Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Inspektor provozu

Funkce inspektora provozu byla zřízena v roce 2014 jako speciální výjezdová složka ZZS JmK. Inspektor obecně spolupracuje se všemi úseky a pomáhá, kde je aktuálně třeba, a to v nepřetržitém provozu. Každý člen má odbornou kvalifikaci pro výkon práce bez odborného dohledu a poskytuje přednemocniční neodkladnou péči při akutních stavech a mimořádných událostech.

Operační středisko vysílá inspektora provozu zpravidla v naléhavosti 1a, jako výpomoc zasahujícím týmům, je-li právě nejbližším dostupným prostředkem v přednemocniční neodkladné péči. Speciálně využíván bývá i při poskytování neodkladných resuscitací týmy ZZS, protože disponuje přístrojem pro nepřímou srdeční masáž (LUCAS 2).

V případě likvidace mimořádných událostí se uplatňuje jako vedoucí zdravotnické složky, zajišťuje bezpečnost zachraňujících, komunikuje z místa s operačním střediskem i s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.

Inspektor dále řeší události typu napadení posádky, poruchy nebo nehody vozidel ZZS během služby, mimořádné dodání zdravotnických pomůcek nebo léků na výjezdové základny, předání dokladů a osobních věcí mezi posádkou a pacientem či zdravotnickým zařízením, vyúčtování samoplátců či střídání zdravotnických zaměstnanců ve službě v případě náhlé indispozice.

Mezi další činnosti, spadající pod inspektory provozu, patří neodkladný převoz z vitální indikace na výzvu KZOS (např. cyanokit pro léčbu otravy kyanovodíkem), zajištění služby pro potřeby Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, spolupráce s BIO-HAZARD týmem a ECMO týmem, kontrolní dohled nad činností výjezdových skupin ZZS JmK nebo poskytnutí první psychické podpory na místech náročných zásahů.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader