Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Vzdělávání

Neustále se vzděláváme
Oddělení vzdělávání a výcviku vzniklo v roce 2012 jako součást úseku krizové připravenosti z důvodu potřeby ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče i v souvislosti se zákonem o zdravotnické záchranné službě. Před vznikem tohoto oddělení probíhalo v organizaci vzdělávání zaměstnanců většinou na úrovni územních oddělení v rámci provozních porad. Úkolem celoorganizačního vzdělávání zdravotnických zaměstnanců - lékařů i nelékařských pracovníků - v době jeho vzniku bylo nastavit jednotnou úroveň přednemocniční péče v rámci celé organizace. Systematické vzdělávání a výcvik zaměstnanců má za cíl udržet a současně zvyšovat kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče. Od ledna 2020 se jihomoravská záchranka může pochlubit novým špičkově vybaveným vzdělávacím a výcvikovým střediskem.

Brněnské dny urgentní medicíny navštíví na šest stovek odborníků
Oddělení pořádá a organizuje další vzdělávací semináře a konference, jak pro vlastní zaměstnance, tak pro ostatní odbornou či laickou veřejnost. K nejvýznamnějším patří konference Brněnské dny urgentní medicíny, která je pravidelnou součástí konferencí kalendáře společnosti urgentní medicíny. Tato odborná událost se koná vždy na jaře v malebném prostředí Mikulova. Snažíme se každoročně posouvat laťku kvality. Pravidelně je pořádána odborná soutěž pro výjezdové složky Malá jihomoravská Rallye Rejvíz, na které mají posádky možnost si ověřit svoje odborné znalosti a dovednosti, identifikovat své nedostatky a samozřejmě se dozvědět něco nového. Ti nejlepší se zde kvalifikují na mezinárodní záchranářskou soutěž, která každoročně probíhá v Jeseníkách. Zmínit je nutné i semináře k právní problematice, specializované semináře zabývající se dětskými pacienty, pacienty s psychiatrickou diagnózou či akce zaměřené na komunikační dovednosti v krizových situacích.

Školíme složky IZS i laickou veřejnost
Oddělení vzdělávání spolupracuje na výběru nových zaměstnanců organizace, podílí se na jejich stabilizaci v rámci adaptačního procesu v organizaci.
Protože vnímáme potřebu vzdělávat i první článek záchranného řetězce, provádíme osvětové akce zaměřené na širokou veřejnost od dětského věku po seniory. Školíme laickou veřejnost v problematice první pomoci na základě nejmodernějších poznatků v této oblasti. V rámci spolupráce s ostatními složkami IZS školíme první pomoc i pro policisty a členy hasičských záchranných sborů.

x
loader