Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Ukázka činnosti ZZS

Ukázka činnosti ZZS

Pokud jde o nabídku ukázek a vybavení ZZS, pak se naše organizace rozhodla, že vzhledem k vytíženosti našich pracovníků výrazně omezí svoji činnost. 

Je pochopitelné, že veřejnost se o naši práci zajímá, proto jsme se rozhodli vytvořit seznam situací a okolností, kdy ukázky uspořádáme. Jsou to tyto případy:

1) akce s velkým dosahem, pro širokou veřejnost, významně zaměřené na osvětu: Den linky 155 (15.5.) a Restart a Heart day (16.10.)

Výjimečné akce z rozhodnutí ZZS (např. při příležitosti výročí, na základě pokynu ředitele apod.)

2) cvičení IZS (tj. společné akce s ukázkami, tato cvičení jsou schvalována Bezpečnostní radou kraje)

3) 1x akce za rok na každém územním oddělení (dle výběru komise, kde bude vždy jeden zástupce z ÚO)

Postup: vždy do konce roku je třeba zaslat žádost o naši účast na akci, která se koná následující rok a to na adresu info@zzsjmk.cz

V lednu pak bude zasedat komise, která žádosti posoudí a vybere ty, kterých se zúčastníme. Žadatelé, na které se nedostane, mohou navštívit naše významné akce (viz bod 1). Vždy včas zveřejníme data těchto událostí a pozveme širokou veřejnost. Za hojnou účast budeme rádi, těšíme se na Vás.

Akce pro rok 2022:

Brněnské dny prevence 1. 4. 2022

Břeclav dětem  7. 5. 2022

Den linky 155, Brno   15. 5. 2022 

Ukázka činnosti složek IZS, Znojmo 19. 5. 2022

70. výročí otevření Nemocnice TGM Hodonín 4. 6. 2022

Nežij vteřinou - tradiční akce v Moravském krasu 4. 6. 2022

Den otevřených dveří s DPMB ve vozovně Brno - Komín 18. 6. 2022

Den dětí s IZS, Krhovice 18. 6. 2022

Výročí založení SDH Mokrá Horákov 2. 7. 2022

110 let založení SDH Boršice u Blatnice 20. 8. 2022

STREET PARTY Brno 2022, ulice Lidická 3. 9. 2022

HASPARTY, Letiště Vyškov 10. 9. 2022

Den s Městskou policií Brno  27. 8. 2022

Den záchrany života, Brno  16. 10. 2022

 

x
loader