Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Kdy volat záchrannou službu?

Bezplatné volání na tísňovou linku ZZS, tedy číslo 155, volejte v případech bezprostředního ohrožení života či bezprostředně hrozící vážné újmy na zdraví, vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný transport do zdravotnického zařízení.

Jde zejména o následující příznaky:

 • poruchy vědomí nebo bezvědomí
 • dušení, dušnost a zjevné poruchy dýchání
 • křeče nebo nově se vyskytující ochrnutí jedné nebo více částí těla
 • bolesti nebo tlak na hrudi, vysoký krevní tlak s doprovodnými příznaky, jako tlak na hrudi, dušnost nebo točení hlavy
 • vážná zranění, silná krvácení a velké rány, cizí těleso obzvláště v partiích jako je trup, břicho nebo stehna
 • všechny situace, kdy jsou dle vás ohrožené základní životní funkce, jako je dýchání a oběhový systém

A v následujících situacích:

 • zavalený, zasypaný pacient
 • tonutí
 • popálení, poleptání
 • silná alergická reakce
 • dopravní nehody se zraněním
 • pády z výšek
 • všechny zvláštní situace, u nichž nelze vyloučit akutní ohrožení životních funkcí
 • změny chování a jednání ohrožující postiženého nebo jeho okolí

Linku 155 volejte také VŽDY, když si nejste jisti, jestli nejde o závažný stav. Zkušený operátor vám poradí, jak postupovat.

POZOR: Výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nenahrazují praktického lékaře, lékařskou pohotovost ani dopravní zdravotní službu. V případě, že váš problém není urgentní a lze vyřešit cestou praktického lékaře nebo pohotovostní služby, prosíme, kontaktujte tyto služby.

S operátorem/operátorkou mluvte, prosím, pokud možno klidně a věcně a sdělte potřebné informace. Jejich správnost a úplnost totiž často rozhoduje o úspěšnosti zásahu.

Jaké informace si připravit?

Operátor/ka po Vás bude požadovat následující informace:

 1. Věcně a stručně oznamte, co se stalo.
 2. Sdělte co nejpřesnější adresu nebo místo, kde se postižený nachází. Uveďte město nebo obec, ulici, číslo domu, patro, označení domovního zvonku. Při dopravních nehodách a jiných událostech mimo obydlenou oblast je nutné místo co nejvíce upřesnit – můžete využít číslo silnice, kilometrovník na dálnici, směr na sousední obec, nápadný orientační bod v blízkém okolí atd. Anebo volejte prostřednictvím Aplikace Záchranka – přesné informace o místě události tak operátor/ka získá automaticky.
 3. Kolik je na místě postižených?
 4. Jaký je zdravotní stav postiženého? Prosíme, sdělte, co na postiženém vidíte - zda je při vědomí, zda normálně dýchá, jestli krvácí atd. Nesnažte se stanovovat diagnózu.
 5. Jméno a alespoň přibližný věk postiženého, pokud jej znáte.
 6. Kdo volá?

Nemějte obavy, že na něco zapomenete, zkušený operátor se vás vždy na vše potřebné vyptá.

Hovor vždy ukončuje operátor, nikoli volající! Budete-li vyzváni, abyste nezavěšovali, prosíme, vyčkejte navázání dalšího kontaktu.

 • I když s vámi operátor zůstává na lince, sanitka je už na cestě, operátor ji vyslal ihned po zjištění základních dat.
 • V případě akutního ohrožení života vás operátor navede k tomu, jak správně poskytnout první pomoc.
 • V urgentních případech k vám operátor může vyslat i předsunutý prostředek se složkami IZS, hasiče nebo policii – v jejich výbavě je automatizovaný externí defibrilátor. Pokud je šance, že se na místo události dostanou dříve než výjezdová skupina záchranky, budou jistě požádáni o pomoc.
 • Místo sanitky k vám může být vyslán i vrtulník letecké záchranné služby. Tehdy můžete být požádáni o sdělení počasí v místě zásahu (jak daleko je vidět) a vyzváni, abyste na sebe při příletu upozornili máváním.

Jak postupovat dál?

Vyčkejte na místě a až do příjezdu záchranné služby poskytujte postiženému pomoc podle svých možností a instrukcí operátora. V případě potřeby – změny stavu pacienta – volejte opět linku 155. Telefon mějte stále u sebe, je možné, že operační středisko bude chtít kontaktovat vás. Naučte se pracovat s hlasitým odposlechem – můžete poslouchat instrukce operátora a přitom si uvolnit obě dvě ruce k provádění neodkladných výkonů.

Příjezd záchranářů urychlíte, pokud otevřete dveře, v noci rozsvítíte světlo a umožníte snadný příchod záchranářů k pacientovi. Na místě se řiďte pokyny pracovníků všech složek IZS.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader