Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Zdravotnická asistence

Zdravotnické zabezpečení na kulturních, společenských a sportovních akcích

Zdravotnické zabezpečení pořádané akce zajišťuje vždy pořadatel a to vlastními silami nebo subdodavatelsky. Rozsah zabezpečení by měl odpovídat množství předpokládaných účastníků, geografickému rozsahu akce či její povaze (extrémní sporty, vybraná fotbalová utkání atd.). Je povinností pořadatele zajistit, aby zdravotnické zabezpečení bylo kvalitní a dostatečné.

Návodem na stanovení počtu „zdravotníků“ může být doporučený postup, který je publikován na stránkách Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, viz https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/2014_hromadn%C3%A9_akce.pdf

Ač není nikde uvedena povinnost hlásit akci na příslušnou zdravotnickou záchrannou službu, přesto se za to velmi přimlouváme. Pořadatel sice řeší zabezpečení uvnitř areálu, kde je akce uskutečněna, zvýšené množství výjezdů však zaznamenává i příslušná ZZS: značné množství účastníků, večerní a noční oslavy, střety fanoušků či situace, kdy již pořadatel vlastními silami řešení nezvládá.

Prosíme tak o nahlášení akce na operační středisko Zdravotnické záchranné služby, lze i prostřednictvím linky 155.

 

OBJEDNÁVKA ZDRAVOTNICKÉ ASISTENCE při konání sportovních, kulturních a jiných akcí

Ceník:

  • Posádka RLP (lékař, záchranář, řidič ZZS) = 2 415 Kč / hodinu (čekání nebo činnosti)
  • Posádka RZP (záchranář, řidič ZZS) = 1 265 Kč / hodinu (čekání nebo činnosti)
  • (cena se může lišit podle složení posádky)
  • za každý ujetý km + 70 Kč/km
  • (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

K plánované časové dotaci asistence je nutné připočítat 1 hodinu na transport posádky na místo, zpět na základnu a úklid vozu.

Objednávka zdravotnické asistence

Časový rozsah akce
:
:

Celkem hodin:  

:
x
loader