OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

Aplikace Záchranka

09.03.2016

Nová mobilní aplikace pomůže záchranářům lokalizovat místo nehody

Zdravotnická záchranná služba v České republice má ode dneška nového pomocníka při hledání polohy pacientů, volajících na linku 155. Je jím nová aplikace pro „chytré“ mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o aktuální poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu postiženého.

„V krizové situaci např. při dopravní nehodě či úrazu v terénu si řada volajících nedokáže vybavit svou přesnou polohu. Stisknutí tlačítka je v těchto chvílích tím nejjednodušším krokem,“ říká MUDr. Jana Kubalová ze záchranné služby Jihomoravského kraje.

Za posledních dvacet let prošla záchranná služba výraznou proměnou. Každodenní práci záchranářů dnes podporuje pokročilý informační systém sledování pohybu vozů apod. Předání informace o poloze události je však po dlouhé desítky let prováděno stejným způsobem. Je vysoce závislé na schopnosti pacienta místo nehody přesně určit, ale i na schopnostech operátora linky 155 získat od volajícího potřebné informace. Hlavní předností nové mobilní aplikace “Záchranka“ je využití schopností chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa události při zásahu v terénu. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Je-li v okamžiku volání mobilní telefon schopen zjistit přesnou polohu, odesílá ji formou datového spojení či pomocí SMS přímo do informačního systému krajské záchranné služby. Záchranářům pozemní i letecké záchranné služby tak aplikace usnadní často zdlouhavé hledání přesného místa zásahu, ať už se jedná o dopravní nehodu či třeba pád cyklisty v lese.

Součástí nouzové zprávy však není jen poloha pacienta. Významná může být i informace o závažných onemocněních. Tyto údaje má uživatel možnost dopředu vyplnit v rámci nastavení.

Aplikace nabízí také interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci. „Je to spíše edukativní záležitost. Například během jízdy v tramvaji se můžete naučit základy poskytovaní první pomoci,“ dodala Kubalová.

Uživatel v aplikaci nalezne také seznam nejbližších pohotovostí či lékáren. Jednoduchým přepnutím aplikace do testovacího režimu si pak každý může vyzkoušet aktivaci Alarmu nanečisto. Mobilní aplikace je dostupná zdarma pro telefony s operačními systémy Apple iOS a Google Android.

Důležitým parametrem celého projektu je především fakt, že aplikace byla od počátku vyvíjena v úzké spolupráci s krajskými záchrannými službami. Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského Kraje, ale i soukromých dárců, České pojišťovny a společnosti Alfa-Helicopter.

„S podporou vývoje aplikací máme bohaté zkušenosti. Například v roce 2011 jsme podpořili vznik aplikace Horská služba, která stejně jako aplikace Záchranka, pomáhá lidem v nouzi,“ komentuje Jan Chvojka, ředitel marketingu České pojišťovny, a dodává: „Budeme samozřejmě rádi, pokud by nikdo nemusel aplikaci Záchranka použít, ale buďme realisté. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a my věříme, že v případě nouze bude aplikace Záchranka významným pomocníkem jak pro volající, tak pro záchranáře.

www.zachrankaapp.cz

Důležité upozornění:

Uvedení aplikace Záchranka neznamená žádnou změnu v dostupnosti linky 155. Tuto linku je možné i nadále volat z jakéhokoliv telefonu.

výstava o činnosti ZZS JMK - Vyškov

04.03.2016

Dne 7.3.2016 zahájila ZZS JMK na Vyškovsku výstavu o činnosti jednotné ZZS v podmínkách Jihomoravského kraje. Výstava bude přístupná ve vstupní hale Nemocnice Vyškov a to až do pátku 11.3.2016.

Zahájení oslav desátého výročí jednotné ZZS JMK

12.02.2016

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zahajuje 16.2.2016 oslavy desetiletého výročí jednotné ZZS v podmínkách Jihomoravského kraje. Celé oslavy začínají vernisáží výstavy o činnosti ZZS JMK, která se koná za účasti předních představitelů Jihomoravského kraje, Zdravotnické záchranné služby a mnoha vzácných hostů.

Výstava o činnosti ZZS JMK bude ve vstupní hale budovy Krajského úřadu JMK na Žerotinově náměstí 3, v Brně. Pro veřejnost bude zpřístupněna  od 17.2.2016 až do 24.2.2016 a to v době od 8.00 do 17.00 hod.

Oslavy budou trvat až do 21.6.2016 a to na území celého Jihomoravského kraje. Putovní výstava bude ke zhlédnutí postupně a to v březnu na Vyškovsku, v dubnu na Břeclavsku a Hodonínsku, v květnu na Blanensku a na závěr v červnu ve Znojmě. Kromě výstavy bude ZZS JMK pořádat veřejné osvětné akce s tématikou ZZS a poskytování první pomoci.

Jednou z významných událostí bude již 8. ročník tradičního metodického zaměstnání „Malá jihomoravská Rallye Rejvíz“. Nad akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Letošní ročník odborné soutěže týmů ZZS bude výjimečný velkým počtem soutěžních týmů a to nejen z Jihomoravského kraje, ale celé České republiky. Soutěžící čeká dvoudenní, částečně soutěžní, metodické cvičení s tematikou urgentní medicíny a krizové připravenosti, které je situováno do různých atraktivních lokalit města Brna. O všech připravovaných akcích bude ZZS JMK informovat na webových stránkách organizace www.zzsjmk.cz


Se zahájením topné sezony zdravotničtí záchranáři varují před množícími se otravami oxidem uhelnatým

10.12.2015

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA MLUVČÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB

Se zahájením topné sezony zdravotničtí záchranáři varují před množícími se otravami oxidem uhelnatým

Nástup podzimních plískanic, pokles teplot a první mrazíky si lidé většinou zpříjemní posezením v příjemné atmosféře vyhřáté místnosti. Není divu. Praskání ohně v krbu dokáže vykouzlit atmosféru opravdu vánoční. Bohužel, podle zkušeností zdravotnických záchranářů s sebou zahájení topné sezóny přináší také výrazná negativa v podobě zvýšeného výskytu intoxikací oxidem uhelnatým. Každý rok do smutných statistik přibyde v rámci celé ČR několik tragických případů. Většině z nich se ale dalo předejít. Stačí znát několik důležitých informací.

Oxid uhelnatý je bezbarvý neviditelný plyn bez zápachu a je lehčí, než vzduch. Je přítomen prakticky u každého hoření, závisí pouze na jeho koncentraci. Má na svědomí více úmrtí, než všechny ostatní intoxikace dohromady. Při nadechnutí se v organizmu váže na krevní barvivo hemoglobin, které za normálních okolností roznáší po těle kyslík. Protože CO se však s hemoglobinem váže 200x lépe, kyslíkové vazby jsou omezeny a dochází k vnitřnímu dušení. Příznaky otravy jsou nespecifické a dají se snadno zaměnit například s chřipkou nebo obyčejnou únavou.  Klinický obraz souvisí s koncentrací CO ve vdechované směsi, délkou expozice, tělesnou aktivitou a individuální vnímavostí. Obvyklé jsou mírnější příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo na hrudi, závratě, bušení srdce, slabost, psychické příznaky. Při závažnějším stupni přistupují neurologické příznaky ( například dvojité vidění, porucha řeči.. ) a dochází k poruše vědomí různého stupně až ke smrti. Otrava oxidem uhelnatým však zdaleka vždy nemusí  končit úmrtím. Pokud je první pomoc poskytnuta včas, je léčitelná bez následků pro postiženého pacienta.

Rozhodující pro první pomoc je okamžité přerušení produkce plynu, evakuace postiženého ze zamořeného prostoru a rychlé zahájení účinného odvětrávání, je-li to možné. Nezbytné při těchto úkonech je dbát na vlastní bezpečnost a v zamořeném prostředí se pohybovat pouze minimální nezbytnou dobu, pouze za účelem záchrany postiženého. Ihned po vynesení postiženého na čerstvý vzduch voláme tísňovou linku 155. Do příjezdu posádky Zdravotnické záchranné služby je nezbytné kontrolovat základní životní funkce a v případě potřeby zahájit neodkladnou resuscitaci. S těmito úkony vám poradí zdravotničtí operátoři v rámci volání na tísňovou linku 155.

Nejlepším léčebným opatřením je ale prevence. Zabránit vzniku nebezpečného plynu lze například důslednou péčí o čistotu a funkčnost komínů. „ Spalinové cesty musí být v dobrém technickém stavu a odpovídat příslušným normám. Důležitý je také dostatečný přístup vzduchu ke spotřebičům“, upozorňuje například kominický mistr Ondřej Knížek a dodává: „Kontrola a čištění spalinových cest kominíkem je zákonem nařízena jedenkrát ročně. V případě kotlů na tuhá paliva by navíc majitel měl provést čištění komína dvakrát a jde-li o celosezónní provoz, dokonce třikrát ročně “. Podezření by měla vzbudit neodborná oprava spotřebiče či kouřovodu, neobvyklý zápach, narudlé zbarvení plamene, popřípadě práce s přístrojem na benzínový pohon v uzavřeném a nevětraném prostoru. Pokud je postižena více než jedna osoba s podobnými příznaky v místnosti, je vždy nutno vyloučit možnost otravy CO.

Pokud přes veškerá preventivní opatření přesto dojde k úniku CO, před jeho zvýšenou koncentrací nás dokáží varovat speciální senzory a čidla, která lze komerčně zakoupit ve specializovaných obchodech a umístit v domácnostech

záchranáři specialisté v oboru Urgentní medicína

08.12.2015

První absolventi studia specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína na NCO NZO v Brně.

Na NCONZO v Brně proběhla dne 2.12.2015 první atestační zkouška specializačního studia v oboru Urgentní medicína. Zkoušky se zúčastnili 4 zdravotničtí záchranáři ze dvou krajských ZZS, z toho 3 ze ZZSJMK.

Studenti byli postaveni před nelehké praktické modelové situace s nimiž se však vypořádali a předvedli, že jsou opravovými odborníky ve svém oboru.  Součástí praktické části atestační zkoušky bylo nejen vyřešení konkrétní kazuistiky a demonstrování vedení zásahu ZZS, ale dále také  provedení modelové KPR ALS, včetně zajištění DC, defibrilace, ale i samostatné medikace léčiv v průběhu resuscitace. Dále studenti pod přísným dohledem členů atestační komise museli například zajistit dýchací cesty, zajistit intraoseální přístup, či vžít se do role vedoucího zdravotnické složky při řešení mimořádné události. Těmito úlohami museli projít všichni adepti usilující o titul záchranář, specialista. Po krátké přestávce atestační zkouška pokračovala teoretickou částí, při níž studenti odpovídali na všetečné dotazy členů atestační komise z předmětů urgentní medicína, intenzivní péče a krizové a operační řízení.Mezi členy atestační komise byli dlouholetí odborníci ze ZZS. Lékaři oboru Urgentní medicína a záchranáři z několika ZZS krajů, kteří jsou jmenování MZ ČR. Na regulérnost a odpovídající náročnost atestační zkoušky dohlíželi i přizvaní pozorovatelé ze ZZS HMP, která také realizuje specializační vzdělání v oboru Urgentní medicína. O náročnosti zkoušky a velkých nárocích atestační komise svědčí i skutečnost, že pouze 3 ze 4 studentů úspěšně zkoušku vykonali. Těm nezbývá než pogratulovat a složit poklonu před jejich vědomostmi a dovednosti, které u zkoušky předvedli.

ZZS JMK gratuluje úspěšným absolventům a děkuje za reprezentaci organizace.

převzetí sanitních vozidel - 12.11.2015

11.11.2015

Dne12.11.2015 převzali slavnostně zástupci všech územních oddělení ZZS JMK, p. o. z rukou hejtmana JmK JUDr. Michala Haška dalších 10 z celkového počtu 27 sanitních vozidel RLP k zajištění přednemocniční neodkladné péče o obyvatelstvo kraje i jeho návštěvníky. Dodávka 27 ks sanitních vozidel je součástí projektu s názvem „Zlepšení technologického vyba-vení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.“ financovaného z pro-středků Evropské unie s příspěvkem zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj.

Nových 27 sanitních vozidel obnoví významnou část stávajícího vozového parku. K obnově vozového parku dochází pravidelně, a to podle stanovených kritérií, kterými jsou stáří vozidel – v současné době jsou využívána i vozidla starší deseti let, počet ujetých kilometrů – vyřazována vozidla, která při poskytování PNP najela od 260 tis. do 400 tis. km dle jejich technického stavu a vozidla finančně náročná na opravy.V souvislosti s pořízením nových sanitních vozidel bude provedeno vyřazení 20 ks sanitních vozidel, která budou nabídnuta organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem k dalšímu využití či nabídnuta sborům dobrovolných hasičů v kraji k zajištění jejich vlastní činnosti. 7 vozidel bude ponecháno jako záložní vozidla tam, kde dosud záložní vozidla chyběla.

Předpokládané náklady na pořízení vozidel činí 79.943.500,- Kč, z toho: 67.696.975,- Kč bude poskytnuto z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/23.09434.- 12.246.525,- Kč bude poskytnuto z prostředků Jihomoravského kraje, díky podpoře hejtmana JmKCelý tento projekt zahrnuje dodávky:27 ks sanitních vozidel vč. kamer a jednotek pro sledování vozidel,- služeb e-health – umožní nahlížení do ambulantních propouštěcích zpráv pacientů ve Fa-kultní nemocnici Brno, zahrnuje modul koroner, umožní reporting pro zdravotnickou doku-mentaci, správu zdravotnických přístrojů ve vozidlech a implementaci použití přístrojů do do-kumentace pacientů, integraci tiskových reportů do zdravotnické dokumentace (List o pro-hlídce zemřelého, Průvodní list k pitvě, Příkaz ke zdravotnímu transportu, apod.).- 7 ks monitorů životních funkcí,- 6 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž,- 7 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci,- 27 ks tabletů a tiskáren do vozidel na pořizování zdravotnické dokumentace v terénu,- 27 ks radiostanic do vozidel vč. montážních sad. Dodatelem sanitních vozidel je, na základě výsledků veřejné soutěže, firma FOSAN, s. r. o., Řezno-vice 86, 664 91 Ivančice. Cena 1 ks sanitního vozidla je 2.521.192,30 Kč.Smlouva o dodávce sanitních vozidel byla s dodavatelem uzavřena dne 8.6.2015, první dodávka 10 ks proběhla 15.9.2015, dalších 10 ks bylo dodáno 18.10.2015 a zbývajících 7 ks obdržíme do 30.11.2015.Po dodávce vozidel od firmy Fosan, s. r. o. provádí pracovníci informačně komunikačního oddělení ZZS JmK montáž radiostanic, nahrávacích zařízení, car positionů (GPS, která umožňuje sledování vozidel při zásahu), car terminálů a zdravotnického vybavení ze stávajících vozidel, která budou následně vyřazena z provozu.

Nově pořízených 27 ks sanitních vozidel bude rozdistribuováno na tyto výjezdové základny: 2 ks VZ Kamenice, Brno 3 ks VZ náměstí 28. října, Brno 2 ks VZ Těžební, Brno 1 ks VZ Ivančice, 1 ks VZ Pohořelice, 1 ks VZ Tišnov,  1 ks VZ Blansko, 1 ks VZ Boskovice,  1 ks VZ Velké Opatovice,  1 ks VZ Břeclav, 1 ks VZ Hustopeče,  1 ks VZ Mikulov, 1 ks VZ Hodonín, 1 ks VZ Kyjov, 1 ks VZ Veselí n. M.,  1 ks VZ Velká n.V., 1 ks VZ Vyškov, 1 ks VZ Bučovice,  1 ks VZ Slavkov, 2 ks VZ Znojmo,  1 ks VZ Hrušovany n.J., 1 ks VZ Šumná.

Technické parametry vozidel: Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI/vybavený technologii Blue tec.Motor: 6-ti válec do "V" o objemu (2987cm3) prakticky 3LO výkonu 140 kW/190 PS (190 koní) motor plní emisní limit EURO 6Převodovka automatická 7-stupňová (Porsche)Moderní Car PC pro příjem výzev a navigaci na místoSystém GO 112 pro plnou kontrolu zařízení jako jsou osvětlení, topení, větránísanitního vozu.Video záznamové zařízení Hydra pro snímání situace před a za vozidlem za jízdy.Couvací kamera pro bezpečné couvání do úzkých prostor i za snížené viditelnosti.Měnič napětí 12/230 V 700 W pro připojení podpůrných pacientských zařízení (ventilátor, kontra – pulzace....)Mobilní zadávání dat, odolný tablet Panasonic a laserová tiskárna pro tisk dokumentace v terénu a další. Zdravotnická zástava o objemu 10,5 m3 skýtá dostatečný komfort pro pacienta a celou posádku vzhledem k vnějším rozměrům vozidla.Vozidlo je dále vybaveno nezávislým topením pro zajištění tepelného komfortu pacientů v zimních měsících.

První pomoc pro prvňáčky

11.11.2015

ZZS JMK, p.o. se společností Zentiva zahájila projekt, v němž učí prvňáky principy první pomoci. Pilotní projekt zrealizovala Zentiva loni na podzim ve Středočeském kraji, kde v loňském roce kurzy prošlo více než 7 000 školáků. Mezi prvňáky na jižní Moravě poběží kurzy celý školní rok. Profesionální školitelé za tu dobu zvládnou navštívit na 260 prvních tříd základních škol v 14 obcích celého jihomoravského regionu. Celkem by se v letošním roce měla výuka týkat zhruba 6 500 dětí.  Odbornou stránku výuky zajišťuje ZZS JmK, projekt zaštítil i hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Už nyní tak tým záchranářů začal vyjíždět do základních škol po celém jihomoravském regionu a zábavným způsobem děti učí, jak resuscitovat, ošetřit zraněného, ale i komunikovat s operátorem na tísňové lince.

První výuka proběhla 5.11.2015 na základní škole Chalabalova v Brně. Dětem se výuka moc líbila a vzbudila i velký zájmem médií.

 

Nová sanitní vozidla

03.10.2015

Dne 6.10.2015 převzali slavnostně zástupci všech územních oddělení ZZS JMK, p. o. z rukou hejtmana JmK JUDr. Michala Haška prvních 10 z celkového počtu 27 sanitních vozidel RLP k zajištění přednemocniční neodkladné péče o obyvatelstvo kraje i jeho návštěvníky. Dodávka 27 ks sanitních vozidel je součástí projektu s názvem „Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.“ financovaného z prostředků Evropské unie s příspěvkem zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj.

Nových 27 sanitních vozidel obnoví významnou část stávajícího vozového parku. K obnově vozového parku dochází pravidelně, a to podle stanovených kritérií, kterými jsou stáří vozidel – v současné době jsou využívána i vozidla starší deseti let, počet ujetých kilometrů – vyřazována vozidla, která při poskytování PNP najela od 260 tis. do 400 tis. km dle jejich technického stavu a vozidla finančně náročná na opravy. V souvislosti s pořízením nových sanitních vozidel bude provedeno vyřazení 20 ks sanitních vozidel, která budou nabídnuta organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem k dalšímu využití či nabídnuta sborům dobrovolných hasičů v kraji k zajištění jejich vlastní činnosti. 7 vozidel bude ponecháno jako záložní vozidla tam, kde dosud záložní vozidla chyběla. Předpokládané náklady na pořízení vozidel činí 79.943.500,- Kč, z toho:- 67.696.975,- Kč bude poskytnuto z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/23.09434.- 12.246.525,- Kč bude poskytnuto z prostředků Jihomoravského kraje, díky podpoře hejtmana JmKCelý tento projekt zahrnuje dodávky (27 ks sanitních vozidel vč. kamer a jednotek pro sledování vozidel, služeb e-health umožní nahlížení do ambulantních propouštěcích zpráv pacientů ve Fakultní nemocnici Brno, zahrnuje modul koroner, umožní reporting pro zdravotnickou dokumentaci, správu zdravotnických přístrojů ve vozidlech a implementaci použití přístrojů do dokumentace pacientů, integraci tiskových reportů do zdravotnické dokumentace , 7 ks monitorů životních funkcí,- 6 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž,- 7 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci, 27 ks tabletů a tiskáren do vozidel na pořizování zdravotnické dokumentace v terénu, 27 ks radiostanic do vozidel vč. montážních sad). Dodatelem sanitních vozidel je, na základě výsledků veřejné soutěže, firma FOSAN, s. r. o., Řezno-vice 86, 664 91 Ivančice. Cena 1 ks sanitního vozidla je 2.521.192,30 Kč.Smlouva o dodávce sanitních vozidel byla s dodavatelem uzavřena dne 8.6.2015, první dodávka 10 ks proběhla 15.9.2015, dalších 10 ks bude dodáno 18.10.2015 a zbývajících 7 ks do 30.11.2015.Po dodávce vozidel od firmy Fosan, s. r. o. provádí pracovníci informačně komunikačního oddělení ZZS JmK montáž radiostanic, nahrávacích zařízení, car positionů (GPS, která umožňuje sledování vozidel při zásahu), car terminálů a zdravotnického vybavení ze stávajících vozidel, která budou následně vyřazena z provozu.

Nově pořízených 27 ks sanitních vozidel bude rozdistribuováno na tyto výjezdové základny:- 2 ks VZ Kamenice, Brno- 3 ks VZ náměstí 28. října, Brno- 2 ks VZ Těžební, Brno- 1 ks VZ Ivančice- 1 ks VZ Pohořelice- 1 ks VZ Tišnov- 1 ks VZ Blansko- 1 ks VZ Boskovice- 1 ks VZ Velké Opatovice- 1 ks VZ Břeclav- 1 ks VZ Hustopeče- 1 ks VZ Mikulov- 1 ks VZ Hodonín- 1 ks VZ Kyjov- 1 ks VZ Veselí n. M.- 1 ks VZ Velká n.V.- 1 ks VZ Vyškov- 1 ks VZ Bučovice- 1 ks VZ Slavkov- 2 ks VZ Znojmo- 1 ks VZ Hrušovany n.J.- 1 ks VZ Šumná

Technické parametry vozidel:Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI/vybavený technologii Blue tec.Motor: 6-ti válec do "V" o objemu (2987cm3) prakticky 3LO výkonu 140 kW/190 PS (190 koní) motor plní emisní limit EURO 6Převodovka automatická 7-stupňová (Porsche)Moderní Car PC pro příjem výzev a navigaci na místoSystém GO 112 pro plnou kontrolu zařízení jako jsou osvětlení, topení, větránísanitního vozu.Video záznamové zařízení Hydra pro snímání situace před a za vozidlem za jízdy.Couvací kamera pro bezpečné couvání do úzkých prostor i za snížené viditelnosti.Měnič napětí 12/230 V 700 W pro připojení podpůrných pacientských zařízení (ventilátor, kontra – pulzace....)Mobilní zadávání dat, odolný tablet Panasonic a laserová tiskárna pro tisk dokumentace v terénu.a dalšíZdravotnická zástava o objemu 10,5 m3 skýtá dostatečný komfort pro pacienta a celou posádku vzhledem k vnějším rozměrům vozidla.Vozidlo je dále vybaveno nezávislým topením pro zajištění tepelného komfortu pacientů v zimních měsících.

letní počasí - varování záchranářů

05.08.2015

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje důsledně varuje a žádá občany, aby dodržovali režimová opatření a dbali zvýšené opatrnosti a pozornosti ve vztahu ke svému zdravotnímu stavu. Již první dny prázdnin ukázaly velké problémy s dopadem na zdravotní stav lidí a poškození jejich zdraví. Za první dny jsme vyjížděli k extrémně vysokému počtu nehod a úrazů. Účastníci těchto nehod jsou mnohdy cyklisté, motocyklisté a chodci. Zaznamenáváme i spoustu pádů z výšky ze stromů, střech, a další úrazy, které vznikají zejména z nepozornosti. Chronicky nemocní pacienti, by měli dbát na velice přísné dodržování režimových opatření. Pít dostatek tekutin, v období nejvyšších teplot se vyvarovat pobytu na přímém slunci, zvýšené fyzické aktivitě a nepřeceňovat svoje možnosti. Tato doporučení se týkají všech osob. Nejvíce ohroženou skupinou jsou ale starší lidé, chronicky nemocné osoby a děti. Jak již předchozí dny ukázaly, nedodržování režimu vyvolá potíže i mladým lidem.

Poslední dny také ošetřujeme spoustu alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Osoby alergické na včelí a vosí bodnutí by měly dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti. Jsou-li vybaveni záchrannými pomůckami, měly by je mít u sebe. V případě, že dojde k bodnutí hmyzem, je nutné okamžitě volat tísňovou linku 155, protože se může velice rychle vyvinout život ohrožující reakce. Hlavně v případech, jsou-li bodnutí vícečetná anebo jsou směřována do oblasti horní poloviny těla, a to zejména hlavy a krku. Pokud člověk, který je bodnut vosou či včelou, není alergický a nemá žádné jiné potíže (je při vědomí, volně dýchá, nenastupuje výrazný otok a vyrážka po těle), není nutná akutní lékařská péče. Pokud se i u nealergické osoby začnou objevovat obtíže charakteru dušnosti, slabosti, ztráty vědomí, otoku těla anebo si nejste-li jisti, zda je nastupující reakce nebezpečná, okamžitě volejte 155.

Obecná režimová doporučení: V letních dnech s vysokými teplotami jsou výrazně ohroženi chronicky nemocní lidé (kardiaci, astmatici apod.), starší osoby a malé děti. Lidé by se měli vyvarovat přímému pobytu na slunci přes polední a časné popolední hodiny a zejména v tuto dobu eliminovat zvýšenou fyzickou aktivitu (sportování, domácí a zahrádkářské práce aj.). Důležité je dodržovat pitný režim. Ideální je popíjet průběžně během celého dne menší množství tekutin a rozhodně nečekat na to, až se dostaví pocit žízně. Doporučený denní příjem tekutin v těchto tropických dnech by neměl klesnout pod 2,5 – 3 litry. Rozhodně je třeba důsledně upozornit na to, že pitným režimem není myšleno popíjení alkoholických nápojů. Velice často bohužel záchranná služba zasahuje u případů, kdy dojde u osob pod vlivem alkoholu k těžkému úrazu. Je nutné si uvědomit, že v horkých dnech na přímém slunci stačí požití menšího množství alkoholu, jehož účinek nastupuje výrazněji a rychleji. Při pobytu na slunci by se nemělo zapomínat na používání pokrývky hlavy, bez které přímé působení slunečních paprsků na hlavu může způsobit vážné zdravotní komplikace. Zejména chronicky nemocní lidé by měli dodržovat všechna opatření a pokyny svého ošetřujícího lékaře včetně nastavené a předepsané medikace (rozhodně si ji svévolně neměnit či neupravovat), sledovat svůj zdravotní stav, a při jakémkoli zhoršení svého lékaře osobně nebo i telefonicky zkontaktovat a svůj zdravotní stav s ním bez odkladu konzultovat.

Záchranáři před letní sezonou varují: „ Zabezpečte si bazény “

01.07.2015

Záchranáři před letní sezonou varují: „ Zabezpečte si bazény “

Nadcházející teplé dny a letní prázdniny pro řadu lidí znamenají pohodové okamžiky nejen u vody. S nástupem letních prázdnin začíná hlavně dětem čas koupání, her a dobrodružství. Bohužel, každoročně se řada z nich promění v tragickou noční můru jejich rodičů. Nárůst volnočasových aktivit zároveň znamená zvýšené množství úrazů, které musí řešit zdravotnická záchranná služba v celé České republice. Mnohé z nich mají tragické následky. A přitom celé řadě závažných úrazů jde celkem snadno předejít. Zdravotničtí záchranáři proto opakovaně apelují nejen na rodiče školáků, aby dbali na důsledné používání všech dostupných ochranných prostředků při letních aktivitách.

Při cykloturistice by měla být standardem ochrana hlavy cyklistickou přilbou. Přestože je její význam jednoznačně potvrzen, stále se setkáváme s těžkými úrazy hlavy a zejména mozku, právě u cyklistů, kteří si přilbu nenasadili. Následky mozkolebečních poranění přitom patří k těm nejzávažnějším. Nezřídka doslova mění život nejen zraněným, ale celým jejich rodinám. Při cestování autem je samozřejmostí použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů. To platí - navzdory některým mylným názorům - i v případě, že je automobil vybaven airbagy. Ty totiž v případě jejich aktivace paradoxně mohou nepřipoutané cestující vážně poranit.

Samostatnou kapitolou jsou pak domácí bazény. Ty  se  totiž každoročně stanou smrtelnou pastí pro celou řadu dětí, které v nestřeženém okamžiku spadnou do vody. Vždy se při tom jedná jen o pár vteřin, po které je dospělí ponechají bez dozoru. Nejjednodušším způsobem, jak tomu předejít, je zabránit dětem v přístupu k hladině. Způsobů, jak toho docílit je celá řada – od pevných plůtků, přes  zakrytí nebo zastřešení, až po volbu nadzemní varianty bazénu, kam děti prostě nedosáhnou. K dostání jsou rovněž různé elektronické alarmy, které spustí signál v okamžiku, kdy do bazénu někdo spadne. Seriózní prodejci bazénové techniky dokážou jistě poradit i s touto problematikou. Pozor však na různé měkké zakrývací fólie nebo plachty. V případě, že na ně spadne malé dítě, mohou vytvořit nebezpečný průhyb plný vody, ze kterého se jen velmi obtížně dá vyprostit.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů