OPZ Kooperativa

Z tisk. konferencí a zpráv

oceněnění Zlatý záchranářský kříž

17.04.2012

Dne 17. 4. 2012 získali na pražském hradě z rukou prezidenta České republiky Václava Klause vyznamenání Zlatý záchranářský kříž MUDr. Robert Zodl in memoriam za výjimečný přínos pro záchranářství a MUDr. Rudolf Zvolánek za záchranu života mladého muže.

Příběh MUDr. Roberta Zodla – oceněného za výjimečný přínos pro záchranářství

MUDr. Robert Zodl byl původní specializací anesteziolog – tak jako mnozí lékaři, kteří se věnují v České republice urgentní medicíně. V roce 2001 ho však zlákala práce v terénu a začal pracovat na zdravotnické záchranné službě v Brně. Pokračoval však externě i v práci ve svém původním oboru (ARO v Mostišti či ARO a JIP Ivančice) a zajišťoval služby na mezinárodních automobilových a motocyklových závodech v Brně.

Stále si doplňoval vzdělání a udržoval odbornou erudici účastí na postgraduálních odborných a vědeckých konferencích a kurzech. Jako lékař byl spolehlivý, klidný, precizní ve své práci, k pacientům otevřený a zejména s velkou dávkou empatie.

Dne 28. 2. 2010 se dostal k velmi náročnému výjezdu, náročnému nejen po odborné, ale i po lidské stránce. Po domácím porodu vyhodnotil situaci pro novorozené dítě jako ohrožující a přemlouval více než hodinu rodiče, aby souhlasili s transportem do zdravotnického zařízení, a mezitím opakovaně konzultoval se specialisty jím navrhovaný postup.

Jeho medicínský úsudek se ukázal jako správný, dítě bylo přijato více než dvě hodiny po porodu silně podchlazené a neústupnost MUDr. Zodla mu nepochybně zachránila život. Přesto došlo ke stížnostem ze strany rodičů, a posléze i k soudnímu sporu, kterého se však již MUDr. Robert Zodl nedožil. Zemřel v době, kdy se stížnost rodičů prostřednictvím Ligy lidských práv začala projednávat. MUDr. Zodl si za svým rozhodnutím stál, neboť plně přijímal svoji zodpovědnost za život a zdraví dítěte, která je daná zákony i lékařským svědomím. Zcela pochopitelně ho ale celá situace silně stresovala. Zemřel náhle ve věku nedožitých čtyřiceti tří let.

Příběh záchrany života mladého muže a ocenění MUDr. Rudolfa Zvolánka

Dne 9. 3. 2011 zasahoval MUDr. Rudolf Zvolánek jako lékař letecké záchranné služby u případu vtažení muže otvorem přibližně 50 x 50 cm do mísícího zařízení na plasty. Jednalo se o válec o průměru asi 1,5 m, orientovaný svisle s centrálně umístěnou hřídelí osazenou vodorovnými lopatkami. Muž byl do tohoto zařízení vtažen poté, co jej zachytla jedna z lopatek za oblečení. Při příletu lékaře byly na místě již pozemní složky zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Muž byl při vědomí, „namotán“ na hřídeli a mohl pohnout pouze pravou horní končetinou, příslušníkům HZS se nedařilo muže ze zařízení uvolnit a vyprostit.

MUDr. Zvolánek se tedy vnořil polovinou těla do zařízení a začal pacienta z hřídele uvolňovat sám.  Postupně zjistil, že levá horní končetina je kolem hřídele 2x obtočena a je téměř amputovaná v rameni. Ve velmi stísněných podmínkách musel její amputaci dokončit, neboť nebylo možno se dostat dále ke 2 lopatkám, které pronikly do mužova těla. Jedna pronikla horní části břicha a způsobila devastační poranění zmíněné části břicha a hrudníku, kde vytrhla levou přední část s obnažením plíce a srdce. Zůstávala však v těle. Lékař musel, opět chirurgicky, uvolnit tkáně, aby bylo možné lopatku z těla vyjmout. Poté bylo třeba ještě uvolnit visící tělo z druhé lopatky, která pronikla do břicha v jeho dolní polovině.

Nakonec byly uvolněny obě dolní končetiny, též z části zaklíněny kolem hřídele.  Muž s lékařem po většinu času omezeně komunikoval. V konečné fázi uvolňování byl však již v bezvědomí, ale se zachovanými vitálními funkcemi. Lékař musel tedy pracovat velmi rychle pod značným psychickým tlakem. Uvolněné tělo bylo následně za pomoci příslušníků ZZS a HZS vytaženo ze zařízení. Muži byly standardně zajištěny vitální funkce, byl připojen na ventilátor, dále mu byla kryta devastační poranění, poskytnuta komplexní přednemocniční neodkladná péče a poté byl letecky transferován do Traumacentra Fakultní nemocnice Brno. Ve FN pacient podstoupil následnou mnohaměsíční multidisciplinární péči.

Díky heroickému výkonu lékaře MUDr. Zvolánka ze ZZS Jmk, p. o., který stál na počátku řetězce vedoucího k záchraně jednoho života, se může zmíněný muž dnes, téměř s ročním odstupem od události, těšit dobrému fyzickému zdraví. Je soběstačným a může se věnovat opět svým dětem, rodině.

Nejdojemnějším okamžikem pro lékaře bylo opětovné setkání se zmíněným mužem a jeho první věta: „Děkuji Vám.“

 

Zahájení poskytování letecké záchranné služby i v nočních hodinách z Brna

01.03.2012

Zahájení poskytování letecké záchranné služby i v nočních hodinách z Brna

Dne 1. 3. 2012 zahajuje Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. poskytování letecké záchranné služby v nočních hodinách. K tomuto kroku došlo po předchozích odborných diskuzích a konzultacích zástupců vedení krajských úřadů a zdravotnických záchranných služeb krajů Olomouckého, Vysočina a Jihomoravského spolu s provozovatelem vrtulníků, firmou Alfa-Helicopter. Cílem je významným způsobem zlepšit organizaci nočního provozu letecké záchranné služby a tím i zvýšit dostupnost této nezastupitelné složky přednemocniční neodkladné péče. Noční provoz letecké záchranné služby byl dosud zajišťován z Olomouce, odkud se přesouvá do Brna.

Letecká záchranná služba Brno bude k dispozici v noci pro kraje: Jihomoravský, Vysočina, Olomoucký a částečně Pardubický. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Moravskoslezského budeme společně poskytovat službu pro kraj Zlínský.

Důvody, které vedly k redislokaci nočních letů z Olomouce do Brna, byly následující:

* Brno se svým širokým zdravotnickým zázemím dvou fakultních nemocnic s traumacentrem, komplexním cerebrovaskulárním centrem, centrem invazivní kardiologie, popáleninovým centrem, specializovanými centry pro dětské pacienty poskytuje nepřetržitě zdravotní služby občanům nejen kraje Jihomoravského, ale i občanům Kraje Vysočina a z části pak i z krajů Pardubického a Zlínského. Toto zázemí v případě potřeby využívají mnohdy i pacienti z Olomouckého kraje.

* Velký význam při rozhodování mělo i zlepšení a rozšíření plošného pokrytí území ČR touto službou.

* Rozhodujícím faktorem byl i ekonomický dopad změny. Spolu s omezením letů ekonomicky nevýhodných po trojúhelníku, které jsou i časově náročné, dojde k celkovému zlepšení dostupnosti této služby. Jinými slovy, větší benefit pro pacienta může být zajištěn nižším náletem, což je přínosem pro občany i pro vyšší hospodárnost této služby.

* Nešlo opomenout ani technické zázemí mezinárodního letiště v Brně – Tuřanech, které je jistě důležitým prvkem k posílení bezpečnosti nočního provozu.

Reportáž ČT ze dne 4.3.2012 (stopáž 32:00 - 33:42 min)

18.1.2012 tisková konference

15.01.2012

Dne 18.1.2012 ve 13:00 se konala v Brně - Bohunicích tisková konference k výstavbě Nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. a poklepání základního kamene. Stavba tohoto objektu, ve kterém bude krajské operační středisko, výjezdové stanoviště, ale i ředitelství organizace, je zásadním přínosem pro organizaci, ale především pro obyvatelstvo v regionu.

tisková zpráva (.pdf)

tisková konference - Zachraňte život

10.10.2011

vzhled samolepkyZdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p. o. a Dopravní podnik města Brna se připojili k celostátnímu projektu České resuscitační rady „ZACHRAŇTE ŽIVOT“, jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků pro záchranu lidského života: přivolání záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a provádění nepřímé srdeční masáže. Instruktážní samolepky s praktickým návodem na poskytnutí pomoci při srdeční zástavě se během října objeví v brněnských autobusech, trolejbusech i tramvajích.

Tisková konference se konala přímo v autobusu DpmB za účasti předních představitelů jednotlivých organizací.  Součástí bylo předvedení resuscitace na figurině v dopravním prostředku a zásah profesionálního týmu ZZS JmK. Na okno prvního autobusu bylä slavnostně nalepena instruktážní samolepka.

v příloze tisková zpráva

 

22.9.2011 Kryštůfek záchranář dětem - slavnostní předání

22.09.2011

ZZS JmK dne 22.9.2011 z rukou ředitele a člena Představenstva firmy KAPITOL, a.s. Mgr. Groha slavnostně převzala 400 kusů Kryštůfků - postavičky, která je určena pro děti, jež se ocitnou v péči záchranné služby. ZZS JmK se tak zařadila do společného projektu „Kryštůfek záchranář dětem“. Jde o projekt zdravotnických záchranných služeb, Asociace ZZS ČR a společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s., jehož cílem je potěšit dětské pacienty, kteří se ocitnou v péči záchranářů.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.

Statistika dětských úrazů - prázdniny 2011

alergické reakce - prázdniny

02.09.2011

ZZS JmK eviduje o letních prázninách 2011 extrémní nárust počtu výjezdů k alergickým reakcím po pobodání vosami, včelami a sršni. Jde o téměř stoprocentní nárust, o prázdninách 2010 jsme vyjížděli k 90 případům, zatím co v letošním roce k 179 případům. Po ošetření v terénu vyžadoval stav pacientů následnou hospitalizaci ve 127 případech, ostatní pacienti mohli po našem ošetření zůstat na místě. 18 pacientů utrpělo natolik závažnou reakci, že byli v akutním ohrožení života. Přímo v terénu na alergickou reakci nikdo nezemřel, ale u jednoho muže došlo k selhání základních životních funkcí a musel být resuscitován.

Zuchová, Turin

Přeshraniční spolupráce v poskytování PNP (Dolní Rakousko - Jihomoravský kraj)

23.07.2011

STATISTIKA: ZZS JMK + DĚTSKÉ ÚRAZY (statistika do r. 2010)

08.07.2011

V příloze můžete nalézt statistiku nejen dětských úrazů v JmK v letech 2007-2010 z pohledu ZZS JmK.

Slavnostní předání nových sanitních vozidel

28.06.2011

Dne 28.6.2011 v 8:30hod. proběhlo slavnostní předání nových sanitních vozidel za účasti hejtmana Jihomoravského kraje na základně LZS v Brně – Tuřanech. V rámci obnovy vozového parku ZZS JmK bylo pořízeno 9 nových vozidel, z toho 8 sanitních vozidel RLP a 1 vozidlo pro převoz patologických novorozenců. Vozidla budou zařazena do výjezdových složek jednotlivých územních oddělení ZZS JmK a to v tomto rozložení: 3 vozy RLP - ÚO Brno, 2 vozy ÚO Hodonín, 1 vůz ÚO Blansko, 1 vůz ÚO Znojmo, 1 vůz ÚO Břeclav. Speciální vozidlo pro přepravu patologických novorozenců bude v Brně.

Celá tisková zpráva

 

Stávka dopravců z pohledu ZZS JmK

16.06.2011

ZZS JmK měla v rámci čtvrteční stávky zajištěna mimořádná opatření. V městě Brně byly posíleny výjezdové složky o dva týmy RZP a tým LZS. V daný den tedy byly v Jihomoravském kraji připraveny k zásahu dva vrtulníky s týmy LZS. Týmy ZZS JmK byly posíleny o policisty Jednotky Operativního Zásahu Městské Policie. Krajské operační středisko bylo posíleno o jednu operátorku navíc oproti běžným dnům. PČR předávala Krajskému operačnímu středisku ZZS JmK aktuální informace o průjezdnosti jednotlivých lokalit. Během dne jsme neřešili žádné mimořádné případy a nedošlo k žádné komplikaci, která by ohrozila včasnou péči o pacienty.

Mapa webu RSS - aktuality na webu RSS - aktuality z výjezdů