Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Partneři

Jihomoravský kraj - www.kr-jihomoravsky.cz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - www.mzcr.cz
HZS JmK - www.firebrno.cz
Policie ČR - www.mvcr.cz/policie
Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR - www.azzs.cz
Česká lékařská komora - www.lkcr.cz
Komora záchranářů záchranných služeb ČR - www.komorazachranaru.cz
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof - www.urgmed.cz
Česká spol. anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - www.csarim.cz
Česká asociace sester - www.cnna.cz
Fakultní nemocnice Brno - www.fnbrno.cz
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - www.fnusa.cz
Úrazová nemocnice v Brně - www.unbr.cz
Vojenská nemocnice v Brně - www.vnbrno.cz

Nemocnice Milosrdných bratří - www.nmbbrno.cz
Masarykův onkologický ústav - www.mou.cz
Surgal Clinic - www.surgalclinic.cz
Nemocnice Blansko - www.nemobk.cz
Nemocnice Boskovice - www.nemocniceboskovice.cz
Nemocnice Břeclav - www.nembv.cz
Nemocnice TGM Hodonín - www.nemho.cz
Městská nemocnice Hustopeče - www.nemocnicehustopece.cz
Nemocnice Ivančice - www.nspiv.cz
Nemocnice Kyjov - www.nemkyj.cz
Nemocnice Tišnov - www.nemtisnov.cz
Nemocnice Vyškov - www.nemvy.cz
Nemocnice Znojmo - www.nemzn.cz

Nadační fond Kryštůfek - www.krystufek-zachranar.cz

 

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader