Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Psychosociální intervenční služba

V rámci psychosociální intervenční služby fungují v naší organizaci dva týmy:

tým peerů poskytujících kolegiální podporu

tým interventů poskytujících první psychickou pomoc sekundárně zasaženým

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) je celorepublikový a o co přesně jde?

Peer: Po náročných situacích v pracovním životě se profesionál snadněji obrátí na profesního kolegu, tzv. peera, který je pro něj důvěryhodný a který nabízí porozumění prožité situaci. Peer je kolega vyškolený v poskytování specifických metod první psychické pomoci. Ve SPISu pracují vedle vyškolených zdravotníků - záchranářů, lékařů, sester a řidičů vozidel ZZS, také odborníci na duševní zdraví. Po nadlimitní události (jako je např. péče o dítě ve vážném stavu nebo dopravní nehoda s mnoha zraněnými) může být nabídnuto skupinové nebo individuální setkání, jehož cílem je snížit hladinu stresu, normalizovat reakce a poskytnout psychickou podporu. Cílem je událost zpracovat a uzavřít, účast na setkání je vždy dobrovolná. V rámci systému SPIS mohou kolegové využít kontakty na peery z celé republiky a od roku 2020 také telefonní linku kolegiální podpory.

Intervent: Tým našich interventů pro první psychickou pomoc tvoří zdravotníci, kteří absolvovali výcvik a současně v naší organizaci pracují na různých pozicích: záchranář, lékařka, operátorka KZOS či inspektor provozu. Poskytují podporu příbuzným či blízkým našich pacientů, případně svědkům závažných událostí, u kterých se rozvinula akutní stresová reakce. Jedná se o mimořádně zatěžující situace, které přesahují možnosti jedince je zvládnout. Například úmrtí někoho blízkého, hromadná neštěstí apod. Intervence může trvat i několik hodin a intervent provází náročnou životní situací, naslouchá, vysvětluje, pomáhá plánovat nejbližší kroky, a pokud je to třeba, pomáhá se zajištěním dalších forem podpory.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader