Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Projekty

logo projektu

Složky IZS zachraňují životy s AED
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002954 | Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Cílem projektu je zefektivnění spolupráce složek IZS při záchraně lidských životů při využití AED formou inovativního systému vzdělávání v oblasti poskytování první pomoci s největším důrazem na provádění resuscitace (používání AED). Principem nového systému vzdělávání složek IZS je existence vyškolených zachránců ze složek IZS v oblasti poskytování první pomoci a resuscitace pod odborným vedením týmu ZZS a vybavených AED, kteří dál budou školit své zaměstnance. Dále zajištění odborné garance vzdělávání složek IZS v oblasti poskytování první pomoci ze strany ZZS JmK, zefektivnění spolupráce a návaznosti poskytované péče mezi základními složkami IZS. Vybavení HZS a PČR pomůckami pro školení a praktický nácvik KPR (Kardiopulmonální resuscitace) s AED a nastavení způsobu zpětného vyhodnocení resuscitací a monitorace přežití pacientů s ohledem na poskytnutou péči.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo projektu

Společná platforma operačních středisek IZS
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002955 | Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Cílem projektu je vytvoření společné vzdělávací platformy pro operační střediska složek IZS a zefektivnění spolupráce. Každá složka má svoji specifickou činnost, ale v mnoha výzvách se při realizaci setkávají. Jednou ze zásadních otázek je poskytnutí rady první pomoci volajícímu po telefonu-vyžaduje teoretické znalosti, pro kvalitní a erudovanou odpověď je nutná i praktická znalost. Základní minimum znalostí z činnosti i jiné složky je nutné pro všechny operátory. Bude vytvořen společný vzdělávací a informační portál složek IZS - místo pro sdílení info operátorů, prostor pro peery pro rychlou konzultaci. Dále vznikne e-learning, bude vytvořeno 50 simulačních videí a vzdělávací film. Na portále budou uveřejňovány odborné články, novinky zaměřeny na všechny složky IZS, zajímavé kazuistiky, odborné tematické poradny. Všichni operátoři absolvují 8 hodinový kurz - úvodní a udržovací - zaměřený pro všechny odbornosti v oblasti operačního řízení a příjmu tísňové výzvy. Součástí bude také nezbytně nutný nácvik praktických dovednosti v oblasti poskytování první pomoci tak, aby si operátor vyzkoušel situaci i na druhé straně než je zvyklý obvykle. Dále absolvují interaktivní workshopy - rozbor jednotlivých kazuistik a konkrétních případů zaměřených na problematické a komplikované případy.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo projektu

Kurz přednemocniční péče ZZS JmK
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0009 | Termín realizace: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof v JMK. Vychází z dlouhodobých zkušeností žadatele a partnera s cílovou skupinou a z analýzy zájmu o vytvářené kurzy,jež byla zpracována před zahájením přípravy projektu. Kurzy vytvořené v rámci projektu jsou určeny účastníkům dalšího vzdělávání z řad zdravotníků i nezdravotníků v JMK (zaměstnanců nemocnic,záchranných služeb,škol, úřadů, apod.),kteří díky jejich absolvování posílí svou uplatnitelnost na trhu práce a zvýší svou konkurenceschopnost. Cílem projektu je vytvoření 12 kurzů, vč.e-learningové podpory a učebních textů pro účastníky. Kurzy budou pilotně realizovány,oponovány odborníky v oboru a následně akreditovány. Výstupem je 120 osob podpořených v rámci pilotních realizací kurzů (96 úspěšně podpořených) a 12 vytvořených kurzů. Projekt bude realizován členy realizačního týmu žadatele a partnera,doplňkově za využití dodavatelů vybraných ve výběrovém řízení.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více informací zde >>>>

Kontaktní formulář

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz
ID datové schránky: rv5mvri

x
loader