OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

setkání inspektorů provozu - Brno

19.06.2015

V pátek 19.6.2015 se v budově ZZSJMK, p.o. v Brně - Bohunicích uspořádalo historicky první setkání inspektorů provozu ZZS v České republice. Do Brna se sjeli inspektoři z Prahy, JmK, Hradce Králového, Středočeského kraje a Asociace Samaritánů ČR. Ispektoři provozu jednotlivých organizací nejprve prezentovali systém IP , jejich náplň práce, úspěchy a strasti. Celá akce byla velmi přínosná, o čemž svědčila i velice zajímavá diskuze. Vzájemné předání zkušeností velice obohatilo jednotlivé účastníky a na svá pracoviště si dovezli spoustu zajímavých podnětů.  Na závěr se všichni shodli, že akce byla natolik přínosná, že budou obdobná setkání probíhat pravidelně.

Sezónní úrazy

11.05.2015

Letní měsíce s sebou každoročně přinášejí nárůst úrazových stavů, u nichž musejí posádky zdravotnické záchranné služby napříč celou Českou republikou zasahovat. Řada těchto událostí bohužel mívá vážné, nebo dokonce i smrtelné následky. Mnohým situacím lze přitom buď zcela předejít, či výrazně snížit jejich dopad.

Vážné úrazy postihují všechny věkové kategorie, ale nejvíce jsou ohroženy aktivní osoby mladšího věku a děti. Riziko narůstá při provozování sportovních aktivit, cestování, ale také při domácích činnostech, jako jsou opravy na domech, práce ve výškách a podobně.

S prvními slunečními dny exponenciálně narůstá počet zásahů u nehod cyklistů a motocyklistů - účastníků silničního provozu, kteří jsou bohužel velmi snadno zranitelní. S rostoucími teplotami rovněž pravidelně přibývá případů tonutí a zranění při provozování vodních sportů. Samostatnou kapitolou jsou pak úrazy při provozování nejrůznějších outdoorových a adrenalinových aktivit.

Záchranáři zaznamenali pozitivní trend v používání kvalitních ochranných pomůcek např. přileb, páteřních chráničů a dalších ochranných prvků. Je tedy zřejmé, že mnoho z nás riziko úrazu skutečně nepodceňuje. Na druhou stranu je pravdou, že zůstává stále dost těch, kteří taková opatření naprosto ignorují. Cyklisté a dokonce i motocyklisté bez přileb, práce ve výšce bez jakéhokoliv zajištění, či provozování sportů pod vlivem alkoholu…

S nadcházející letní sezónou chtějí záchranáři apelovat na veřejnost, aby si uvědomila možná rizika. Dodržujme tedy základní pravidla bezpečnosti, také dobře zvažujme vlastní síly a schopnosti. Snížíme tím do značné míry riziko poškození našeho zdraví zbytečným úrazem.

Lektor roku 2014

25.04.2015

Dva zaměstnanci ZZS JMK slavnostně převzali ocenění "Lektor roku". Cenu udělovala Městská Policie Brno při slavnostním ceremoniálu u příležitosti předání Osvědčení o absolvování akademie  frekventantům v rámci programu Senior akademie. Cena je pro naše záchranáře o to významnější, protože v anketě hlasovali samostní posluchači. Jan Ševela a Jiří Mazálek, DiS. obhájili tento titul opakovaně. Oceněným gratulujeme.

Slavnostní poklep základního kamene nové VZ Brno-Ponava

04.04.2015

 

Slavnostní zahájení stavby nové budovy ZZS JMK, p. o. v Brně – Ponavě

Dne 8.4.2015 došlo za účasti čelních představitelů ZZS JmK a kraje k slavnostnímu poklepání základního kamene nové výjezdové základny ZZS JMK v Brně - Ponavě.

V červnu roku 2010 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o změně koncepce při poskytování zdravotnické záchranné služby na území Jihomoravského kraje. Její součástí bylo i zajištění podmínek pro práci zdravotnických záchranářů, včetně řešení již dávno neúnosné situace v krajském městě Brně. Bezprostředně následovalo schválení investičních záměrů na stavbu výjezdových základen v nových lokalitách Brno - Bohunice, Brno - Černovice a  Brno - Ponava a postupně i rozhodnutí o financování všech tří brněnských objektů.

Areál v Brně - Bohunicích je pro výjezdové skupiny a vedení organizace k dispozici již více než 2 roky. V lednu 2014 bylo do tohoto objektu přestěhováno i krajské zdravotnické operační středisko po té, co byly dokončeny dodávky technologií pro operační řízení v rámci projektu »Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS«, hrazeného z prostředků EU (Integrovaný operační program) s dofinancováním zřizovatelem, jímž je Jihomoravský kraj. Od podzimu loňského roku vyjíždí zdravotničtí záchranáři ke svým pacientům i z výjezdové základny v Brně – Černovicích. Ta byla dokončena v srpnu 2014 a do užívání byla předána bezprostředně po vybavení interiérů v říjnu loňského roku.

Dne 8. 4. 2015 dochází poklepáním základního kamene k slavnostnímu zahájení stavby nové budovy ZZS JMK, p. o. v Brně – Ponavě. Po jejím dokončení půjde o největší výjezdovou základnu na území brněnské aglomerace.  Výjezdové skupiny odsud budou zasahovat nejen do středu města, ale spádově i v celé severní části města, včetně přilehlých obcí, ale rovněž na velmi rušné pozemní komunikaci směrem na Svitavy (I/43), či v Kuřimi. Vlastní stavební práce byly zahájeny 28. 1. 2015, bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, kterým je na základě výsledku veřejné soutěže firma STRABAG a. s., pozemní a inženýrské stavitelství, oblast PB (Morava jih). Dokončení stavby je plánováno na listopad tak, aby z ní od 1. ledna 2016 mohly zasahovat ve dne dvě výjezdové skupiny s lékařem, z toho jedna v setkávacím systému a 3 výjezdové skupiny RZP, v noční době pak jedna výjezdová skupina s lékařem v setkávacím systému a 2 výjezdové skupiny RZP. 24 hodin denně zde bude k dispozici posádka sanitního vozidla pro potřebu transportů hendikepovaných novorozenců, kdy tuto službu zajišťuje ZZS JMK, p. o. společně s Fakultní nemocnicí Brno, pracovištěm Dětská nemocnice v Brně – Černých Polích.

Objekt výjezdové základny je koncipován jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru západ - východ. Budova bude dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou. Zastavěná plocha činí 740 m2, užitná plocha 1.309 m2, obestavěný prostor 6.026 m3.  Na západní straně parcely je situován vjezd na veřejnou komunikaci ulice Střední s velmi dobrou návazností na ulice Sportovní či Štefánikovu, ale rovněž s velmi dobrým přístupem na městský okruh, včetně Královopolského tunelu. Architektonické řešení a projektovou dokumentaci vypracovala firma Atelier 2002, s. r. o. Brno. Náklady na přípravné a projektové práce a autorský dozor dosáhnou 2.357 tis. Kč, stavební práce na budovu výjezdové základny byly vysoutěženy na částku vyšší než 54.685 tis. Kč.

Vedení Jihomoravského kraje, v čele s hejtmanem JUDr. Michalem Haškem a vedení ZZS JMK, p. o. však nezapomíná i na zdravotnické záchranáře mimo krajské město. V současné době se projekčně připravuje nová budova výjezdové základny ZZS JmK, p. o. ve Znojmě, kde předpokládáme proinvestovat zhruba 60 mil. Kč. Tento objekt bude stát ve společném areálu všech tří základních složek IZS s výjezdem na hlavní znojemskou komunikaci na Pražské ulici. Připravováno je zlepšení pracovních podmínek i na výjezdových základnách v Hustopečích, Mikulově, Slavkově či Kyjově.

Časový harmonogram činností:

-          Schválení bezúplatného nabytí pozemku v Brně – Ponavě z vlastnictví ČR do vlastnictví Jihomoravského kraje - 17. zasedání Zastupitelstva JmK, konané dne 4. 11. 2010

-          Schválení investičního záměru stavby – 130. schůze Rady JmK dne 15. 9. 2011

-          Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku – 19. 12. 2011

-          Schválení bezúplatného nabytí pozemků – 28. zasedání Zastupitelstva JmK dne 23. 2. 2012

-          Získání územního souhlasu – 9. 7. 2014

-          Získání stavebního povolení – 7. 11. 2014

-          Zahájení stavby – 28. 1. 2015

-          Předpokládané dokončení stavby – listopad 2015

-          Předpokládané uvedení do provozu – 1. 1. 2016

Náklady na stavbu:

-          Zpracování projektové dokumentace, včetně autorského dozoru stavby – 2.357 tis. Kč

-          Náklady na výstavbu objektu – 54.685 tis. Kč

-          Dozor BOZP – 110 tis. Kč

-          Technický dozor investora – 195 tis. Kč

Technické ukazatele:

-          Získaná plocha pozemku – 3.489 m2

-          Zastavěná plocha – 740 m2

-          Užitná plocha – 1.309 m2

-          Obestavěný prostor – 6.026 m3

 

Cvičení Blackout JMK 2015

26.03.2015

Cvičení Blackout JMK 2015 prověřilo činnost při výpadku elektrické energie

Vyhodnocení čtvrtečního (26. března 2015) štábního cvičení Blackout JMK 2015 bylo tématem tiskového konference Krizového štábu Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Cvičení vyzkoušelo součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů při vzniku krizové situace – dlouhodobém výpadku elektrické energie velkého rozsahu (blackoutu). Hlavním organizátorem cvičení byl Jihomoravský kraj.

„Šlo o první cvičení takového rozsahu mimo Prahu, určitě doporučím kolegům hejtmanům, aby v nejbližších dvou až třech letech takováto cvičení uskutečnila v každém kraji. Účelem tohoto cvičení bylo najít slabá místa a prověřit krizové plány. Na závěrech z jihomoravského Blackoutu budeme pracovat řadu týdnů, protože je celá řada otazníků v praktických činnostech. Některé věci si budou vyžadovat až legislativní  úpravu. Prokázalo se, že bez spojení není velení, největší možný problém zachování systému spojení, předávání informací na všech stupních i mezi jednotlivými složkami. Při blackoutu by první pomyslnou armádou byli vedle profesionálních složek Integrovaného záchranného systému dobrovolní hasiči. Během 90 minut jsem měl k dispozici až pět tisíc příslušníků těchto zásahových jednotek – k nim se musí dostat povely a informace. Zjistili jsme například, že je třeba velmi podrobně propracovat plány na evakuaci lidí, kteří zůstanou ve vlacích. Pozitivem jižní Moravy je  systém takzvaného ostrovního zásobování elektřinou. To nám umožňuje prioritní zásobování elektřinou některých kritických míst, jako jsou nemocnice, vybrané benzinové stanice, na kterých by přednostně byly vydávány pohonné hmoty složkám IZS nebo dalším organizacím, které by se reálně podílely na odstraňování blackoutu. Snažili jsme se také rámcově informovat veřejnost. Když jsme procházeli schopnost nasazení sil a prostředků bezpečnostních sborů, jednoznačně nám vychází podpora návrhu ministra vnitra, aby došlo k navýšení počtu tabulkových míst jak u Policie České republiky, tak u Hasičského záchranného sboru,“ uvedl na tiskové konferenci na závěr cvičení hejtman Michal Hašek.

 

Cvičení „BLACKOUT JMK 2015“ proběhlo štábní formou bez omezení dodávek elektrické energie a dopadu na běžný život obyvatel Jihomoravského kraje. Jediné místo s reálnou změnou během cvičení byly tři křižovatky v Brně, kde řízení namísto semaforů převzali dopravní policisté. K účastníkům taktického cvičení patřily krizové štáby a úřady, složky Integrovaného záchranného systému JMK, dodavatelé elektrické energie, dopravci, zdravotnická zařízení a dodavatelé vody. Jednalo se celkem o 63 subjektů a 676 účastníků cvičení.

Informace a rady pro občany v případě rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel jsou uvedeny zde: http://krizport.firebrno.cz/navody/rady-pro-obcany-blackout .

 

 

Otevření rekonstruovaných prostor VZ v Břeclav

24.03.2015

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje dnes, tj. 24.3.2015  slavnostně otevřela nově zrekonstruovanou výjezdovou základnu  v Břeclavi.

 

Výjezdová základna ZZS JmK, p. o. v Břeclavi je umístěna v prostorách nemocnice Břeclav, p. o. na základě bezplatné výpůjčky.

Využívané prostory dlouhodobě neodpovídaly potřebám zdravotnického provozu při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Ve využívaných prostorách byly k dispozici pouze 3 pobytové místnosti pro lékaře a záchranáře, vedoucí lékařka ÚO a vedoucí NLZP sdíleli společnou pracovnu, denní místnost neumožňovala přípravu stravy pro zdravotníky ve dvanáctihodinových směnách. K dispozici byla pouze velmi malá šatna, společná pro muže i ženy, nenavazovala sociální zařízení a sprchy tak, jak to vyžaduje platná legislativa. Využívaný nábytek byl značně opotřebovaný. K dispozici byla pouze 2 krytá garážová stání. VZ postrádala zcela prostory k mytí vozidel a jejich dezinfekci jakož i prostředky využívané k mytí a dezinfekci zdravotnických prostředků.

 

V rámci provedených rekonstrukčních prací a oprav na objektu, kde má nyní břeclavská VZ šatny a navazující sociální zázemí získala ZZS JmK, p. o. prostory odpovídající současným požadavkům a platné legislativě. Stávající prostory byly přestavěny tak, aby zdravotníci měli k dispozici denní místnost s kuchyňkou, změnily se WC i sprchy. Navíc byly z chodby v těsné blízkost dosavadních prostor vybudovány 3 nové pobytové místnosti, které nyní využívají lékaři ve výjezdových skupinách, samostatné pracovny má vedoucí lékařka ÚO i vedoucí NLZP. Pobytové místnosti získaly klimatizaci, dodány byly odpovídající výpočetní prostředky i strukturovaná kabeláž do všech pracoven. Nově byl řešen i přístupový systém do jednotlivých prostor (pobytové prostory, garáž, šatny), a to pomocí čipových karet tak, jak je to již dnes obvyklé v Bohunicích i Černovicích.

Opraveny byly prostory vedlejší budovy, které ZZS JmK, p. o. využívá jako šatny, WC a sprchy, zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. Opravena byla i střecha nad tímto objektem tak, aby do prostor nezatékalo, jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti.

Na základě samostatného výběrového řízení byl dodán nový nábytek do všech prostor.

Díky vybudování dvou nových automatických vrat dnes VZ disponuje třemi krytými stáními pro sanitní vozidla. V garáži je vybudován prostor pro očistu a dezinfekci zdravotnických prostředků, včetně umístění nerezové vany k očistě vakuových matrací.

Podstatně se tak zkvalitnilo prostředí pro pracovníky VZ.

Hledá se hrdina roku 2014

10.01.2015

Slavnostní otevření Nové budovy ZZS JmK Brno-Černovice

25.09.2014

Dne 25.9.2014 byla slavnostně otevřena  nová budova ZZS JMK v Brně - Černovicích. Ředitel ZZS JMK na akci přivítal mnoho významných hostů v čele s hejtmanem JMK JUDr. Michalem Haškem, primátorem města Brna Bc. Romanem Onderkou a mnoha dalšími. Po významných řečnických vstupech jednotlivých osobností předal ředitel ZZS JMK,  jako poděkování, symbolické klíče od nové výjezdové základny těm, kteří se výrazně zasloužili o její vybudování. Zejména hejtmanovi JUDr. Michalu Haškovi za jeho osobní, naprosto zásadní přispění k realizaci pro Brno tak významných změn, ale také členu Rady JmK v době rozhodování o výstavbě i její realizaci MUDr. Oldřichu Ryšavému, stávajícímu členu Rady JMK s odpovědností za zdravotnictví Mgr. Marku Šlapalovi, předchozím i současnému vedoucímu odboru zdravotnictví KrÚ JmK, pánům MUDr. Josefu Drbalovi, Mgr. Martinu Petříkovi a Ing. Janu Čuperovi, primátorovi města Brna Bc. Romanu Onderkovi, MBA, který osobně přispěl k bezúplatnému převodu pozemku, na kterém černovická budova stojí, do vlastnictví Jihomoravského kraje a samozřejmě i svému technickému náměstkovi panu Kakáčovi a jeho týmu, na jehož bedrech byla převážná tíha příprav i vlastního provedení stavby. Dále následovalo slavnostní přestřižení pásky, a prohlídka budovy.

Výjezdovou základnou v Brně – Černovicích získává  ZZS JMK pracoviště s mnohem lepší dostupností do brněnských městských částí Brno – jih, Černovice, Slatina, Maloměřice, Obřany, Tuřany, Chrlice, Vinohrady, Líšeň, Židenice a Lesná, zároveň také do dalších spádových lokalit jihovýchodně a východně od krajského města, včetně D1 směrem na Vyškov. Výjezdová skupina s lékařem bude na této výjezdové základně zároveň tvořit posádku letecké záchranné služby k zásahům v nočních hodinách. V budově jsou v prvním nadzemním podlaží umístěny garáže pro sanitní vozidla, navazující skladové hospodářství a zázemí pro očistu vozidel. Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny pracovny zdravotníků ve výjezdových skupinách a stážisty, šatny včetně nezbytného sociálního zázemí a nezbytné navazující prostory k zajištění odpovídajících podmínek pro práci záchranářů v nepřetržitém režimu práce. Objekt je postaven tak, aby jednotlivé provozy na sebe funkčně navazovaly, aby zdravotníci měli co možná nejkratší cestu ve smyčce pobytová místnost, šatna, výjezdový počítač, garáže, úklidové a čistící místnosti.  Technické zázemí obsahuje rovněž náhradní zdroj elektrické energie a garáže záložních sanitních vozidel. Objekt je koncipován tak, aby jeho kapacita umožňovala obsazení výjezdovými skupinami po desítky dalších let v návaznosti na stále se rozšiřující brněnskou aglomeraci. V nové budově budou zpočátku umístěny 3 výjezdové skupiny, z toho 1 RLP v setkávacím systému  a 2 výjezdové skupiny RZP. Do budoucnosti se zde předpokládá umístění další výjezdové skupiny s lékařem, a to v klasickém uspořádání s využitím sanitního vozidla RLP.

 

pokus o odcizení AED - Brno

13.09.2014

V nočních hodinách 12.9.2014 došlo k pokusu o odcizení Automatizovaného externího defibrilátoru, který je umístěn v Brně na ulici ve speciálním boxu. Díky zásahu Policie se podařilo AED uchránit, pachatel však poškodil speciální ochranný box. Díky tomuto činu, je AED nyní mimo provoz. Přístroj slouží k záchraně života u pacientů postižených náhlou zástavou oběhu. Pokud by v dohledné době došlo k této události, nebude možno v centru Brna AED při resuscitaci použít.  ZZS apeluje na všechny, aby přístroje sloužící k záchraně lidských životů zůstaly k dispozici pro případ potřeby!

ocenění "Lektor roku".

29.04.2014

Zaměstnanci ZZS JMK slavnostně převzali ocenění "Lektor roku". Cenu udělovala Městská Policie Brno při slavnostním ceremoniálu u příležitosti předání Osvědčení o absolvování akademie  frekventantům v rámci programu Senior akademie. Cena je pro naše záchranáře o to významnější, protože v anketě hlasovali samostní posluchači. Jan Ševela získal druhé místo a Jiří Mazálek, DiS. třetí místo. Oceněným gratulujeme.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů