Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Nejčastější dotazy

V roce 2006 jsem ukončila obor všeobecná sestra, od té doby nepřetržitě pracuji jako sestra na oddělení intenzivní péče v okresní nemocnici. Ráda bych změnila zaměstnání a odešla pracovat na záchranku. Zajímalo by mne, zda splňuji kvalifikační předpoklady pro práci zdravotníka.

Kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v zákoně č. 96/2004 Sb. podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a ve vyhlášce č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, příloze č.6. Ve výjezdové skupině ZZS může pracovat všeobecná sestra, která absolvovala postgraduální studium pro intenzivní péči.

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader