Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Nejčastější dotazy

V roce 2006 jsem ukončila obor všeobecná sestra, od té doby nepřetržitě pracuji jako sestra na oddělení intenzivní péče v okresní nemocnici. Ráda bych změnila zaměstnání a odešla pracovat na záchranku. Zajímalo by mne, zda splňuji kvalifikační předpoklady pro práci zdravotníka.

Kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v zákoně č. 96/2004 Sb. podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a ve vyhlášce č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, příloze č.6. Ve výjezdové skupině ZZS může pracovat všeobecná sestra, která absolvovala postgraduální studium pro intenzivní péči.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader