Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Nejčastější dotazy

Dlouhou dobu jsem pracoval jako řidič kamionu. Momentálně pracuji jako řidič autobusu a rád bych změnil zaměstnání a nadále bych chtěl pomáhat lidem, mohu u vás pracovat jako řidič sanitky?

Jednou ze základních podmínek pro práci řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby je splnění kvalifikačních předpokladů. Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby se získává absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci nebo řidič vozidla rychlé lékařské pomoci. Pokud tento kurz nevlastníte, není možné Vás zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání. Více informací o kurzu lze získat na stránkách NCO NZO www.nconzo.cz, kde Vám podají podrobnější informace.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader