Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Letecká záchranná služba

Zachraňujeme také ze vzduchu
Když může jít doslova o vteřiny a zdravotnická pomoc spolu s transportem pacienta je efektivnější spíše ze vzduchu, než klasickou pozemní cestou sanitkou, vyráží do akce členové Letecké záchranné služby. V Jihomoravském kraji funguje LZS již od  1. července 1988. Stala se součástí sítě dalších středisek LZS, které vznikaly na konci 80. a začátkem 90. let v celé tehdejší Československé republice. Důvodem pro jejich zřízení byla po vzoru okolních států snaha zvýšit úroveň přednemocniční péče o pacienty. Vyškolená posádka LZS dokáže operovat na rozsáhlém území a zajistit rychlé ošetření a transport do adekvátní nemocnice i ze vzdálenějších oblastí.

Cílem LZS je co nejvíce „přiblížit nemocnici pacientovi“, což znamená přiblížit kvalifikovanou posádku na místo zásahu, profesionálně a rychle ošetřit pacienta na místě a transportovat jej na nejbližší vhodné specializované pracoviště, kde mu bude poskytnuta navazující péče na velmi vysoké úrovni.

Létáme k Vám ve dne v noci
LZS v Brně je jednou ze čtyř základen v ČR, které mají nepřetržitý 24 hodinový provoz, i když zdravotnická část posádky slouží během noční služby i pro pozemní zásahy. Piloti letecké záchranné služby jsou díky tzv. brýlím pro noční vidění schopni přistát v terénu i za úplné tmy. NVG je zařízením, které dokáže významně zesílit zbytkové světlo. Noční zásahy do terénu spolu s urgentním transportem do specializovaného centra poskytujeme i na základě požadavku ZZS okolních krajů, zejména krajů Zlínského, Vysočina, Pardubického, Olomouckého.
Záchranářské vrtulníky vzlétají ze základny na mezinárodním letišti v Brně-Tuřanech. Provozovatelem vrtulníku je od 1. 1. 2017 Letecká služba Policie ČR. Letový provoz je zajištěn jedním z nejnovějších typů strojů firmy Airbus Helicopters H135 T2+.  Tento vrtulník s konstrukcí uzpůsobenou právě pro LZS a vysokým výkonem je vybavený moderním typem zástavby HEMS ; jeho maximální rychlost je 251km/hod.

Na palubě jen ti nejlepší
Zdravotnické vybavení poskytuje ZZS JmK.  Vrtulník je vybaven stejně jako lůžko intenzívní péče v nemocnici. Posádka však péči poskytuje na nesrovnatelně menším prostoru. Nepřetržitý provoz základny zajišťuje po zdravotnické stránce jedenáct erudovaných lékařů, převážně anesteziologů a devět pečlivě vybraných záchranářů. Udržení úzkého týmu je důležité především z pohledu součinnosti celé posádky. V pravidelných intervalech všichni lékaři, záchranáři a piloti absolvují další vzdělávací školení zaměřená právě na specifika činnosti letecké záchranné služby.
V současné době je v Česku deset středisek LZS, která jsou systematicky rozmístěná tak, aby bylo území státu maximálně pokryto. Jejich akční rádius je kolem 50 km, všechna jsou navázána na specializovaná centra urgentní medicíny.

 

vedoucí lékař LZS MUDr. Jana Kubalová
vedoucí lékař LZS MUDr. Jana Kubalová

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader