Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Stáže

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vzhledem k vývoji situace šíření koronaviru SARS CoV-2 a jeho novým mutacím a přijatým vládním opatřením rozhodl Krizový štáb ZZS JmK o přerušení poskytování stáží na ZZS JmK. Všechny směny stáže plánované od 8.3.2021 do odvolání byly zrušeny. Náhradní termíny budou řešeny v závislosti na dalším vývoji situace po obnovení poskytování této služby.

Individuálně lze stáže na ZZS JmK umožnit žadatelům, kteří:

 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZd, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • mají potvrzení (certifikát) o ukončeném očkování a od jehož ukončení uplynulo minimálně 14 dní,
 • doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod., a kteří nemají příznaky onemocnění COVID- 19,

Tyto skutečnosti se prokazují potvrzením, protokolem o provedení testu nebo certifikátem o očkování, žadatelé postupují podle níže uvedených instrukcí. Bližší informace lze vyžádat emailem na adrese staze@zzsjmk.cz.

ZZS JmK se omlouvá za případně způsobené komplikace, o opatření bylo rozhodnuto  v zájmu ochrany zdraví žadatelů o stáže a odborné praxe na ZZS JmK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

V době mimo výše uvedené opatření umožňuje ZZS JmK absolvovat odbornou stáž/praxi

 • studentům zdravotnických škol v rámci splnění praktické části výuky (povinně absolvované praxe podle akreditovaných vzdělávacích programů),
 • lékařům v rámci před atestační přípravy lékařů,
 • zaměstnancům zdravotnických zařízení v rámci splnění povinné praxe specializačního vzdělávání,
 • frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
 • příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZS JmK uzavřenou dohodu.

Stáže se provádí ve dvanáctihodinových směnách. Stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZS JmK (pokud není smluvně ujednáno jinak).

 

Podmínkou pro absolvování stáže na ZZS JmK, p.o. je platné očkování proti hepatitidě A + B, které si přineste na úvodní proškolení. Bez potvrzení očkování není možné proškolení absolvovat.

Pokud chcete žádat o absolvování odborné stáže na ZZS JmK a splňujete výše uvedené podmínky, postupujte následovně:

 • přihlaste se na úvodní projednání Vašeho požadavku s pracovníkem oddělení vzdělávání a krizové připravenosti (Ing. Roman Valouch) s využitím rezervačního systému (vstup výběrem termínu),
 • dostavte se ve vámi rezervovaném termínu do budovy ZZS JmK, Kamenice 798/1d, Brno, oddělení vzdělávání a krizové připravenosti, na klávesnici domácího telefonu u vstupu volte kl. 912.
 • na jednání si s sebou vezměte občanský průkaz (případně jiný doklad totožnosti), příslušníci složek IZS také služební průkaz, libovolný doklad k doložení studia, zaměstnání nebo kurzu a doklad o splnění podmínky očkování.

Schůzka se sjednává výhradně na této stránce výběrem z nabízených volných termínů (zobrazí se po kliknutí na pole s termínem) .

Na této schůzce bude provedeno proškolení bezpečnosti práce na pracovišti, obdržíte zde smlouvu, pokyny a veškeré informace potřebné k vykonání stáže.

V případě zájmu je také možnost bezplatného zapůjčení pracovního výjezdového oděvu, tento lze zapůjčit nejdříve týden před první stáží.

x
loader