Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Zdravotnická asistence/ ukázka činnosti

 

ZZS JmK, p.o. v rámci své doplňkové činnosti nabízí zajištění zdravotnických asistencí na sportovních, společenských a kulturních akcích. Školení první pomoci pro laickou veřejnost, složky IZS a organizace. Dále nabízíme ukázky činnosti na větších akcích ZZS.

Pro více informací zvolte kolečko dle výběru. 

 

Podmínky poskytnutí akce

  1. Žadatel vyplní žádost ve všech kolonkách.
  2. Žádost o asistenci musí být dodána na ZZS JmK nejméně 2 měsíce před termínem konání dané akce, na žádosti podané později nebude brán zřetel. V takovém případě se prosím obraťte na jiné poskytovatele této služby.
  3. ZZS JmK se k podané žádosti o zajištění či nemožnosti zajištění akce vyjádří do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti (podmínkou je, že nebude ohrožena její hlavní činnost, tj. poskytování přednemocniční neodkladné péče).
  4. Po závazném potvrzení termínu vystaví ZZS JmK žadateli zálohovou fakturu, kterou je žadatel povinen uhradit nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání akce.
  5. Zálohová faktura je vystavena ve výši předpokládaných nákladů pro zajištění akce. Předpokládané náklady zahrnují rovněž čas na přípravu vozidla, jízdu na místo konání akce, dobu setrvání na akci, návrat na základnu a čas na úklid a doplnění materiálu do vozidla k dalšímu zásahu, přípravu lektora, apod.
  6. Po uskutečnění akce vystaví ZZS JmK fakturu dle skutečnosti. Náklady zahrnují nejen dobu trvání vlastní akce, ale i dobu nezbytnou k přesunu vozidla s posádkou tam i zpět plus doba potřebná na kontrolu a přípravu vozidla a jeho vybavení před odjezdem a po návratu.
  7. Objednávka, byť i předběžně potvrzena, je považována za závaznou až v okamžiku uhrazení zálohové faktury na účet ZZS JmK či do pokladny.

 

více zde

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader