Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Lektorská činnost

Komerční činnost

OBJEDNÁVKA LEKTORSKÉ ČINNOSTI (školení první pomoci) 

Lektorská činnost pro nepodnikatelské subjekty:

školitel lékař 650,-Kč/ hod
  školitel záchranář 400,-Kč/ hod
Nutné připočítat 1 hodinu navíc na přípravu lektora.
  (1 hodina = 1 vyučovací hodina = 60 minut)
zapůjčení výukových pomůcek 350,-Kč/ den

zapůjčení sanitního vozu 700,-Kč/ den

dopravné 50 Kč/km

V případě, že lektor využije služební vůz, částka se navyšuje o 13 Kč/ujetý kilometr.

V případě, že lektor cestuje soukromým vozidlem 4,10 Kč/ 1 km a PH dle TP vozidla.

Pokud je lektorská činnost požadována v cizím jazyce, připočte se k cenám za lektorskou činnost ještě 50%.

 

Pronájem školící místnosti

Pronájem malé školící místnosti (zasedací místnost) kapacita cca 20 osob 400,-Kč/hod

Pronájem velkého školícího sálu (kapacita cca 80 osob) 700,-Kč/hod

Další prostory mimo Brno na dotaz oddělení vzdělávání dle platného Ceníku přímých úhrad.

 

Lektorská činnost pro podnikatelské subjekty:

školitel lékař 900,-Kč/ hod
  školitel nelékař VŠ 650,-Kč/ hod
  školitel záchranář 500,-Kč/ hod
Nutné připočítat 1 hodinu navíc na přípravu lektora. zapůjčení výukových pomůcek 500,-Kč/ den

zapůjčení sanitního vozu 800,-Kč/ den

dopravné 50 Kč/km

V případě, že lektor využije služební vůz, částka se navyšuje o 13 Kč/ujetý kilometr.

V případě, že lektor cestuje soukromým vozidlem 4,10 Kč/ 1 km a PH dle TP vozidla. 

Pokud je lektorská činnost požadována v cizím jazyce, připočte se k cenám za lektorskou činnost ještě 50%.

 

 

 

 

 

Objednávka lektorské činnosti

Časový rozsah akce
:
:

Celkem hodin:  

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader