Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Léčba COVID-19

Většina pacientů, která onemocní COVID-19, zvládne léčbu tzv. ambulantně, tedy doma.

Jak se léčit?
Jak chránit svoje okolí?
Jak rozpoznat, kdy už je to vážné a je třeba zavolat záchranku?

To vše se dozvíte v následujícím textu.

Příznaky

Asi 1/5 pacientů nemá žádné příznaky. U ostatních se projevují příznaky respirační nákazy či jiné celkové příznaky. Mohou být vyjádřeny jen některé, a to s různou intenzitou:

 • Suchý dráždivý kašel
 • Dušnost
 • Bolest nebo škrábání v krku
 • Rýma
 • Horečka
 • Únava, malátnost
 • Bolesti svalů
 • Bolesti hlavy
 • Průjem
 • Nechutenství, nauzea nebo zvracení
 • Ztráta čichu a/ nebo chuti

V případě výskytu výše uvedených příznaků se může/  nemusí jednat o onemocnění COVID-19. Bez vyšetření PCR testem nebo rychlým AG testem však COVID-19 nelze vyloučit.

V případě zjištění výše uvedených příznaků a/ nebo při pozitivitě antigenního testu

 1. Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, PL bezodkladně vystaví žádanku na PCR vyšetření
 2. Proberte s lékařem příznaky vašeho onemocnění, jak se nyní cítíte a domluvte se na dalším postupu léčby
 3. Požádejte o vystavení neschopenky

V případě zjištění pozitivity

Domácí izolace omezte pohyb po bytě a ve společně používaných prostorech, pobývejte v samostatném, dobře větraném pokoji, omezte kontakt s ostatními členy domácnosti na minimum, noste respirátory při kontaktu se svými blízkými, dezinfikujte povrchy, pozor na bezpečnou manipulaci s prádlem pacienta, rukavice a roušky nevytřepávat
Vyvarujte se dlouhého ležení na zádech střídejte ležení na břiše, na boku, sezení, projděte se po bytě několikrát denně
Zvlhčujte vzduch v místnosti  
Udržujte vzdálený kontakt s rodinou nebo přáteli či sousedy několikrát denně telefonicky – důvodem je pravidelná kontrola stavu a donáška všeho potřebného

Léčba:

Pokud nemáte potíže, není potřeba žádná léčba, zajistěte dostatečný příjem tekutin a pravidelnou stravu a to, i když není žízeň a chuť k jídlu, dále příjem vitaminů a minerálů

Při horečce:
Paracetamol (Panadol, Paralen) – 500 – 1000mg á 6 hodin, max. dávka 4g/ 24 hodin, děti 15 mg/kg, max. dávka 60 mg/kg/ 24 hodin, maximální dávky nepřekračujte!
nebo
Ibuprofen (Brufen, Ibalgin aj.) – 400 mg á 8 hodin, max. dávka 1200mg/ 24 hodin, děti 10mg/kg á 8 hodin, max. dávka 30 mg/kg/ 24 hodin
Nikdy nekombinujte acylpyrin a ibuprofen!

Při kašli:
Léky na tlumení dráždivého kašle: Stoptussin, Sinecod, Ditustat a další, dle doporučení lékárníka nebo příbalového letáku
Léky na rozpuštění hlenu a snadnější odkašlávání: ACC, Bromhexin, Mucosolvan, Ambrobene, dávky dle příb. letáku

Léky na doporučení lékaře:
Nejčastěji se podávají léky na ředění krve. Ty doporučí a předepíše pouze lékař na základě vašeho základního onemocnění a zjištěného stavu.

Monoklonální protilátky:

Indikuje ošetřující lékař. Podávají se v infuzi na specializovaných místech (v každém okrese), ideálně co nejdříve, max. do 10 dnů, od začátku příznaků. Jsou doporučené u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu:

 • Vyšší věk
 • Cukrovka
 • Obezita
 • Vysoký krevní tlak
 • Chronické plicní onemocnění
 • Závažné onemocnění srdce, jater a ledvin
 • Závažná porucha obranyschopnosti, užívání léků, které snižují imunitu, probíhající chemoterapie, ozařování

Transport k infuzi monoklonálních protilátek není indikací k výjezdu zdravotnické záchranné služby!

Sledujte svůj zdravotní stav Pravidelně si měřte teplotu

Sledujte barvu a množství moči (tmavá a málo znamená, že pijete málo a je potřeba zvýšit příjem tekutin)

Pokud máte domácí tonometr, měřte si tlak 3x denně. V případě příznaků jako malátnost, točení hlavy, kolapsový stav a zároveň setrvalý pokles tlaku o více než 20 mm Hg, případně setrvalý pokles pod 90 mmHg, konzultujte svého praktického lékaře. Tlakoměr ukáže i hodnotu pulzu.
Pokud máte možnost, měřte si saturaci pulsním oxymetrem. Varující je setrvalý pokles hodnoty pod 93%*

Při zhoršení stavu

U některých nemocných s mírnými potížemi může dojít zhruba po týdnu k významnému zhoršení stavu. Konzultujte svého praktického lékaře. Důvodem přijetí do nemocnice jsou obvykle následující příznaky:

 • dušnost (pocit nedostatku vzduchu, který se objeví v klidu, při řeči nebo lehké fyzické námaze – např. cesta na WC)
 • namáhavé nebo zrychlené dýchání > 25 dechů/ minutu u dospělého (pozor, u dětí je 25 dechů/ minutu normální, dýchají fyziologicky rychleji)
 • zchvácenost
 • porucha vědomí
 • dehydratace a neschopnost příjmu tekutin
 • setrvalá horečka nad 38,3, která nereaguje na správné podávání léků na horečku
 • zrychlený puls (trvale nad 125/ min)
 • hodnota saturace < 93%*

*Měření saturace pulsním oxymetrem:

Pulsní oxymetr je malý přístroj, který se upevní na prst, a který měří okysličení krve a frekvenci pulsu. Tuto funkci mají i některé sporttestery nebo chytré hodinky. V současné době je jeho domácí užití součástí mnoha doporučení pro sledování zdravotního stavu v domácí či sociální péči. Pulsní oxymetr může být výborným pomocníkem, ale také zlým pánem.

Falešně nízké hodnoty: lze naměřit při chybném nasazení na prst, při onemocněních, které způsobují špatné prokrvení končetin, při prochladlých prstech, ale i u nalakovaných nehtů.

Správné použití:

 • u pacienta v klidu nasaďte pulsní oxymetr na prst a ponechte minim. 1 minutu nasazen, než budete odečítat hodnoty
 • normální hodnoty jsou 94 – 98%, puls 60 - 100/ min
 • u některých onemocnění (např. chronická bronchitida) jsou hodnoty saturace trvale nižší - i 90 - 93% - takový pacient obvykle svoje hodnoty zná, není důvod se znepokojovat
 • varující je setrvalý pokles pod 93% u pacienta bez předchozího plicního onemocnění
 • rizikový je setrvalý pokles pod 90% u pacienta v klidu, i když se cítí relativně dobře
 • Pozor: špatně prokrvené prsty a tedy nižší saturace nebo nemožnost odečíst jakoukoliv hodnotu může nastat i při výrazné dehydrataci.
 • Další hodnotou je rychlost pulsu. Při horečce bývá puls zvýšen oproti normálním hodnotám. Varovnou známkou je, pokud se hodnoty pulsu pohybují setrvale nad 125/ min
 • pokud budete mít jakékoliv pochybnosti o naměřených hodnotách, kontaktujte svého praktického lékaře

Kdy volat záchranku?

Důvodem k výjezdu zdravotnické záchranné služby je vážný stav pacienta

 • Bezvědomí – pacienta nelze probudit oslovením a zatřesením rameny nebo jeho vědomí je snížené oproti normálnímu stavu
 • Namáhavé dýchání, dušnost – pacient se v klidu nebo při minimální fyzické námaze výrazně zadýchává. U onemocnění Covid-19 často vidíme neschopnost dojít na WC. Často bývá stav popisován jako extrémní vyčerpání, jedná se však o nedostatek kyslíku.
 • Kolaps, mdloba – pacient je malátný, točí se mu hlava,  naměříte nízký tlak
 • Setrvalý pokles saturace u pacienta, jehož hodnoty byly normální
 • Zchvácenost, setrvalá vysoká horečka, která nereaguje na antipyretika, neschopnost příjmu tekutin trvající několik dní

V ostatních případech konzultujte stav pacienta se svým praktickým lékařem.

Zdroj: Rady pacientům: Domácí léčba COVID-19, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, upraveno, zkráceno.

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader