Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Po odjezdu sanitky

Tým zdravotnické záchranné služby (ZZS), který přijel na vaše zavolání a ošetřil vašeho blízkého, jej nyní transportuje do zdravotnického zařízení. Výběr nemocnice při akutních stavech nelze ponechat na přání rodiny, ale na rozhodnutí ZZS, která tak musí dodržet postup daný právním předpisem. ZZS zhodnotí závažnost stavu pacienta a vybere nejvhodnější nemocnici  s ohledem na charakter onemocnění, kde bude vašemu blízkému poskytnuta potřebná péče.

Tým ZZS by vám měl na váš dotaz sdělit, do jakého zdravotnického zařízení pacienta poveze. Navíc byste měli od našich zdravotníků obdržet letáček Jak postupovat po odjezdu sanitky, který vám bude v této pro vás náročné situaci nápomocen.

Co se odehrává v sanitce?
Sanitní vůz je v dnešní době pojízdnou jednotkou intenzivní péče s mnoha přístroji a kvalifikovaným personálem. Vašemu blízkému se tedy dostává vysoce specializované péče již během transportu.

Co se bude dít v nemocnici?
Posádka ZZS předá ošetřeného a zajištěného pacienta lékařskému týmu v nemocnici. Lékaři již byli předem informováni o závažnosti jeho stavu a jsou na jeho další léčbu připraveni. Pacient podstoupí i další různá vyšetření nutná pro jeho správnou léčbu.

Kdo mi podá informace o zdravotním stavu blízkého?
Po předání v nemocnici končí práce a odpovědnost ZZS za pacienta, kterou od tohoto okamžiku přebírá nemocniční zařízení. Proto vám veškeré informace o jeho dalším zdravotním stavu nemůže již podat záchranná služba, ale právě příslušné zdravotnické zařízení. V nemocnici probíhají po přijetí pacienta vysoce specializovaná vyšetření, která jsou časově náročná. Proto do nemocnice nevolejte dříve než 1 hodinu po odjezdu naší sanitky.

V nemocnici, kam měl být pacient převezen, o něm nic neví?
K této situaci může dojít. V některých případech, zejména v případě akutní změny zdravotního stavu, mohl být pacient směrován do jiného zdravotnického zařízení. V takovém případě volejte opět na linku 155, kde vám operátor/ka na základě uvedení smluveného hesla sdělí, kam byl pacient skutečně převezen.

Kam mohu směřovat případné připomínky nebo pochvaly k činnosti posádky záchranné služby?
ZZS JmK pravidelně vyhodnocuje kvalitu své práce a očekává vaše připomínky a poznatky. Zároveň se těší z každého poděkování a pochvaly svých zaměstnanců. Pokud chcete vyjádřit názor na kvalitu péče poskytnuté naší záchrannou službou, kontaktujte nás zde.

 

Kontakty na nemocnice v Jihomoravském kraji:

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
telefon: 532 231 111

Dětská nemocnice FN Brno
Černopolní 9
telefon: 532 234 111

FN nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
telefon: 543 181 111

Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 6
telefon: 545 538 111

Vojenská nemocnice v Brně
Zábrdovická 3
telefon: 973 445 517

Nemocnice Milosrdných bratří
Polní 3
telefon: 532 299 111

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
telefon: 543 131 111

SurGal Clinic
Drobného 38-40
telefon: 532 149 333

Psychiatrická nemocnice Brno
Húskova 2
telefon: 548 123 111

Nemocnice Blansko
Sadová 33
telefon: 516 838 111

Nemocnice Boskovice
Otakara Kubína 179
telefon: 516 491 111

Nemocnice Břeclav
U Nemocnice 1
telefon: 519 315 111

Nemocnice TGM Hodonín
Purkyňova 11
telefon: 518 306 111

Městská nemocnice Hustopeče
Brněnská 41
telefon: 519 407 311

Nemocnice Ivančice
Široká 16
telefon: 546 439 411

Nemocnice Kyjov
Strážovská 976
telefon: 518 601 111

Nemocnice Tišnov
Purkyňova 279
telefon: 549 410 500

Nemocnice Vyškov
Purkyňova 36
telefon: 517 315 111

Nemocnice Znojmo
MUDr. Jana Janského 11
telefon: 515 215 111

 

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader