Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Stáže

ZZS JmK umožňuje absolvovat odbornou stáž/praxi

  • studentům zdravotnických škol v rámci splnění praktické části výuky (povinně absolvované praxe),
  • lékařům v rámci před atestační přípravy lékařů,
  • zaměstnancům zdravotnických zařízení v rámci splnění povinné praxe specializačního vzdělávání,
  • frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
  • příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZS JmK uzavřenou dohodu.

Stáže se provádí ve dvanáctihodinových směnách. Stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZS JmK (pokud není smluvně ujednáno jinak).

 

Podmínkou pro absolvování stáže na ZZS JmK, p.o. je platné očkování proti hepatitidě A + B, které si přineste na úvodní proškolení. Bez potvrzení očkování není možné proškolení absolvovat.

Pokud chcete žádat o absolvování odborné stáže na ZZS JmK a splňujete výše uvedené podmínky, postupujte následovně:

  • přihlaste se na úvodní projednání Vašeho požadavku s pracovníkem oddělení vzdělávání a krizové připravenosti (Ing. Roman Valouch) a s využitím rezervačního systému (vstup výběrem termínu),
  • dostavte se ve vámi rezervovaném termínu do budovy ZZS JmK, Kamenice 798/1d, Brno, oddělení vzdělávání a krizové připravenosti, na klávesnici domácího telefonu u vstupu volte kl. 912.
  • na jednání si s sebou vezměte občanský průkaz (případně jiný doklad totožnosti), příslušníci složek IZS také služební průkaz, libovolný doklad k doložení studia, zaměstnání nebo kurzu a doklad o splnění podmínky očkování.

Aktuálně nejsou k dispozici žádné termíny

Schůzka se sjednává výhradně na této stránce výběrem z nabízených volných termínů.

Na této schůzce bude provedeno proškolení bezpečnosti práce na pracovišti, obdržíte zde smlouvu, pokyny a veškeré informace potřebné k vykonání stáže.

V případě zájmu je také možnost bezplatného zapůjčení pracovního výjezdového oděvu, tento lze zapůjčit nejdříve týden před první stáží.

x
loader