Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Stáže

AKTUÁLNÍ INFORMACE

V současné době ZZS JmK umožňuje absolvovat odbornou stáž/praxi 

 • studentům zdravotnických škol v rámci splnění praktické části výuky (povinně absolvované praxe podle akreditovaných vzdělávacích programů),
 • lékařům v rámci před atestační přípravy lékařů,
 • zaměstnancům zdravotnických zařízení v rámci splnění povinné praxe specializačního vzdělávání,
 • frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
 • příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZS JmK uzavřenou dohodu.

Stáže se provádí ve výjezdových skupinách ve dvanáctihodinových směnách. Od 1.3.2022 je opět možné absolvovat stáž i na pracovišti KZOS ZZS JmK. Stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZS JmK (pokud není smluvně ujednáno jinak).

Podmínky pro poskytnutí stáže jsou:

 • platné očkování proti hepatitidě A + B (pro stáže ve výjezdových skupinách),
 • úhrada poplatku za stáž předem (pokud není smluvně sjednáno jinak),
 • vybavení vlastními OOP na ochranu před koronavirem pro stáže ve výjezdových skupinách v min. rozsahu 4 ks respirátor FPP2,
 • vybavení vlastními OOP na ochranu před koronavirem pro stáže na pracovišti KZOS v min. rozsahu 2 ks respirátor FPP2. 
 • čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a neexistenci rizikového kontaktu s Covid + osobou v období 5 dní před každou směnou stáže (formulář žadatel obdrží na ZZS JmK).

Pokud chcete žádat o absolvování odborné stáže na ZZS JmK a splňujete výše uvedené podmínky, postupujte následovně:

 • přihlaste se na úvodní projednání Vašeho požadavku s odpovědným pracovníkem ZZS JmK (Ing. Roman Valouch) s využitím rezervačního systému (systém je přístupný na této stránce, vstup výběrem termínu),
 • dostavte se ve vámi rezervovaném termínu do budovy ZZS JmK, Kamenice 798/1d, Brno, na klávesnici domovního telefonu u vstupu volte kl. 912,
 • na jednání si s sebou vezměte občanský průkaz (případně jiný doklad totožnosti), příslušníci složek IZS také služební průkaz, libovolný doklad k doložení studia, zaměstnání nebo kurzu a doklad o splnění podmínky očkování.

Aktuálně nejsou k dispozici žádné termíny

 

Schůzka se sjednává výhradně na této stránce výběrem z nabízených volných termínů (zobrazí se po kliknutí na pole s termínem) .

Na této schůzce Vám budou poskytnuty veškeré informace potřebné k vykonání stáže, bude provedeno proškolení bezpečnosti práce na pracovišti a zpracovány nezbytné písemné dokumenty ke stáži (žádost, dohoda, záznamy o proškolení, čestné prohlášení).

Bližší informace lze případně vyžádat emailem na adrese staze@zzsjmk.cz.

x
loader