Celkem by se v letošním roce měla výuka týkat zhruba 6 500 dětí.  Odbornou stránku výuky zajišťuje ZZS JmK, projekt zaštítil i hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Už nyní tak tým záchranářů začal vyjíždět do základních škol po celém jihomoravském regionu a zábavným způsobem děti učí, jak resuscitovat, ošetřit zraněného, ale i komunikovat s operátorem na tísňové lince.

První výuka proběhla 5.11.2015 na základní škole Chalabalova v Brně. Dětem se výuka moc líbila a vzbudila i velký zájmem médií.

 

Nová sanitní vozidla

03.10.2015

Dne 6.10.2015 převzali slavnostně zástupci všech územních oddělení ZZS JMK, p. o. z rukou hejtmana JmK JUDr. Michala Haška prvních 10 z celkového počtu 27 sanitních vozidel RLP k zajištění přednemocniční neodkladné péče o obyvatelstvo kraje i jeho návštěvníky. Dodávka 27 ks sanitních vozidel je součástí projektu s názvem „Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.“ financovaného z prostředků Evropské unie s příspěvkem zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj.

Nových 27 sanitních vozidel obnoví významnou část stávajícího vozového parku. K obnově vozového parku dochází pravidelně, a to podle stanovených kritérií, kterými jsou stáří vozidel – v současné době jsou využívána i vozidla starší deseti let, počet ujetých kilometrů – vyřazována vozidla, která při poskytování PNP najela od 260 tis. do 400 tis. km dle jejich technického stavu a vozidla finančně náročná na opravy. V souvislosti s pořízením nových sanitních vozidel bude provedeno vyřazení 20 ks sanitních vozidel, která budou nabídnuta organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem k dalšímu využití či nabídnuta sborům dobrovolných hasičů v kraji k zajištění jejich vlastní činnosti. 7 vozidel bude ponecháno jako záložní vozidla tam, kde dosud záložní vozidla chyběla. Předpokládané náklady na pořízení vozidel činí 79.943.500,- Kč, z toho:- 67.696.975,- Kč bude poskytnuto z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/23.09434.- 12.246.525,- Kč bude poskytnuto z prostředků Jihomoravského kraje, díky podpoře hejtmana JmKCelý tento projekt zahrnuje dodávky (27 ks sanitních vozidel vč. kamer a jednotek pro sledování vozidel, služeb e-health umožní nahlížení do ambulantních propouštěcích zpráv pacientů ve Fakultní nemocnici Brno, zahrnuje modul koroner, umožní reporting pro zdravotnickou dokumentaci, správu zdravotnických přístrojů ve vozidlech a implementaci použití přístrojů do dokumentace pacientů, integraci tiskových reportů do zdravotnické dokumentace , 7 ks monitorů životních funkcí,- 6 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž,- 7 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci, 27 ks tabletů a tiskáren do vozidel na pořizování zdravotnické dokumentace v terénu, 27 ks radiostanic do vozidel vč. montážních sad). Dodatelem sanitních vozidel je, na základě výsledků veřejné soutěže, firma FOSAN, s. r. o., Řezno-vice 86, 664 91 Ivančice. Cena 1 ks sanitního vozidla je 2.521.192,30 Kč.Smlouva o dodávce sanitních vozidel byla s dodavatelem uzavřena dne 8.6.2015, první dodávka 10 ks proběhla 15.9.2015, dalších 10 ks bude dodáno 18.10.2015 a zbývajících 7 ks do 30.11.2015.Po dodávce vozidel od firmy Fosan, s. r. o. provádí pracovníci informačně komunikačního oddělení ZZS JmK montáž radiostanic, nahrávacích zařízení, car positionů (GPS, která umožňuje sledování vozidel při zásahu), car terminálů a zdravotnického vybavení ze stávajících vozidel, která budou následně vyřazena z provozu.

Nově pořízených 27 ks sanitních vozidel bude rozdistribuováno na tyto výjezdové základny:- 2 ks VZ Kamenice, Brno- 3 ks VZ náměstí 28. října, Brno- 2 ks VZ Těžební, Brno- 1 ks VZ Ivančice- 1 ks VZ Pohořelice- 1 ks VZ Tišnov- 1 ks VZ Blansko- 1 ks VZ Boskovice- 1 ks VZ Velké Opatovice- 1 ks VZ Břeclav- 1 ks VZ Hustopeče- 1 ks VZ Mikulov- 1 ks VZ Hodonín- 1 ks VZ Kyjov- 1 ks VZ Veselí n. M.- 1 ks VZ Velká n.V.- 1 ks VZ Vyškov- 1 ks VZ Bučovice- 1 ks VZ Slavkov- 2 ks VZ Znojmo- 1 ks VZ Hrušovany n.J.- 1 ks VZ Šumná

Technické parametry vozidel:Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI/vybavený technologii Blue tec.Motor: 6-ti válec do "V" o objemu (2987cm3) prakticky 3LO výkonu 140 kW/190 PS (190 koní) motor plní emisní limit EURO 6Převodovka automatická 7-stupňová (Porsche)Moderní Car PC pro příjem výzev a navigaci na místoSystém GO 112 pro plnou kontrolu zařízení jako jsou osvětlení, topení, větránísanitního vozu.Video záznamové zařízení Hydra pro snímání situace před a za vozidlem za jízdy.Couvací kamera pro bezpečné couvání do úzkých prostor i za snížené viditelnosti.Měnič napětí 12/230 V 700 W pro připojení podpůrných pacientských zařízení (ventilátor, kontra – pulzace....)Mobilní zadávání dat, odolný tablet Panasonic a laserová tiskárna pro tisk dokumentace v terénu.a dalšíZdravotnická zástava o objemu 10,5 m3 skýtá dostatečný komfort pro pacienta a celou posádku vzhledem k vnějším rozměrům vozidla.Vozidlo je dále vybaveno nezávislým topením pro zajištění tepelného komfortu pacientů v zimních měsících.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů