Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Další vedoucí pracovníci

Ing. Vojtěch Nečas
vedoucí krizové připravenosti
545 113 901

necasv@zzsjmk.cz

Bc. Hana Šperková
vedoucí vzdělávaní a výcviku
545 113 902

sperkovah@zzsjmk.cz

Bc. Pavel Oravec
vedoucí personálního a mzdového oddělení
545 113 140

oravecp@zzsjmk.cz

Ing. Milena Čvandová
vedoucí provozně-technického oddělení
545 113 130

cvandovam@zzsjmk.cz

Jiří Urbánek
vedoucí dopravy

urbanekj@zzsjmk.cz

Ing. Aleš Hrda
vedoucí finanční účtárny
545 113 145

hrdaa@zzsjmk.cz

Václav Malíšek
vedoucí skladu
545 113 220

malisekv@zzsjmk.cz

Bc. Jiří Kukla, DiS.
vedoucí IKO
545 113 120

kuklaj@zzsjmk.cz

 

Vedoucí lékaři a NLZP pracovníci jsou uvedeni v sekcích „výjezdové základny“ a „dispečink 155“.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader