Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Akreditované kurzy

Chtěli byste se stát řidičem sanitky?

Možná to byl vždycky váš sen… řídit sanitku a podílet se na záchraně zdraví či života. Jde o nelehkou a velmi zodpovědnou práci, která pro vás ale může zároveň být naplněním a seberealizací. Je to pro vás zajímavá výzva? Pak byste měli vědět, že nabízíme kvalifikační kurz ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY.

Kurzu se může zúčastnit osoba s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou či výučním listem, zdravotně způsobilá k výkonu povolání řidiče vozidla ZZS. Musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny C. Aktuální podmínky pro absolvování stáží naleznete na https://www.zzsjmk.cz/staze Mimo jiné je povinné očkování proti hepatitidě A a B.

Kurz je rozdělen do devíti odborných modulů teoretických a části praktické výuky. Praktická výuka se uskuteční v nemocničních zařízeních, na operačním středisku a ve výjezdových skupinách ZZS a potrvá 280 hodin. Teoretická výuka bude probíhat ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZS JmK v Brně - Bohunicích a zahrnuje 320 hodin. Celkem má kurz 600 hodin s maximálně povolenou 15% absencí na teoretické výuce.

Výuka bude probíhat jednou za 14 dní, v pátek a sobotu. Vyučování se nebude konat v době letních prázdnin. Praktickou část budou účastníci kurzu absolvovat dle individuální domluvy. V teoretické části modulu OM 6 (Ošetřovatelská technika a postupy v neodkladné péči) bude výuka probíhat formou simulací na pacientských modelech a pokročilých simulátorech.

Cena teoretické části kurzu při obsazení patnácti osobami je 39 350 Kč. Částku hradí účastníci za jednotlivé moduly, vždy před započetím výuky. Kurz potrvá přibližně 12 měsíců. Pokud máte o kurz zájem, napište na tuto adresu: ridic@zzsjmk.cz Po jejich zaslání budete zařazeni do naší evidence a následně informováni o termínu, na který bude kurz vypsán.

 

Chtěli byste se stát operátorem na lince 155?

Láká vás práce u záchranky? Chtěli byste se dennodenně podílet na záchraně zdraví či životů? Jde o náročnou a velmi zodpovědnou práci, která se ale může stát životním posláním. Zajímá vás to? Pak si přečtěte více informací na následujících řádcích. Nabízíme certifikovaný kurz OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE. Smyslem tohoto kurzu je připravit jeho účastníky k výkonu povolání operátora zdravotnického operačního střediska. Kurz je určený pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání. Předchozí praxi nevyžadujeme. Délka výuky je stanovena na 80 hodin teorie a 132 hodin praxe. Teoretická výuka bude probíhat převážně o pátcích a sobotách, přesné termíny obdrží účastníci kurzu po přihlášení.

Cena teoretické části kurzu je 13 000 Kč na osobu, povinná praxe na akreditovaném pracovišti ZZS JmK v rozsahu 72 hodin, cena jedné 12-ti hodinové stáže na akreditovaném pracovišti ZZS JmK činí 780 Kč. Nepovinnou praxi v rozsahu 60 hodin lze splnit na vlastním pracovišti. Cenu stáže na neakreditovaném pracovišti si určuje vybrané zdravotnické zařízení. Výuka bude probíhat v budově Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JmK, v Brně - Bohunicích, na ulici Kamenice 798/1d.

Pokud máte o kurz zájem, napište na tuto adresu: operator@zzsjmk.cz Po jejich zaslání budete zařazeni do naší evidence a následně informováni o termínu, na který bude kurz vypsán.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader