Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Krizová připravenost

Cvičíme se na případy katastrof a velkých nehod
Oddělení krizové připravenosti se zaměřuje na řešení mimořádných událostí a krizových stavů, jakými jsou dopravní nehody s velkým počtem osob postižených na zdraví, havárie letadel, úniky chemických nebo radioaktivních látek, povodně a také situace s rozšířením vysoce nakažlivých nemocí.
Během několika let se podařilo vytvořit jednotou koncepci krizové připravenosti, která je funkční pro celý kraj, a to včetně materiálního a technického vybavení a nastartování úzké spolupráce s dalšími složkami IZS v oblasti vzdělávání, přípravy na různé krizové stavy a spolupráce při přípravě plánu i vlastních cvičení IZS.
Každoročně je ve spolupráci s ostatními složkami IZS organizována celá řada cvičení. Konají se na krajské úrovni, kde cvičení probíhají v souladu s plánem cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS JMK schváleném Bezpečnostní radou JmK, ale i v jednotlivých okresech, kde je činnost zaměřena na přípravu ke zvládání mimořádných událostí lokálního charakteru v součinnost s místními složkami IZS.

K úspěšnému zásahu pomůže i speciální technika
Díky příspěvku rozpočtu ČR ZZS JmK disponuje ZZS JmK velkokapacitními, plně vybavenými stany o ploše 60m2. Součástí speciálního vybavení pro krizovou připravenost jsou vozíky s kontejnery, ve kterých je umístěný zdravotnický i technický materiál v množství, které umožňuje řešit situace, kdy dochází k postižení až padesáti osob. Využití vozíků má v současné době dosud hlavně preventivní charakter, a to při zajištění akcí s velkým množstvím osob (př. rok 2015 při utkání kopané v Brně na bývalém fotbalovém stadionu Zbrojovky za Lužánkami, rok 2016 v rámci Zimních hokejových her pořádané HC Kometa Group.) V současné době se vozíky pro mimořádné události využívají při krajských cvičeních složek IZS, aby byla navozena co největší realita uskutečněného zásahu.
Nejnovější vybavení pořízené za prostředky z krizové připravenosti je vozidlo Mercedes Benz se speciální zástavbou, které je určenou pro převoz pacientů s vysoce nakažlivou nemocí nebo pro převoz bariatrických pacientů. Dalším členem vozového parku oddělení krizové připravenosti je vozidlo Toyota Hilux s nadstavbou. Toto vozidlo využíváme jako záložní mobilní operační středisko nebo jako technický prostředek při přepravě materiálu.

Naše plány do budoucna  
Práce na budování vzdělávání a krizové připravenosti je nikdy nekončící proces, ve kterém je nutné přinášet stále nové nápady. Před námi je řada velkých úkolů. Do budoucna se chceme zaměřit třeba na nastavení spolupráce se speleologickou záchrannou službou nebo uskutečnění projektu výstavby nového vzdělávacího centra umožňujícího reálnější simulace. 

x
loader