Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Ukázka činnosti ZZS

Ukázka činnosti ZZS

Pokud jde o nabídku ukázek a vybavení ZZS, pak se naše organizace rozhodla, že výrazně omezí svoji činnost. A to vzhledem k vytíženosti našich pracovníků a také k faktu, že plníme i další nové úkoly kromě výjezdové činnosti, např. asistenci v očkovacím centru.

Je pochopitelné, že veřejnost se o naši práci zajímá, proto jsme se rozhodli vytvořit seznam situací a okolností, kdy ukázky uspořádáme. Jsou to tyto případy:

1) akce s velkým dosahem, pro širokou veřejnost, významně zaměřené na osvětu

Den linky 155 (15.5.)

Restart a Heart day (16.10.)

Výjimečné akce z rozhodnutí ZZS (např. při příležitosti výročí, na základě pokynu ředitele apod.)

2) cvičení IZS (tj. společné akce s ukázkami, tato cvičení jsou schvalována Bezpečnostní radou kraje)

3) 1x akce za rok na každém územním oddělení (dle výběru komise, kde bude vždy jeden zástupce z ÚO)

Postup: vždy do konce roku je třeba zaslat žádost o naši účast na akci, která se koná následující rok a to na adresu info@zzsjmk.cz

V lednu pak bude zasedat komise, která žádosti posoudí a vybere ty, kterých se zúčastníme. Žadatelé, na které se nedostane, mohou navštívit naše významné akce (viz bod 1). Vždy včas zveřejníme data těchto událostí a pozveme širokou veřejnost. Za hojnou účast budeme rádi, těšíme se na Vás.

x
loader