Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Stáže

AKTUÁLNÍ INFORMACE

V současné době ZZS JmK umožňuje absolvovat odbornou stáž/praxi 

 • studentům zdravotnických škol v rámci splnění praktické části výuky (povinně absolvované praxe podle akreditovaných vzdělávacích programů),
 • lékařům v rámci před atestační přípravy lékařů,
 • zaměstnancům zdravotnických zařízení v rámci splnění povinné praxe specializačního vzdělávání,
 • frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
 • příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZS JmK uzavřenou dohodu.

Stáže se provádí ve výjezdových skupinách nebo na pracovišti Krajského zdravotnického operačního střediska (KZOS) ve dvanáctihodinových směnách. Stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZS JmK (pokud není smluvně ujednáno jinak).

Podmínky pro poskytnutí stáže jsou:

 • platné očkování proti hepatitidě A + B (pro stáže ve výjezdových skupinách),
 • úhrada poplatku za stáž předem (pokud není smluvně sjednáno jinak),
 • vybavení vlastními OOP na ochranu před koronavirem pro stáže ve výjezdových skupinách v min. rozsahu 4 ks respirátor FPP2,
 • vybavení vlastními OOP na ochranu před koronavirem pro stáže na pracovišti KZOS v min. rozsahu 2 ks respirátor FPP2. 

Pokud chcete žádat o absolvování odborné stáže na ZZS JmK a splňujete výše uvedené podmínky, postupujte následovně:

 • přihlaste se na úvodní projednání Vašeho požadavku s odpovědným pracovníkem ZZS JmK (Ing. Roman Valouch) s využitím rezervačního systému (systém je přístupný na této stránce, vstup výběrem termínu),
 • dostavte se ve vámi rezervovaném termínu do budovy ZZS JmK, Kamenice 798/1d, Brno, na klávesnici domovního telefonu u vstupu volte kl. 912,
 • na jednání si s sebou vezměte občanský průkaz (případně jiný doklad totožnosti), příslušníci složek IZS také služební průkaz, libovolný doklad k doložení studia, zaměstnání nebo kurzu a doklad o splnění podmínky očkování.

 

Schůzka se sjednává výhradně na této stránce výběrem z nabízených volných termínů (zobrazí se po kliknutí na pole s termínem) .

Na této schůzce Vám budou poskytnuty veškeré informace potřebné k vykonání stáže, bude provedeno proškolení bezpečnosti práce na pracovišti a zpracovány nezbytné písemné dokumenty ke stáži (žádost, dohoda, záznamy o proškolení).

Bližší informace lze případně vyžádat emailem na adrese staze@zzsjmk.cz.

x
loader