Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Krizová připravenost

Cvičíme se na případy katastrof a velkých nehod
Oddělení krizové připravenosti se zaměřuje na řešení mimořádných událostí a krizových stavů, jakými jsou dopravní nehody s velkým počtem osob postižených na zdraví, havárie letadel, úniky chemických nebo radioaktivních látek, povodně a také situace s rozšířením vysoce nakažlivých nemocí. V rámci tohoto oddělení funguje tzv. Tým speciálních činností, který disponuje čtyřmi vozidly: jedná se o velkokapacitní sanitku určenou pro převoz většího množství pacientů, dále pak bariatrický vůz, který transportuje nadměrné pacienty, do výčtu patří i terénní vozidlo určené do špatně přístupných oblastí (přehrady, les, chatové osady) a také sanitka pro pacienty s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc. 
Během několika let se podařilo vytvořit jednotou koncepci krizové připravenosti, která je funkční pro celý kraj, a to včetně materiálního a technického vybavení a nastartování úzké spolupráce s dalšími složkami IZS v oblasti vzdělávání, přípravy na různé krizové stavy a spolupráce při přípravě plánu i vlastních cvičení IZS.
Každoročně je ve spolupráci s ostatními složkami IZS organizována celá řada cvičení. Konají se na krajské úrovni, probíhají v souladu s plánem cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS JMK schváleným Bezpečnostní radou JmK, ale i v jednotlivých okresech, kde je činnost zaměřena na přípravu ke zvládání mimořádných událostí lokálního charakteru v součinnosti s místními složkami IZS.

K úspěšnému zásahu pomůže i speciální technika
Díky příspěvku rozpočtu ČR ZZS JmK disponuje ZZS JmK velkokapacitními, plně vybavenými stany o ploše 60m2. Součástí speciálního vybavení pro krizovou připravenost jsou vozíky s kontejnery, ve kterých je umístěný zdravotnický i technický materiál v množství, které umožňuje řešit situace, kdy dochází k postižení až padesáti osob. V současné době se vozíky pro mimořádné události využívají při krajských cvičeních složek IZS, aby se simulace zásahu co nejvíce přiblížila realitě.
Nejnovější vybavení pořízené za prostředky z krizové připravenosti jsou vozidlo Mercedes Atego, tedy velkokapacitní sanitka určená pro zásahy u hromadného postižení osob, a také Mercedes Benz se speciální zástavbou, které je určeno pro převoz pacientů s vysoce nakažlivou nemocí nebo pro převoz bariatrických pacientů. Dalším členem vozového parku oddělení krizové připravenosti je Toyota  Land Cruiser, určená pro transport pacientů v obtížně přístupném terénu, a vozidlo Toyota Hilux s nadstavbou. Toto vozidlo využíváme jako záložní mobilní operační středisko nebo jako technický prostředek při přepravě materiálu.

Naše plány do budoucna  
Práce na budování vzdělávání a krizové připravenosti je nikdy nekončící proces, ve kterém je nutné přinášet stále nové nápady. Před námi je řada velkých úkolů. 

x
loader