Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

O nás

Staráme se o zdraví 1,2 milionu obyvatel
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje je příspěvkovou organizací. Její pracovníci zajišťují přednemocniční neodkladnou péči v regionu o rozloze 7.195 kilometrů čtverečních s 1,2 milionu obyvatel. Jihomoravská zdravotnická záchranná služba se člení na sedm organizačních celků – územních oddělení a má 24 výjezdových základen, včetně letecké záchranné služby.

Denně vyjedeme až 300x
V denní době je ve službě 55 výjezdových skupin, v noci je jich 52. Záchranáře vysílá k událostem krajské zdravotnické operační středisko (KZOS), které působí v sídle ZZS JmK v brněnské ulici Kamenice. KZOS přijme denně na tísňové telefonické lince 155 přibližně 700 hovorů. Nejvíc je jich z Brna. Úkolem operátorek a operátorů je vyhodnotit tato volání, k volajícím vyslat pomoc, popřípadě jim poradit, jak mají v případě zdravotních potíží postupovat. Denně mají záchranáři v kraji kolem 300 výjezdů, jsou však i období, kdy se počet výjezdů vyšplhá i na 350. Posádky nejčastěji vyjíždí k pacientům s interními chorobami, souvisejícími zejména s onemocněním srdce, cév a mozku. Velkou část zásahů pak tvoří úrazy, a to zejména úrazy vzniklé při dopravních nehodách. Spektrum výjezdů zdravotnických záchranářů doplňují akutní, méně závažná a některá lehčí onemocnění, stavy a úrazy, při nichž volající laik neodhadne (neúmyslně zveličí) závažnost stavu.

Jednotná Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje vznikla v roce 2006 sloučením okresních záchranných služeb a pracovišť dříve zřizovaných městy nebo nemocnicemi. V současné době organizace zaměstnává více než 600 lidí.

Jsme součástí IZS
ZZS JmK je také nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Zdravotníci v rámci něj spolupracují s Hasičským záchranným sborem a Policií ČR, ale také s dalšími subjekty, ke kterým patří městská policie, Český červený kříž, vodní záchranná služba apod.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader