OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

letní počasí - varování záchranářů

05.08.2015

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje důsledně varuje a žádá občany, aby dodržovali režimová opatření a dbali zvýšené opatrnosti a pozornosti ve vztahu ke svému zdravotnímu stavu. Již první dny prázdnin ukázaly velké problémy s dopadem na zdravotní stav lidí a poškození jejich zdraví. Za první dny jsme vyjížděli k extrémně vysokému počtu nehod a úrazů. Účastníci těchto nehod jsou mnohdy cyklisté, motocyklisté a chodci. Zaznamenáváme i spoustu pádů z výšky ze stromů, střech, a další úrazy, které vznikají zejména z nepozornosti. Chronicky nemocní pacienti, by měli dbát na velice přísné dodržování režimových opatření. Pít dostatek tekutin, v období nejvyšších teplot se vyvarovat pobytu na přímém slunci, zvýšené fyzické aktivitě a nepřeceňovat svoje možnosti. Tato doporučení se týkají všech osob. Nejvíce ohroženou skupinou jsou ale starší lidé, chronicky nemocné osoby a děti. Jak již předchozí dny ukázaly, nedodržování režimu vyvolá potíže i mladým lidem.

Poslední dny také ošetřujeme spoustu alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Osoby alergické na včelí a vosí bodnutí by měly dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti. Jsou-li vybaveni záchrannými pomůckami, měly by je mít u sebe. V případě, že dojde k bodnutí hmyzem, je nutné okamžitě volat tísňovou linku 155, protože se může velice rychle vyvinout život ohrožující reakce. Hlavně v případech, jsou-li bodnutí vícečetná anebo jsou směřována do oblasti horní poloviny těla, a to zejména hlavy a krku. Pokud člověk, který je bodnut vosou či včelou, není alergický a nemá žádné jiné potíže (je při vědomí, volně dýchá, nenastupuje výrazný otok a vyrážka po těle), není nutná akutní lékařská péče. Pokud se i u nealergické osoby začnou objevovat obtíže charakteru dušnosti, slabosti, ztráty vědomí, otoku těla anebo si nejste-li jisti, zda je nastupující reakce nebezpečná, okamžitě volejte 155.

Obecná režimová doporučení: V letních dnech s vysokými teplotami jsou výrazně ohroženi chronicky nemocní lidé (kardiaci, astmatici apod.), starší osoby a malé děti. Lidé by se měli vyvarovat přímému pobytu na slunci přes polední a časné popolední hodiny a zejména v tuto dobu eliminovat zvýšenou fyzickou aktivitu (sportování, domácí a zahrádkářské práce aj.). Důležité je dodržovat pitný režim. Ideální je popíjet průběžně během celého dne menší množství tekutin a rozhodně nečekat na to, až se dostaví pocit žízně. Doporučený denní příjem tekutin v těchto tropických dnech by neměl klesnout pod 2,5 – 3 litry. Rozhodně je třeba důsledně upozornit na to, že pitným režimem není myšleno popíjení alkoholických nápojů. Velice často bohužel záchranná služba zasahuje u případů, kdy dojde u osob pod vlivem alkoholu k těžkému úrazu. Je nutné si uvědomit, že v horkých dnech na přímém slunci stačí požití menšího množství alkoholu, jehož účinek nastupuje výrazněji a rychleji. Při pobytu na slunci by se nemělo zapomínat na používání pokrývky hlavy, bez které přímé působení slunečních paprsků na hlavu může způsobit vážné zdravotní komplikace. Zejména chronicky nemocní lidé by měli dodržovat všechna opatření a pokyny svého ošetřujícího lékaře včetně nastavené a předepsané medikace (rozhodně si ji svévolně neměnit či neupravovat), sledovat svůj zdravotní stav, a při jakémkoli zhoršení svého lékaře osobně nebo i telefonicky zkontaktovat a svůj zdravotní stav s ním bez odkladu konzultovat.

Záchranáři před letní sezonou varují: „ Zabezpečte si bazény “

01.07.2015

Záchranáři před letní sezonou varují: „ Zabezpečte si bazény “

Nadcházející teplé dny a letní prázdniny pro řadu lidí znamenají pohodové okamžiky nejen u vody. S nástupem letních prázdnin začíná hlavně dětem čas koupání, her a dobrodružství. Bohužel, každoročně se řada z nich promění v tragickou noční můru jejich rodičů. Nárůst volnočasových aktivit zároveň znamená zvýšené množství úrazů, které musí řešit zdravotnická záchranná služba v celé České republice. Mnohé z nich mají tragické následky. A přitom celé řadě závažných úrazů jde celkem snadno předejít. Zdravotničtí záchranáři proto opakovaně apelují nejen na rodiče školáků, aby dbali na důsledné používání všech dostupných ochranných prostředků při letních aktivitách.

Při cykloturistice by měla být standardem ochrana hlavy cyklistickou přilbou. Přestože je její význam jednoznačně potvrzen, stále se setkáváme s těžkými úrazy hlavy a zejména mozku, právě u cyklistů, kteří si přilbu nenasadili. Následky mozkolebečních poranění přitom patří k těm nejzávažnějším. Nezřídka doslova mění život nejen zraněným, ale celým jejich rodinám. Při cestování autem je samozřejmostí použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů. To platí - navzdory některým mylným názorům - i v případě, že je automobil vybaven airbagy. Ty totiž v případě jejich aktivace paradoxně mohou nepřipoutané cestující vážně poranit.

Samostatnou kapitolou jsou pak domácí bazény. Ty  se  totiž každoročně stanou smrtelnou pastí pro celou řadu dětí, které v nestřeženém okamžiku spadnou do vody. Vždy se při tom jedná jen o pár vteřin, po které je dospělí ponechají bez dozoru. Nejjednodušším způsobem, jak tomu předejít, je zabránit dětem v přístupu k hladině. Způsobů, jak toho docílit je celá řada – od pevných plůtků, přes  zakrytí nebo zastřešení, až po volbu nadzemní varianty bazénu, kam děti prostě nedosáhnou. K dostání jsou rovněž různé elektronické alarmy, které spustí signál v okamžiku, kdy do bazénu někdo spadne. Seriózní prodejci bazénové techniky dokážou jistě poradit i s touto problematikou. Pozor však na různé měkké zakrývací fólie nebo plachty. V případě, že na ně spadne malé dítě, mohou vytvořit nebezpečný průhyb plný vody, ze kterého se jen velmi obtížně dá vyprostit.

setkání inspektorů provozu - Brno

19.06.2015

V pátek 19.6.2015 se v budově ZZSJMK, p.o. v Brně - Bohunicích uspořádalo historicky první setkání inspektorů provozu ZZS v České republice. Do Brna se sjeli inspektoři z Prahy, JmK, Hradce Králového, Středočeského kraje a Asociace Samaritánů ČR. Ispektoři provozu jednotlivých organizací nejprve prezentovali systém IP , jejich náplň práce, úspěchy a strasti. Celá akce byla velmi přínosná, o čemž svědčila i velice zajímavá diskuze. Vzájemné předání zkušeností velice obohatilo jednotlivé účastníky a na svá pracoviště si dovezli spoustu zajímavých podnětů.  Na závěr se všichni shodli, že akce byla natolik přínosná, že budou obdobná setkání probíhat pravidelně.

Sezónní úrazy

11.05.2015

Letní měsíce s sebou každoročně přinášejí nárůst úrazových stavů, u nichž musejí posádky zdravotnické záchranné služby napříč celou Českou republikou zasahovat. Řada těchto událostí bohužel mívá vážné, nebo dokonce i smrtelné následky. Mnohým situacím lze přitom buď zcela předejít, či výrazně snížit jejich dopad.

Vážné úrazy postihují všechny věkové kategorie, ale nejvíce jsou ohroženy aktivní osoby mladšího věku a děti. Riziko narůstá při provozování sportovních aktivit, cestování, ale také při domácích činnostech, jako jsou opravy na domech, práce ve výškách a podobně.

S prvními slunečními dny exponenciálně narůstá počet zásahů u nehod cyklistů a motocyklistů - účastníků silničního provozu, kteří jsou bohužel velmi snadno zranitelní. S rostoucími teplotami rovněž pravidelně přibývá případů tonutí a zranění při provozování vodních sportů. Samostatnou kapitolou jsou pak úrazy při provozování nejrůznějších outdoorových a adrenalinových aktivit.

Záchranáři zaznamenali pozitivní trend v používání kvalitních ochranných pomůcek např. přileb, páteřních chráničů a dalších ochranných prvků. Je tedy zřejmé, že mnoho z nás riziko úrazu skutečně nepodceňuje. Na druhou stranu je pravdou, že zůstává stále dost těch, kteří taková opatření naprosto ignorují. Cyklisté a dokonce i motocyklisté bez přileb, práce ve výšce bez jakéhokoliv zajištění, či provozování sportů pod vlivem alkoholu…

S nadcházející letní sezónou chtějí záchranáři apelovat na veřejnost, aby si uvědomila možná rizika. Dodržujme tedy základní pravidla bezpečnosti, také dobře zvažujme vlastní síly a schopnosti. Snížíme tím do značné míry riziko poškození našeho zdraví zbytečným úrazem.

Lektor roku 2014

25.04.2015

Dva zaměstnanci ZZS JMK slavnostně převzali ocenění "Lektor roku". Cenu udělovala Městská Policie Brno při slavnostním ceremoniálu u příležitosti předání Osvědčení o absolvování akademie  frekventantům v rámci programu Senior akademie. Cena je pro naše záchranáře o to významnější, protože v anketě hlasovali samostní posluchači. Jan Ševela a Jiří Mazálek, DiS. obhájili tento titul opakovaně. Oceněným gratulujeme.

Slavnostní poklep základního kamene nové VZ Brno-Ponava

04.04.2015

 

Slavnostní zahájení stavby nové budovy ZZS JMK, p. o. v Brně – Ponavě

Dne 8.4.2015 došlo za účasti čelních představitelů ZZS JmK a kraje k slavnostnímu poklepání základního kamene nové výjezdové základny ZZS JMK v Brně - Ponavě.

V červnu roku 2010 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o změně koncepce při poskytování zdravotnické záchranné služby na území Jihomoravského kraje. Její součástí bylo i zajištění podmínek pro práci zdravotnických záchranářů, včetně řešení již dávno neúnosné situace v krajském městě Brně. Bezprostředně následovalo schválení investičních záměrů na stavbu výjezdových základen v nových lokalitách Brno - Bohunice, Brno - Černovice a  Brno - Ponava a postupně i rozhodnutí o financování všech tří brněnských objektů.

Areál v Brně - Bohunicích je pro výjezdové skupiny a vedení organizace k dispozici již více než 2 roky. V lednu 2014 bylo do tohoto objektu přestěhováno i krajské zdravotnické operační středisko po té, co byly dokončeny dodávky technologií pro operační řízení v rámci projektu »Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS«, hrazeného z prostředků EU (Integrovaný operační program) s dofinancováním zřizovatelem, jímž je Jihomoravský kraj. Od podzimu loňského roku vyjíždí zdravotničtí záchranáři ke svým pacientům i z výjezdové základny v Brně – Černovicích. Ta byla dokončena v srpnu 2014 a do užívání byla předána bezprostředně po vybavení interiérů v říjnu loňského roku.

Dne 8. 4. 2015 dochází poklepáním základního kamene k slavnostnímu zahájení stavby nové budovy ZZS JMK, p. o. v Brně – Ponavě. Po jejím dokončení půjde o největší výjezdovou základnu na území brněnské aglomerace.  Výjezdové skupiny odsud budou zasahovat nejen do středu města, ale spádově i v celé severní části města, včetně přilehlých obcí, ale rovněž na velmi rušné pozemní komunikaci směrem na Svitavy (I/43), či v Kuřimi. Vlastní stavební práce byly zahájeny 28. 1. 2015, bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, kterým je na základě výsledku veřejné soutěže firma STRABAG a. s., pozemní a inženýrské stavitelství, oblast PB (Morava jih). Dokončení stavby je plánováno na listopad tak, aby z ní od 1. ledna 2016 mohly zasahovat ve dne dvě výjezdové skupiny s lékařem, z toho jedna v setkávacím systému a 3 výjezdové skupiny RZP, v noční době pak jedna výjezdová skupina s lékařem v setkávacím systému a 2 výjezdové skupiny RZP. 24 hodin denně zde bude k dispozici posádka sanitního vozidla pro potřebu transportů hendikepovaných novorozenců, kdy tuto službu zajišťuje ZZS JMK, p. o. společně s Fakultní nemocnicí Brno, pracovištěm Dětská nemocnice v Brně – Černých Polích.

Objekt výjezdové základny je koncipován jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru západ - východ. Budova bude dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou. Zastavěná plocha činí 740 m2, užitná plocha 1.309 m2, obestavěný prostor 6.026 m3.  Na západní straně parcely je situován vjezd na veřejnou komunikaci ulice Střední s velmi dobrou návazností na ulice Sportovní či Štefánikovu, ale rovněž s velmi dobrým přístupem na městský okruh, včetně Královopolského tunelu. Architektonické řešení a projektovou dokumentaci vypracovala firma Atelier 2002, s. r. o. Brno. Náklady na přípravné a projektové práce a autorský dozor dosáhnou 2.357 tis. Kč, stavební práce na budovu výjezdové základny byly vysoutěženy na částku vyšší než 54.685 tis. Kč.

Vedení Jihomoravského kraje, v čele s hejtmanem JUDr. Michalem Haškem a vedení ZZS JMK, p. o. však nezapomíná i na zdravotnické záchranáře mimo krajské město. V současné době se projekčně připravuje nová budova výjezdové základny ZZS JmK, p. o. ve Znojmě, kde předpokládáme proinvestovat zhruba 60 mil. Kč. Tento objekt bude stát ve společném areálu všech tří základních složek IZS s výjezdem na hlavní znojemskou komunikaci na Pražské ulici. Připravováno je zlepšení pracovních podmínek i na výjezdových základnách v Hustopečích, Mikulově, Slavkově či Kyjově.

Časový harmonogram činností:

-          Schválení bezúplatného nabytí pozemku v Brně – Ponavě z vlastnictví ČR do vlastnictví Jihomoravského kraje - 17. zasedání Zastupitelstva JmK, konané dne 4. 11. 2010

-          Schválení investičního záměru stavby – 130. schůze Rady JmK dne 15. 9. 2011

-          Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku – 19. 12. 2011

-          Schválení bezúplatného nabytí pozemků – 28. zasedání Zastupitelstva JmK dne 23. 2. 2012

-          Získání územního souhlasu – 9. 7. 2014

-          Získání stavebního povolení – 7. 11. 2014

-          Zahájení stavby – 28. 1. 2015

-          Předpokládané dokončení stavby – listopad 2015

-          Předpokládané uvedení do provozu – 1. 1. 2016

Náklady na stavbu:

-          Zpracování projektové dokumentace, včetně autorského dozoru stavby – 2.357 tis. Kč

-          Náklady na výstavbu objektu – 54.685 tis. Kč

-          Dozor BOZP – 110 tis. Kč

-          Technický dozor investora – 195 tis. Kč

Technické ukazatele:

-          Získaná plocha pozemku – 3.489 m2

-          Zastavěná plocha – 740 m2

-          Užitná plocha – 1.309 m2

-          Obestavěný prostor – 6.026 m3

 

Cvičení Blackout JMK 2015

26.03.2015

Cvičení Blackout JMK 2015 prověřilo činnost při výpadku elektrické energie

Vyhodnocení čtvrtečního (26. března 2015) štábního cvičení Blackout JMK 2015 bylo tématem tiskového konference Krizového štábu Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Cvičení vyzkoušelo součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů při vzniku krizové situace – dlouhodobém výpadku elektrické energie velkého rozsahu (blackoutu). Hlavním organizátorem cvičení byl Jihomoravský kraj.

„Šlo o první cvičení takového rozsahu mimo Prahu, určitě doporučím kolegům hejtmanům, aby v nejbližších dvou až třech letech takováto cvičení uskutečnila v každém kraji. Účelem tohoto cvičení bylo najít slabá místa a prověřit krizové plány. Na závěrech z jihomoravského Blackoutu budeme pracovat řadu týdnů, protože je celá řada otazníků v praktických činnostech. Některé věci si budou vyžadovat až legislativní  úpravu. Prokázalo se, že bez spojení není velení, největší možný problém zachování systému spojení, předávání informací na všech stupních i mezi jednotlivými složkami. Při blackoutu by první pomyslnou armádou byli vedle profesionálních složek Integrovaného záchranného systému dobrovolní hasiči. Během 90 minut jsem měl k dispozici až pět tisíc příslušníků těchto zásahových jednotek – k nim se musí dostat povely a informace. Zjistili jsme například, že je třeba velmi podrobně propracovat plány na evakuaci lidí, kteří zůstanou ve vlacích. Pozitivem jižní Moravy je  systém takzvaného ostrovního zásobování elektřinou. To nám umožňuje prioritní zásobování elektřinou některých kritických míst, jako jsou nemocnice, vybrané benzinové stanice, na kterých by přednostně byly vydávány pohonné hmoty složkám IZS nebo dalším organizacím, které by se reálně podílely na odstraňování blackoutu. Snažili jsme se také rámcově informovat veřejnost. Když jsme procházeli schopnost nasazení sil a prostředků bezpečnostních sborů, jednoznačně nám vychází podpora návrhu ministra vnitra, aby došlo k navýšení počtu tabulkových míst jak u Policie České republiky, tak u Hasičského záchranného sboru,“ uvedl na tiskové konferenci na závěr cvičení hejtman Michal Hašek.

 

Cvičení „BLACKOUT JMK 2015“ proběhlo štábní formou bez omezení dodávek elektrické energie a dopadu na běžný život obyvatel Jihomoravského kraje. Jediné místo s reálnou změnou během cvičení byly tři křižovatky v Brně, kde řízení namísto semaforů převzali dopravní policisté. K účastníkům taktického cvičení patřily krizové štáby a úřady, složky Integrovaného záchranného systému JMK, dodavatelé elektrické energie, dopravci, zdravotnická zařízení a dodavatelé vody. Jednalo se celkem o 63 subjektů a 676 účastníků cvičení.

Informace a rady pro občany v případě rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel jsou uvedeny zde: http://krizport.firebrno.cz/navody/rady-pro-obcany-blackout .

 

 

Otevření rekonstruovaných prostor VZ v Břeclav

24.03.2015

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje dnes, tj. 24.3.2015  slavnostně otevřela nově zrekonstruovanou výjezdovou základnu  v Břeclavi.

 

Výjezdová základna ZZS JmK, p. o. v Břeclavi je umístěna v prostorách nemocnice Břeclav, p. o. na základě bezplatné výpůjčky.

Využívané prostory dlouhodobě neodpovídaly potřebám zdravotnického provozu při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Ve využívaných prostorách byly k dispozici pouze 3 pobytové místnosti pro lékaře a záchranáře, vedoucí lékařka ÚO a vedoucí NLZP sdíleli společnou pracovnu, denní místnost neumožňovala přípravu stravy pro zdravotníky ve dvanáctihodinových směnách. K dispozici byla pouze velmi malá šatna, společná pro muže i ženy, nenavazovala sociální zařízení a sprchy tak, jak to vyžaduje platná legislativa. Využívaný nábytek byl značně opotřebovaný. K dispozici byla pouze 2 krytá garážová stání. VZ postrádala zcela prostory k mytí vozidel a jejich dezinfekci jakož i prostředky využívané k mytí a dezinfekci zdravotnických prostředků.

 

V rámci provedených rekonstrukčních prací a oprav na objektu, kde má nyní břeclavská VZ šatny a navazující sociální zázemí získala ZZS JmK, p. o. prostory odpovídající současným požadavkům a platné legislativě. Stávající prostory byly přestavěny tak, aby zdravotníci měli k dispozici denní místnost s kuchyňkou, změnily se WC i sprchy. Navíc byly z chodby v těsné blízkost dosavadních prostor vybudovány 3 nové pobytové místnosti, které nyní využívají lékaři ve výjezdových skupinách, samostatné pracovny má vedoucí lékařka ÚO i vedoucí NLZP. Pobytové místnosti získaly klimatizaci, dodány byly odpovídající výpočetní prostředky i strukturovaná kabeláž do všech pracoven. Nově byl řešen i přístupový systém do jednotlivých prostor (pobytové prostory, garáž, šatny), a to pomocí čipových karet tak, jak je to již dnes obvyklé v Bohunicích i Černovicích.

Opraveny byly prostory vedlejší budovy, které ZZS JmK, p. o. využívá jako šatny, WC a sprchy, zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. Opravena byla i střecha nad tímto objektem tak, aby do prostor nezatékalo, jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti.

Na základě samostatného výběrového řízení byl dodán nový nábytek do všech prostor.

Díky vybudování dvou nových automatických vrat dnes VZ disponuje třemi krytými stáními pro sanitní vozidla. V garáži je vybudován prostor pro očistu a dezinfekci zdravotnických prostředků, včetně umístění nerezové vany k očistě vakuových matrací.

Podstatně se tak zkvalitnilo prostředí pro pracovníky VZ.

Hledá se hrdina roku 2014

10.01.2015

Slavnostní otevření Nové budovy ZZS JmK Brno-Černovice

25.09.2014

Dne 25.9.2014 byla slavnostně otevřena  nová budova ZZS JMK v Brně - Černovicích. Ředitel ZZS JMK na akci přivítal mnoho významných hostů v čele s hejtmanem JMK JUDr. Michalem Haškem, primátorem města Brna Bc. Romanem Onderkou a mnoha dalšími. Po významných řečnických vstupech jednotlivých osobností předal ředitel ZZS JMK,  jako poděkování, symbolické klíče od nové výjezdové základny těm, kteří se výrazně zasloužili o její vybudování. Zejména hejtmanovi JUDr. Michalu Haškovi za jeho osobní, naprosto zásadní přispění k realizaci pro Brno tak významných změn, ale také členu Rady JmK v době rozhodování o výstavbě i její realizaci MUDr. Oldřichu Ryšavému, stávajícímu členu Rady JMK s odpovědností za zdravotnictví Mgr. Marku Šlapalovi, předchozím i současnému vedoucímu odboru zdravotnictví KrÚ JmK, pánům MUDr. Josefu Drbalovi, Mgr. Martinu Petříkovi a Ing. Janu Čuperovi, primátorovi města Brna Bc. Romanu Onderkovi, MBA, který osobně přispěl k bezúplatnému převodu pozemku, na kterém černovická budova stojí, do vlastnictví Jihomoravského kraje a samozřejmě i svému technickému náměstkovi panu Kakáčovi a jeho týmu, na jehož bedrech byla převážná tíha příprav i vlastního provedení stavby. Dále následovalo slavnostní přestřižení pásky, a prohlídka budovy.

Výjezdovou základnou v Brně – Černovicích získává  ZZS JMK pracoviště s mnohem lepší dostupností do brněnských městských částí Brno – jih, Černovice, Slatina, Maloměřice, Obřany, Tuřany, Chrlice, Vinohrady, Líšeň, Židenice a Lesná, zároveň také do dalších spádových lokalit jihovýchodně a východně od krajského města, včetně D1 směrem na Vyškov. Výjezdová skupina s lékařem bude na této výjezdové základně zároveň tvořit posádku letecké záchranné služby k zásahům v nočních hodinách. V budově jsou v prvním nadzemním podlaží umístěny garáže pro sanitní vozidla, navazující skladové hospodářství a zázemí pro očistu vozidel. Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny pracovny zdravotníků ve výjezdových skupinách a stážisty, šatny včetně nezbytného sociálního zázemí a nezbytné navazující prostory k zajištění odpovídajících podmínek pro práci záchranářů v nepřetržitém režimu práce. Objekt je postaven tak, aby jednotlivé provozy na sebe funkčně navazovaly, aby zdravotníci měli co možná nejkratší cestu ve smyčce pobytová místnost, šatna, výjezdový počítač, garáže, úklidové a čistící místnosti.  Technické zázemí obsahuje rovněž náhradní zdroj elektrické energie a garáže záložních sanitních vozidel. Objekt je koncipován tak, aby jeho kapacita umožňovala obsazení výjezdovými skupinami po desítky dalších let v návaznosti na stále se rozšiřující brněnskou aglomeraci. V nové budově budou zpočátku umístěny 3 výjezdové skupiny, z toho 1 RLP v setkávacím systému  a 2 výjezdové skupiny RZP. Do budoucnosti se zde předpokládá umístění další výjezdové skupiny s lékařem, a to v klasickém uspořádání s využitím sanitního vozidla RLP.

 

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů