Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Ukázka činnosti ZZS

Komerční činnost

OBJEDNÁVKA ukázek činnosti ZZS 

Ukázky činnosti ZZS pro nepodnikatelské subjekty  

 

školitel lékař 650,-Kč/ hod
školitel záchranář/ řidič vozidla ZZS 400,-Kč/ hod
zapůjčení výukových pomůcek 350 Kč/ akci
zapůjčení sanitního vozu 700 Kč/ akci a den
dopravné sanitního vozu 50 Kč/ km
Nutné připočítat 1 hodinu navíc na přípravu lektora, dopravu a úklid sanitního vozu.

 

Ukázky provádějí vždy minimálně 2 školitelé, jejich kvalifikace je dohodnuta předem.

 

Ukázky činnosti ZZS pro podnikatelské subjekty  

 

školitel lékař 900 Kč/ hod

školitel záchranář/ řidič vozidla ZZS 500 Kč/ hod

zapůjčení výukových pomůcek 500 Kč/ akci

zapůjčení sanitního vozu 800 Kč/ akci a den

dopravné sanitního vozu 50 Kč/ km

Nutné připočítat 1 hodinu navíc na přípravu lektora, dopravu a úklid sanitního vozu.

 

Objednávka ukázek činnosti ZZS

Časový rozsah akce
:
:

Celkem hodin:

:

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader