Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Ukázka činnosti ZZS

Ukázka činnosti ZZS

Ukázky činnosti pro rok 2023:

27.4. Jezdím „COOL“, společná akce s PČR, Polygon Brno

29.4.  Den otevřených dveří ČT, Brno-Líšeň

15.5.  Den linky 155, Brno

20.5.  70. výročí vzniku domova pro seniory v Jevišovicích, areál zámeckého parku Domova pro seniory Jevišovice, ÚO Znojmo

27.5.  Dětský sportovní den, MČ Ivanovice v areálu pod MŠ, ÚO Brno

28.5.  SDH Moutnice - 26. ročník - Rodinný den s hasiči, ÚO Brno

3.6.    SDH Lipov - Dětský den se složkami IZS, ÚO Hodonín

3.6.    Nežij vteřinou, areál Sloupsko-šošůvské jeskyně v Moravském krasu, ÚO Blansko

24.6.   Vítání prázdnin 2023 v Zaječí, ÚO Břeclav

27.6.  Den s IZS 2023, Kraví hora Brno

1.10.  Den zvířat a den zdraví, ZOO Hodonín

21.10.  Restart a Heart Day, Brno

 

Pokud jde o nabídku ukázek a vybavení ZZS, pak se naše organizace rozhodla, že vzhledem k vytíženosti našich pracovníků výrazně omezí svoji činnost. 

Je pochopitelné, že veřejnost se o naši práci zajímá, proto jsme se rozhodli vytvořit seznam situací a okolností, kdy ukázky uspořádáme. Jsou to tyto případy:

1) akce s velkým dosahem, pro širokou veřejnost, významně zaměřené na osvětu: Den linky 155 (15.5.) a Restart a Heart day (16.10.)

Výjimečné akce z rozhodnutí ZZS (např. při příležitosti výročí, na základě pokynu ředitele apod.)

2) cvičení IZS (tj. společné akce s ukázkami, tato cvičení jsou schvalována Bezpečnostní radou kraje)

3) 1x akce za rok na každém územním oddělení (dle výběru komise, kde bude vždy jeden zástupce z ÚO)

Postup: vždy do konce roku je třeba zaslat žádost o naši účast na akci, která se koná následující rok a to na adresu info@zzsjmk.cz

V lednu pak bude zasedat komise, která žádosti posoudí a vybere ty, kterých se zúčastníme. Žadatelé, na které se nedostane, mohou navštívit naše významné akce (viz bod 1). Vždy včas zveřejníme data těchto událostí a pozveme širokou veřejnost. Za hojnou účast budeme rádi, těšíme se na Vás.

 

x
loader