Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
27.12.2023

Štědrý den byl relativně klidný, první a druhý svátek vánoční jsme však jezdili opravdu hodně…

Vlastně se jednalo o trend celého měsíce prosince. Čísla často převýšila průměrný počet událostí za 24 hodin, tedy více než 300. Někdy byl tento počet překročen dokonce o desítky. Výjimkou, jak zaznívá v úvodu, nebyly ani vánoční svátky. Zatímco na Štědrý den se počet událostí držel zhruba na průměru, hned na první svátek vánoční číslo vyskočilo na 338, o den později pak na 335. Právě na Štěpána jsme zaznamenali nejnáročnější zákrok, pokud jde o počet ošetřených. Do centra Brna vyslalo operační středisko k podezření na intoxikaci šest prostředků, včetně velkokapacitní sanitky a inspektora provozu. Po kontrole stavu a aplikaci kyslíku jsme do brněnských nemocnic převezli čtyři děti a čtyři dospělé, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého.

Obecně se v průběhu svátků vánočních jednalo o pestrou směs událostí, nedá se říci, že by některé typy výjezdů byly vyloženě spojené s oslavami Vánoc. Pokud bychom přece jen chtěli hledat souvislost se svátky, pak jsme ve větší míře zaznamenali bolesti břicha v důsledku přejídání či porušování diety. A také události související s požitím alkoholu, ať už se jednalo o pády v opilosti nebo následky rvaček, šlo hlavně o pacienty mladého a středního věku.

Jinak naši pomoc potřebovali především starší lidé. Šlo o dušnosti, bolesti na hrudi, neurologické potíže, vysoké horečky, ale také psychózy. Pečovali jsme rovněž o pacienty s celou škálou úrazů, jako například ilustrují poslední tři fotografie. V tomto případě se jednalo o zákrok v lese na Brněnsku, kdy si seniorka poranila nohu. Jednalo se o špatně přístupný terén, vyslali jsme proto kromě záchranářského týmu i speciální terénní vůz. Ve spolupráci s hasiči jsme pacientku transportovali k sanitce a následně ji po ošetření převezli do nemocnice. Ceníme snahu vytvořit improvizovanou dlahu, při poskytování přednemocniční neodkladné péče jsme samozřejmě použili tu naši.

Nárůst počtu výjezdů ke konci měsíce prosince připisujeme několika faktorům: velkému množství respiračních onemocnění, řešili jsme celou řadu úrazů v důsledku rozmarů počasí a o svátečních dnech svoji roli sehrály také zavřené ordinace praktiků.

Přesto bychom chtěli poukázat na to, že byla i celá řada volajících, kteří pro sebe chtěli výhody nebo byli zkrátka pohodlní řešit situaci jinak. Jejich stav nevyžadoval péči záchranářů, přesto volali na tísňovou linku a v některých případech byli schopni i závažnost situace takzvaně „přibarvit“, aby docílili výjezdu našich zdravotníků. Naléhavě žádáme, a neplatí to jen pro sváteční období, ale obecně, říkejte našim operátorům pravdu. A také je užitečné mít doma lékárničku a při méně závažných stavech si pomoci vlastními silami, popřípadě vyhledat pohotovost. Rádi pomůžeme, ale měli bychom být až tou poslední instancí. DĚKUJEME.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader