Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Žádost o výzkum

Komerční činnost

ŽÁDOST O VÝZKUM

K podání žádosti o provedení kvalitativního/kvantitativního výzkumu v rámci závěrečné/ diplomové práce je potřeba, aby student dodržel následující postup:

  1. vyplněnou žádost student zaslat na e-mailem na adresu varekova.vlasta@zzsjmk.cz
  2. přiložit plánovaný dotazník/ výzkumný záměr
  3. Zástupce oddělení vzdělávání studenta vyrozumí do deseti pracovních dnů prostřednictvím e-mailu.

žádost v docx
žádost v pdf

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader