Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Tisková konference pořádaná společně s PČR

22.8.2018

Čas: 10.00

Místo: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno

Hlavním tématem TK bude spolupráce mezi policisty a záchranáři v Jihomoravském kraji a z ní plynoucí výhody pro pacienty postižené náhlou závažnou zdravotní indispozicí.

Ředitelé obou organizací plk. Ing. Leoš Tržil i jeho protějšek Ing. Milan Klusák, MBA zhodnotí a přiblíží vzájemnou spolupráci. Na dvou případech pak budeme ilustrovat výsledky spolupráce v praxi.

Budou přítomni policisté, kteří s pomocí automatizovaného externího defibrilátoru významnou měrou přispěli k záchraně života pacienta. Účast přislíbili i příbuzní pacientů, kterým FIRST RESPONDEŘI pomohli.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader