Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Kurzy první pomoci pro organizace/firmy

Podmínky poskytnutí akce

  1. Žadatel vyplní žádost ve všech kolonkách.
  2. Žádost musí být dodána na ZZS Jmk nejméně 21 kalendářních dnů před termínem konání dané akce.
  3. ZZS JmK se k podané žádosti o zajištění či nemožnosti zajištění akce vyjádří do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti (podmínkou je, že nebude ohrožena její hlavní činnost, tj. poskytování přednemocniční neodkladné péče).
  4. Po závazném potvrzení termínu vystaví ZZS JmK žadateli zálohovou fakturu, kterou je žadatel povinen uhradit nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání akce.
  5. Zálohová faktura je vystavena ve výši předpokládaných nákladů pro zajištění akce. Předpokládané náklady zahrnují rovněž čas na přípravu vozidla, jízdu na místo konání akce, dobu setrvání na akci, návrat na základnu a čas na úklid a doplnění materiálu do vozidla k dalšímu zásahu, přípravu lektora, apod.
  6. Po uskutečnění akce vystaví ZZS JmK fakturu dle skutečnosti. Náklady zahrnují nejen dobu trvání vlastní akce, ale i dobu nezbytnou k přesunu vozidla s posádkou tam i zpět plus doba potřebná na kontrolu a přípravu vozidla a jeho vybavení před odjezdem a po návratu.
  7. Objednávka, byť i předběžně potvrzena, je považována za závaznou až v okamžiku uhrazení zálohové faktury na účet ZZS JmK či do pokladny.

 

více zde

OBJEDNÁVKA LEKTORSKÉ ČINNOSTI (školení první pomoci) 

Lektorská činnost pro nepodnikatelské subjekty:

školitel lékař 1000,-Kč/ hod
  školitel záchranář 650,-Kč/ hod
Nutné připočítat 1 hodinu navíc na přípravu lektora.
  (1 hodina = 1 vyučovací hodina = 60 minut)
zapůjčení výukových pomůcek 550,-Kč/ den

zapůjčení sanitního vozu 1000,-Kč/ den

dopravné 60 Kč/km

V případě, že lektor využije služební vůz, částka se navyšuje o 18 Kč/ujetý kilometr.

V případě, že lektor cestuje soukromým vozidlem 4,70 Kč/ 1 km a PH dle TP vozidla.

Pokud je lektorská činnost požadována v cizím jazyce, připočte se k cenám za lektorskou činnost ještě 50%.

 

Pronájem školicí místnosti

Pronájem malé školící místnosti (zasedací místnost) kapacita cca 20 osob 450,-Kč/hod

Pronájem velkého školícího sálu (kapacita cca 80 osob) 800,-Kč/hod

Další prostory mimo Brno na dotaz oddělení vzdělávání dle platného Ceníku přímých úhrad.

 

Lektorská činnost pro podnikatelské subjekty:

školitel lékař 1200,-Kč/ hod
   
  školitel záchranář 770,-Kč/ hod
Nutné připočítat 1 hodinu navíc na přípravu lektora. zapůjčení výukových pomůcek 550,-Kč/ den

zapůjčení sanitního vozu 1000,-Kč/ den

dopravné 60 Kč/km

V případě, že lektor využije služební vůz, částka se navyšuje o 18 Kč/ujetý kilometr.

V případě, že lektor cestuje soukromým vozidlem 4,70 Kč/ 1 km a PH dle TP vozidla. 

Pokud je lektorská činnost požadována v cizím jazyce, připočte se k cenám za lektorskou činnost ještě 50%.

 

 

 

 

 

Objednávka lektorské činnosti

Časový rozsah akce
:
:

Celkem hodin:  

x
loader