Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Žádost o výzkum

ŽÁDOST O VÝZKUM

K podání žádosti o provedení kvalitativního/kvantitativního výzkumu v rámci závěrečné/ diplomové práce je potřeba, aby student dodržel následující postup:

  1. vyplněnou žádost student zaslat na e-mailem na adresu sperkovah@zzsjmk.cz
  2. přiložit plánovaný dotazník/ výzkumný záměr
  3. Zástupce oddělení vzdělávání studenta vyrozumí do deseti pracovních dnů prostřednictvím e-mailu.

žádost v docx
žádost v pdf

x
loader