Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Komerční činnost

ZZS JmK,p.o. v rámci své doplňkové činnosti nabízí zajištění zdravotnických asistencí na sportovních, společenských a kulturních akcích. Školení první pomoci pro laickou veřejnost, složky IZS a organizace. Dále nabízíme ukázky činnosti a vybavení ZZS.

Podmínky poskytnutí akce

  1. Žadatel vyplní žádost ve všech kolonkách.
  2. Žádost musí být dodána na ZZS Jmk nejméně 21 kalendářních dnů před termínem konání dané akce.
  3. ZZS Jmk se k podané žádosti o zajištění či nemožnosti zajištění akce vyjádří do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti (podmínkou je, že nebude ohrožena její hlavní činnost tj. poskytování přednemocniční neodkladné péče).
  4. Po závazném potvrzení termínu vystaví ZZS JmK žadateli zálohovou fakturu, kterou je žadatel povinen uhradit nejpozději 3 pracovních dnů před termínem konání akce.
  5. Zálohová faktura je vystavena ve výši předpokládaných nákladů pro zajištění akce. Předpokládané náklady zahrnují rovněž čas na přípravu vozidla, jízdu na místo konání akce, dobu setrvání na akci, návrat na základnu a čas na úklid a doplnění materiálu do vozidla k dalšímu zásahu, přípravu lektora, apod.
  6. Po uskutečnění akce vystaví ZZS JmK fakturu dle skutečnosti. Náklady zahrnují nejen dobu trvání vlastní akce, ale i dobu nezbytnou k přesunu vozidla s posádkou tam i zpět plus doba potřebná na kontrolu a přípravu vozidla a jeho vybavení před odjezdem a po návratu.
  7. Objednávka, byť i předběžně potvrzena, je považována za závaznou až v okamžiku uhrazení zálohové faktury na účet ZZS JmK či do pokladny.

 

více zde

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader