OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

pokus o odcizení AED - Brno

13.09.2014

V nočních hodinách 12.9.2014 došlo k pokusu o odcizení Automatizovaného externího defibrilátoru, který je umístěn v Brně na ulici ve speciálním boxu. Díky zásahu Policie se podařilo AED uchránit, pachatel však poškodil speciální ochranný box. Díky tomuto činu, je AED nyní mimo provoz. Přístroj slouží k záchraně života u pacientů postižených náhlou zástavou oběhu. Pokud by v dohledné době došlo k této události, nebude možno v centru Brna AED při resuscitaci použít.  ZZS apeluje na všechny, aby přístroje sloužící k záchraně lidských životů zůstaly k dispozici pro případ potřeby!

ocenění "Lektor roku".

29.04.2014

Zaměstnanci ZZS JMK slavnostně převzali ocenění "Lektor roku". Cenu udělovala Městská Policie Brno při slavnostním ceremoniálu u příležitosti předání Osvědčení o absolvování akademie  frekventantům v rámci programu Senior akademie. Cena je pro naše záchranáře o to významnější, protože v anketě hlasovali samostní posluchači. Jan Ševela získal druhé místo a Jiří Mazálek, DiS. třetí místo. Oceněným gratulujeme.

Poklep základního kamene VZ Brno-Černovice

21.01.2014

Slavnostní zahájení stavby nové budovy ZZS JMK, p. o. v Brně – Černovicích

dne 24. 1. 2014

Tisková zpráva

 

V červnu roku 2010 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o změně koncepce při poskytování zdravotnické záchranné služby na území Jihomoravského kraje. Její součástí bylo i rozmístění sil a prostředků pro poskytování ZZS ve stále se rozrůstající brněnské aglomeraci a současně zajištění lepších podmínek pro práci zdravotnických záchranářů, včetně řešení již dávno neúnosné situace v krajském městě Brně. Bezprostředně následovalo schválení investičních záměrů na stavbu výjezdových základen v nových lokalitách Brno - Bohunice, Brno - Černovice a  Brno - Ponava a rozhodnutí o financování první z nových budov v Brně – Bohunicích a následně pak i budovy v Brně – Černovicích.

Stavba budovy v Brně Bohunicích trvala necelý rok a již od 1. ledna loňského roku z ní zasahují výjezdové skupiny RLP i RZP pro významnou část krajského města Brna a jeho okolí, včetně dálnice D1 a rychlostní komunikace R54 směrem do Pohořelic. Rovněž zde působí vedení organizace, veškerá administrativa a technické zázemí. Od pondělka 27. ledna 2014 zahájí na novém pracovišti bohunického areálu práci i krajské zdravotnické operační středisko, a to s využitím nejmodernějších technologií, které za pomoci fondů EU pro organizaci zajistil zřizovatel Jihomoravský kraj v rámci projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“.

Dne 24. 1. 2014 dochází poklepáním základního kamene k slavnostnímu zahájení stavby nové budovy ZZS JMK, p. o. v Brně – Černovicích. V černovickém areálu budou postupně postaveny dvě budovy. První z nich bude sloužit výjezdovým složkám, druhá, jejíž stavba se předpokládá po dokončení všech tří brněnských výjezdových základen, bude sloužit potřebám autoprovozu a zajištění servisních podmínek pro sanitní vozidla i ostatní transportní techniku organizace. Vlastní stavební práce byly zahájeny již 12. 12. 2013 bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, kterým je na základě výsledku veřejné soutěže firma STRABAG a. s., Praha, pozemní a inženýrské stavitelství, oblast PB (Morava jih). Stavba bude dokončena do 31. 8. 2014 tak, aby z ní již na podzim letošního roku mohly zasahovat 2 výjezdové skupiny s lékařem a 1 výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci v denní i noční době. V cílovém stavu zde bude působit celkem padesát zdravotnických zaměstnanců.  Jedna z výjezdových skupin s lékařem odsud bude rovněž zajišťovat leteckou záchrannou službu v nočních hodinách, a to nejen pro obyvatelstvo Jihomoravského kraje, ale rovněž pro kraj Olomoucký, Kraj Vysočina a z části i pro kraje Zlínský a Pardubický.

Objekt výjezdové základny je koncipován jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru sever – jih. Budova bude dvoupodlažní nepodsklepená s plochou střechou o rozměrech 36,9 m x 16,8 m a výšce 8,3 m. Zastavěná plocha činí 632 m2, užitná plocha 1.637 m2, obestavěný prostor 5.426 m3.  Na jižní straně parcely je situován vjezd na veřejnou komunikaci. Architektonické řešení a projektovou dokumentaci vypracovala firma Atelier 2002, s. r. o. Brno. Náklady na přípravné práce a projektové práce byly vynaloženy ve výši 2.871 tis. Kč, stavební práce na budovu výjezdové základny (bez budovy autoprovozu) jsou vyčísleny na 39.114 tis. Kč včetně DPH.

Po dostavbě budovy v Brně - Černovicích zůstane k realizaci výstavba budovy v Brně - Ponavě. Tato stavba by měla následovat po dokončení černovického areálu.

ocenění zaměstnanců ZZS JMK (27.9.2013, Vyškov)

27.09.2013

Prezident republiky a jihomoravský hejtman se po slavnostním předání sanitních vozů následně v Besedním domě ve Vyškově setkali se zástupci složek integrovaného záchranného systému, dobrovolnými hasiči, záchranáři, pracovníky Českého červeného kříže a dalších složek IZS. Poděkovali jim za jejich osobní obětavost při zajišťování bezpečnosti spoluobčanů formou prevence, ale i při zásazích při požárech, dopravních nehodách a krizových situacích spojených s poskytováním neodkladné první pomoci a záchranou lidského života. Při této příležitosti převzalo z rukou prezidenta Miloše Zemana a hejtmana Michala Haška ocenění 12 profesionálů a 38 dobrovolníků. Za ZZS JMK získali ocenění: MUDr. Pavel Urbánek, PhD., Bc. Vladimír Husárek, DiS. a Magda Hlavičková

pilotní rozmístění AED v Brně + výstava v Urban Centrum Brno

09.06.2013

ZZSJMK je jedním z partnerů projektu "Pilotní rozmístění AED v Brně". Dne 5.6.2013 se na náměstí Svobody v Brně konala akce v souvislostí s umístěním prvního veřejného defibrilátoru. Na tiskové konferenci zaznělo mnoho důležitých slov od partnerů a realizátorů projektu a následovala praktická ukázka použití defibrilátoru.  Po tiskové konferenci zahájil předseda České resuscitační rady MUDr. Anatolij Truhlář pokus o zápis do České knihy rekordů v nejdelší resuscitaci s AED. A postupně jej následovalo mnoho přítomných osobností. Na náměstí Svobody trvala celá osvětová akce pro veřejnost až do 17: 30hod. Lidé si mohli vyzkoušet resuscitaci na modelech a to i s AED,  prohlédnout si sanitní vozidla, shlédnout instruktážní videa, které vznikly vrámci projektu a pro děti byl zajištěn doprovodný program. Zájem veřejnosti o problematiku veřejné defibrilace a o resuscitace byl obrovský. Dle zatím neoficiálních informací se podařilo vytvořit český rekord v nejdelší resuscitaci s AED. Resuscitovalo se 6hod. a 36sec. a vystřídalo se 134 zachránců a to zejména občané města Brna.

Více informací o projektu naleznete na www.fsps.muni.cz/aed

poděkování záchranářům ZZS JmK

20.05.2013

Nová budova ZZS JmK v Brně-Černovicích má stavební povolení

15.05.2013

Výstavbě nové budovy ZZS JmK v Brně-Černovicích už nic nebrání - dne 7.5. 2013 oficiálně nabylo právní moci stavební povolení pro výstavbu této etapy.

Po uvedení do provozu nové budovy v Brně-Bohunicích je to další krok v rámci modernizace a rozvoje sítě výjezdových stanovišť ZZS JmK na území města Brna.

Nová budova ZZS JMK v Brně - Bohunicích slavnostně otevřena

29.01.2013

Dne 30.1.2013 ve 14:30 hodin se v nové budově ZZS JMK v Brně - Bohunicích konalo za účasti mnoha významných osobností "Slavnostní otevření nové budovy". Kromě oficiálního ceremoniálu, přestřihnutí pásky a tiskové konference k vlastní výstavbě byly předány ocenění pro vybrané zaměstnance ZZS JMK.

Tisková zpráva

 

Ministr zdravotnictví navštívil budovu ZZS JMK v Brně - Bohunicích

24.01.2013

Ministr zdravotnictví Leoš Heger navštívil ve čtvrtek 24. ledna 2013 jižní Moravu.
Spolu s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem si prohlédl novou
budovu Zdravotnické záchranné služby JMK v Brně-Bohunicích, kde se následně zúčastnil diskuse s řediteli nemocnic zřizovaných krajem na téma „Aktuální problémy
příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví z pohledu jejich ředitelů“. Součástí jednání byla i diskuse o pokračování práce poradního sboru hejtmana v oblasti zdravotnictví.

Zdroj: JMK

Vánoce 2012 - statistika

27.12.2012

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů