Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Veřejné zakázky

K uveřejňování informací a dokumentů týkajících se veřejných zakázek a k evidenci a zadávání veřejných zakázek používá Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. profil zadavatele dostupný na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader