OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

Poklep základního kamene VZ Brno-Černovice

21.01.2014

Slavnostní zahájení stavby nové budovy ZZS JMK, p. o. v Brně – Černovicích

dne 24. 1. 2014

Tisková zpráva

 

V červnu roku 2010 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o změně koncepce při poskytování zdravotnické záchranné služby na území Jihomoravského kraje. Její součástí bylo i rozmístění sil a prostředků pro poskytování ZZS ve stále se rozrůstající brněnské aglomeraci a současně zajištění lepších podmínek pro práci zdravotnických záchranářů, včetně řešení již dávno neúnosné situace v krajském městě Brně. Bezprostředně následovalo schválení investičních záměrů na stavbu výjezdových základen v nových lokalitách Brno - Bohunice, Brno - Černovice a  Brno - Ponava a rozhodnutí o financování první z nových budov v Brně – Bohunicích a následně pak i budovy v Brně – Černovicích.

Stavba budovy v Brně Bohunicích trvala necelý rok a již od 1. ledna loňského roku z ní zasahují výjezdové skupiny RLP i RZP pro významnou část krajského města Brna a jeho okolí, včetně dálnice D1 a rychlostní komunikace R54 směrem do Pohořelic. Rovněž zde působí vedení organizace, veškerá administrativa a technické zázemí. Od pondělka 27. ledna 2014 zahájí na novém pracovišti bohunického areálu práci i krajské zdravotnické operační středisko, a to s využitím nejmodernějších technologií, které za pomoci fondů EU pro organizaci zajistil zřizovatel Jihomoravský kraj v rámci projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“.

Dne 24. 1. 2014 dochází poklepáním základního kamene k slavnostnímu zahájení stavby nové budovy ZZS JMK, p. o. v Brně – Černovicích. V černovickém areálu budou postupně postaveny dvě budovy. První z nich bude sloužit výjezdovým složkám, druhá, jejíž stavba se předpokládá po dokončení všech tří brněnských výjezdových základen, bude sloužit potřebám autoprovozu a zajištění servisních podmínek pro sanitní vozidla i ostatní transportní techniku organizace. Vlastní stavební práce byly zahájeny již 12. 12. 2013 bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, kterým je na základě výsledku veřejné soutěže firma STRABAG a. s., Praha, pozemní a inženýrské stavitelství, oblast PB (Morava jih). Stavba bude dokončena do 31. 8. 2014 tak, aby z ní již na podzim letošního roku mohly zasahovat 2 výjezdové skupiny s lékařem a 1 výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci v denní i noční době. V cílovém stavu zde bude působit celkem padesát zdravotnických zaměstnanců.  Jedna z výjezdových skupin s lékařem odsud bude rovněž zajišťovat leteckou záchrannou službu v nočních hodinách, a to nejen pro obyvatelstvo Jihomoravského kraje, ale rovněž pro kraj Olomoucký, Kraj Vysočina a z části i pro kraje Zlínský a Pardubický.

Objekt výjezdové základny je koncipován jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru sever – jih. Budova bude dvoupodlažní nepodsklepená s plochou střechou o rozměrech 36,9 m x 16,8 m a výšce 8,3 m. Zastavěná plocha činí 632 m2, užitná plocha 1.637 m2, obestavěný prostor 5.426 m3.  Na jižní straně parcely je situován vjezd na veřejnou komunikaci. Architektonické řešení a projektovou dokumentaci vypracovala firma Atelier 2002, s. r. o. Brno. Náklady na přípravné práce a projektové práce byly vynaloženy ve výši 2.871 tis. Kč, stavební práce na budovu výjezdové základny (bez budovy autoprovozu) jsou vyčísleny na 39.114 tis. Kč včetně DPH.

Po dostavbě budovy v Brně - Černovicích zůstane k realizaci výstavba budovy v Brně - Ponavě. Tato stavba by měla následovat po dokončení černovického areálu.

ocenění zaměstnanců ZZS JMK (27.9.2013, Vyškov)

27.09.2013

Prezident republiky a jihomoravský hejtman se po slavnostním předání sanitních vozů následně v Besedním domě ve Vyškově setkali se zástupci složek integrovaného záchranného systému, dobrovolnými hasiči, záchranáři, pracovníky Českého červeného kříže a dalších složek IZS. Poděkovali jim za jejich osobní obětavost při zajišťování bezpečnosti spoluobčanů formou prevence, ale i při zásazích při požárech, dopravních nehodách a krizových situacích spojených s poskytováním neodkladné první pomoci a záchranou lidského života. Při této příležitosti převzalo z rukou prezidenta Miloše Zemana a hejtmana Michala Haška ocenění 12 profesionálů a 38 dobrovolníků. Za ZZS JMK získali ocenění: MUDr. Pavel Urbánek, PhD., Bc. Vladimír Husárek, DiS. a Magda Hlavičková

pilotní rozmístění AED v Brně + výstava v Urban Centrum Brno

09.06.2013

ZZSJMK je jedním z partnerů projektu "Pilotní rozmístění AED v Brně". Dne 5.6.2013 se na náměstí Svobody v Brně konala akce v souvislostí s umístěním prvního veřejného defibrilátoru. Na tiskové konferenci zaznělo mnoho důležitých slov od partnerů a realizátorů projektu a následovala praktická ukázka použití defibrilátoru.  Po tiskové konferenci zahájil předseda České resuscitační rady MUDr. Anatolij Truhlář pokus o zápis do České knihy rekordů v nejdelší resuscitaci s AED. A postupně jej následovalo mnoho přítomných osobností. Na náměstí Svobody trvala celá osvětová akce pro veřejnost až do 17: 30hod. Lidé si mohli vyzkoušet resuscitaci na modelech a to i s AED,  prohlédnout si sanitní vozidla, shlédnout instruktážní videa, které vznikly vrámci projektu a pro děti byl zajištěn doprovodný program. Zájem veřejnosti o problematiku veřejné defibrilace a o resuscitace byl obrovský. Dle zatím neoficiálních informací se podařilo vytvořit český rekord v nejdelší resuscitaci s AED. Resuscitovalo se 6hod. a 36sec. a vystřídalo se 134 zachránců a to zejména občané města Brna.

Více informací o projektu naleznete na www.fsps.muni.cz/aed

poděkování záchranářům ZZS JmK

20.05.2013

Nová budova ZZS JmK v Brně-Černovicích má stavební povolení

15.05.2013

Výstavbě nové budovy ZZS JmK v Brně-Černovicích už nic nebrání - dne 7.5. 2013 oficiálně nabylo právní moci stavební povolení pro výstavbu této etapy.

Po uvedení do provozu nové budovy v Brně-Bohunicích je to další krok v rámci modernizace a rozvoje sítě výjezdových stanovišť ZZS JmK na území města Brna.

Nová budova ZZS JMK v Brně - Bohunicích slavnostně otevřena

29.01.2013

Dne 30.1.2013 ve 14:30 hodin se v nové budově ZZS JMK v Brně - Bohunicích konalo za účasti mnoha významných osobností "Slavnostní otevření nové budovy". Kromě oficiálního ceremoniálu, přestřihnutí pásky a tiskové konference k vlastní výstavbě byly předány ocenění pro vybrané zaměstnance ZZS JMK.

Tisková zpráva

 

Ministr zdravotnictví navštívil budovu ZZS JMK v Brně - Bohunicích

24.01.2013

Ministr zdravotnictví Leoš Heger navštívil ve čtvrtek 24. ledna 2013 jižní Moravu.
Spolu s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem si prohlédl novou
budovu Zdravotnické záchranné služby JMK v Brně-Bohunicích, kde se následně zúčastnil diskuse s řediteli nemocnic zřizovaných krajem na téma „Aktuální problémy
příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví z pohledu jejich ředitelů“. Součástí jednání byla i diskuse o pokračování práce poradního sboru hejtmana v oblasti zdravotnictví.

Zdroj: JMK

Vánoce 2012 - statistika

27.12.2012

Medaile za hrdinství z rukou prezidenta CR

28.10.2012

Prezident Václav Klaus v neděli 28.října při příležitosti 94. výročí vzniku Československa  rozdával na Pražském hradě státní vyznamenání. Lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje MUDr. Rudolf Zvolánek dostal z rukou prezidenta medaili za hrdinství. Lékař byl oceněn za záchranu života mladého muže.

Příběh záchrany života, za který dostal MUDr. Rudolf Zvolánek medaili prezidenta ČR za hrdinství:

Dne 9. 3. 2011 zasahoval MUDr. Rudolf Zvolánek jako lékař letecké záchranné služby u případu vtažení muže otvorem přibližně 50 x 50 cm do mísícího zařízení na plasty. Jednalo se o válec o průměru asi 1,5 m, orientovaný svisle s centrálně umístěnou hřídelí osazenou vodorovnými lopatkami. Muž byl do tohoto zařízení vtažen poté, co jej zachytla jedna z lopatek za oblečení. Při příletu lékaře byly na místě již pozemní složky zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Muž byl při vědomí, „namotán“ na hřídeli a mohl pohnout pouze pravou horní končetinou, příslušníkům HZS se nedařilo muže ze zařízení uvolnit a vyprostit.

MUDr. Zvolánek se tedy vnořil polovinou těla do zařízení a začal pacienta z hřídele uvolňovat sám.  Postupně zjistil, že levá horní končetina je kolem hřídele 2x obtočena a je téměř amputovaná v rameni. Ve velmi stísněných podmínkách musel její amputaci dokončit, neboť nebylo možno se dostat dále ke 2 lopatkám, které pronikly do mužova těla. Jedna pronikla horní části břicha a způsobila devastační poranění zmíněné části břicha a hrudníku, kde vytrhla levou přední část s obnažením plíce a srdce. Zůstávala však v těle. Lékař musel, opět chirurgicky, uvolnit tkáně, aby bylo možné lopatku z těla vyjmout. Poté bylo třeba ještě uvolnit visící tělo z druhé lopatky, která pronikla do břicha v jeho dolní polovině.

Nakonec byly uvolněny obě dolní končetiny, též z části zaklíněny kolem hřídele.  Muž s lékařem po většinu času omezeně komunikoval. V konečné fázi uvolňování byl však již v bezvědomí, ale se zachovanými vitálními funkcemi. Lékař musel tedy pracovat velmi rychle pod značným psychickým tlakem. Uvolněné tělo bylo následně za pomoci příslušníků ZZS a HZS vytaženo ze zařízení. Muži byly standardně zajištěny vitální funkce, byl připojen na ventilátor, dále mu byla kryta devastační poranění, poskytnuta komplexní přednemocniční neodkladná péče a poté byl letecky transferován do Traumacentra Fakultní nemocnice Brno. Ve FN pacient podstoupil následnou mnohaměsíční multidisciplinární péči.

Díky heroickému výkonu lékaře MUDr. Zvolánka ze ZZS Jmk, p. o., který stál na počátku řetězce vedoucího k záchraně jednoho života, se může zmíněný muž dnes, téměř s ročním odstupem od události, těšit dobrému fyzickému zdraví. Je soběstačným a může se věnovat opět svým dětem, rodině.

Nejdojemnějším okamžikem pro lékaře bylo opětovné setkání se zmíněným mužem a jeho první věta: „Děkuji Vám.“

tisková konference, 28.5.2012

22.05.2012

 ZZS JmK, FSpS MU a Alfa-Helicopter uspořádali společnou tiskovou konferenci k projektům zaměřenýcm na prevenci úrazů dětí během školních a mimo školních aktivit a k akci dětský den Krtka s Hrochem (téma „prázdniny bez úrazu“)

 

 

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů