Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Automatizované externí defibrilátory - šance pro život

V Jihomoravském kraji je ročně mimo nemocnici postiženo náhlou srdeční příhodou přibližně 700 lidí. Zhruba polovina z nich přímo v terénu zemře. Jen 5 až 15 procent pacientů má to štěstí, že se po srdeční příhodě vrací zpět do běžného života, a to díky poskytnutí včasné pomoci.

S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o deset procent. Při včas zahájené a správně provedené resuscitaci pomocí AED, která vždy musí být zkombinovaná s masáží hrudníku, se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě často nastane takzvaná fibrilace komor. Právě v této fázi pomůže včasný elektrický výboj, který dá člověku defibrilátor.

Jak funguje AED
Automatizovaný externí defibrilátor je počítačově řízené zařízení určené pro laiky, které je schopno analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hlasovými pokyny a pokyny na obrazovce k provedení resuscitace správným způsobem a v případě potřeby i k provedení bezpečné defibrilace.

Defibrilace je odborný postup, schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu, vedoucí k zástavě oběhu. Pokud se lidé s takovýmto postižením zdraví setkají, operátor/ka jim pomocí tísňové telefonní linky 155 poradí, kde najdou nejbližší externí defibrilátor v případě, že je k dispozici, a jak s ním mají pracovat. V případě, že v dané oblasti je dostupný defibrilátor u složek IZS, vyšle operátor/ka na místo kromě výjezdové skupiny ZZS i nejbližší jednotku s AED. V praxi tedy na místo události přijíždí obratem například hasiči nebo policisté, kteří pomohou s resuscitací postiženého za pomoci AED do doby příjezdu týmu ZZS.

Pomoci dokážeš i ty
Pokud naleznete člověka, který nereaguje na oslovení a zatřesení ramenem, uložte ho do polohy na zádech, zprůchodněte mu dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady vzhůru. Pomocí pohledu, poslechu a vnímání dechu zjistěte, zda normálně dýchá. Pokud nedýchá normálně, volejte záchrannou službu na lince 155 a pošlete někoho pro AED. Zahajte neprodleně srdeční masáž na středu hrudníku postiženého frekvencí 100 -120 stlačení za minutu do hloubky 5 až 6 cm. Jakmile je na místě AED, zapněte jej. Dle obrázku na elektrodách nalepte defibrilační elektrody na hrudník postiženého. Přístroj vás vyzve, aby se pacienta nikdo nedotýkal, a zanalyzuje srdeční rytmus. Pokud je výboj doporučen, zajistěte, aby se pacienta nikdo nedotýkal a stiskněte tlačítko výboj. Ihned poté pokračujte v resuscitaci. Po celou dobu resuscitace se řiďte pokyny přístroje!

Více informací naleznete zde: www.aedjmk.info

 

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader