Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Krajské zdravotnické operační středisko

Operační středisko - srdce záchranné služby

Srdcem, tedy hlavním centrem ZZS JmK, je bezesporu jeho krajské zdravotnické operační středisko, které se nachází v brněnském sídle záchranářů v Brně-Bohunicích. Operátorky a operátoři na bezplatné telefonické lince 155 nepřetržitě přijímají tísňové hovory z celého Jihomoravského kraje i některých oblastí krajů sousedních v souladu s mezikrajskými smlouvami o poskytování ZZS. Operátoři je vyhodnocují, rozhodují o vyslání výjezdové skupiny na základě závažnosti stavu pacienta a zároveň je řídí přímo v terénu. O tom, že jde o velmi náročnou práci, bezesporu svědčí také to, že operátoři denně přijmou od 500 do 700 telefonických hovorů na tísňové lince. Ve skutečnosti však odbaví běžně i podstatně více než 1000 hovorů, protože komunikují také s posádkami, se zdravotnickými zařízeními či s kolegy z dalších složek IZS.

Práce operátorek a operátorů KZOS se však často podílí i přímo na poskytnutí život zachraňujících úkonů. Jsou často těmi, kteří přes telefonní sluchátko zachraňují životy; v kritických případech dávají volajícímu pokyny, jak má poskytnout první pomoc zraněnému či člověku se zdravotními komplikacemi. Znamená to volajícího, jenž je mnohdy ve vypjaté psychické situaci, nejprve uklidnit, zjistit od něj základní údaje o stavu pacienta, a pak jej krok za krokem vést k tomu, aby u zraněného zajistil činnost základních životních funkcí do brzkého příjezdu záchranářů. Ve stejném okamžiku vysílá operační středisko za pacientem sanitní vůz s pomocí. V těchto chvílích jde o vteřiny, proto je operační středisko vybaveno nejmodernějšími telekomunikačními a navigačními prostředky. Díky tomu jsou pak dispečeři schopni vysílat efektivně výjezdové skupiny k jednotlivým případům s ohledem na aktuální zdravotní stav každého pacienta.

Operátor má rovněž k dispozici v rámci systému operačního řízení databázi automatizovaných externích defibrilátorů, které je schopen aktivovat v případě, že to zdravotní stav pacienta potřebuje. V této pomoci spolupracuje s hasiči, profesionálními i dobrovolnými, s Policií ČR, ale i s celou řadou dalších subjektů, včetně soukromých firem.

KZOS je rovněž v kontaktu se zdravotnickými operačními středisky ZZS okolních krajů, aby mohli záchranáři lépe koordinovat svoji činnost na hranicích regionů. Je zároveň propojeno s operačními centry Policie ČR i Hasičského záchranného sboru.

 

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader