Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Partneři

Jihomoravský kraj - www.kr-jihomoravsky.cz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - www.mzcr.cz
HZS JmK - www.firebrno.cz
Policie ČR - www.mvcr.cz/policie
Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR - www.azzs.cz
Česká lékařská komora - www.lkcr.cz
Komora záchranářů záchranný služeb ČR - www.komorazachranaru.cz
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof - www.urgmed.cz
Česká spol. anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - www.csarim.cz
Česká asociace sester - www.cnna.cz
Fakultní nemocnice Brno - www.fnbrno.cz
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - www.fnusa.cz
Úrazová nemocnice v Brně - www.unbr.cz
Vojenská nemocnice v Brně - www.vnbrno.cz

Nemocnice Milosrdných bratří - www.nmbbrno.cz
Masarykův onkologický ústav - www.mou.cz
Surgal Clinic - www.surgalclinic.cz
Nemocnice Blansko - www.nemobk.cz
Nemocnice Boskovice - www.nemocniceboskovice.cz
Nemocnice Břeclav - www.nembv.cz
Nemocnice TGM Hodonín - www.nemho.cz
Městská nemocnice Hustopeče - www.nemocnicehustopece.cz
Nemocnice Ivančice - www.nspiv.cz
Nemocnice Kyjov - www.nemkyj.cz
Nemocnice Tišnov - www.nemtisnov.cz
Nemocnice Vyškov - www.nemvy.cz
Nemocnice Znojmo - www.nemzn.cz

Sponzoři

  

 I Vy nás můžete podpořit finančním darem. Přijaté peníze využijeme na nákup nových zdravotnických přístrojů nebo na podporu akcí, které pořádáme pro veřejnost.
Kromě našeho poděkování se Vám dostane možnosti snížení základu daně o hodnotu daru dle zákona č.586/1992 Sbírky, o daních z příjmů.
O možnosti poskytnutí daru a podmínkách uzavření darovací smlouvy se informujte na ekonomickém oddělení ZZS JmK.

Kontakt: Ing. Naděžda Knězková, MBA, e–mail: knezkova.nadezda@zzsjmk.cz, telefon: +420 545 113 106

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader