Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Stáže

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vzhledem k ukončení nouzového stavu vyhlášeného pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 a příznivému aktuálnímu vývoji situace bylo z rozhodnutí vedení ZZS JmK ukončeno přerušení poskytování povinných odborných praxí a stáží na ZZS JmK ve výjezdových skupinách pro studenty výstupních ročníků škol a lékaře v rámci posledního roku před atestační přípravy. Stáže na KZOS zatím nebudou umožněny. Předpoklad umožnění stáží ve výjezdech i pro ostatní ročníky a stáží na KZOS je od 1. 9. 2020, dle epidemiologické situace v kraji i ČR. Možnost realizace tohoto předpokladu bude vedení ZZS JmK projednávat ve druhé polovině srpna. Pro stážování jsou však kromě níže uvedených podmínek stanoveny dvě nové podmínky.

  1. Stážující musí být k provedení každé směny stáže ve výjezdových skupinách vybaveni vlastními OOPP na ochranu před koronavirem v rozsahu 5 ks roušky chirurgické, 2 ks respirátoru FPP2, 1 ks ochranné brýle nebo štít, 1 ks jednorázový overal nebo plášť.
  2. Stážující musí před zahájením stáže podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které se stane přílohou k podané žádosti o absolvování stáže.

K projednání požadavku stáže na ZZS JmK, který odpovídá této informaci, využijte níže dostupný rezervační systém, bližší informace si případně vyžádejte emailem na adrese staze@zzsjmk.cz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ZZS JmK umožňuje absolvovat odbornou stáž/praxi

  • studentům zdravotnických škol v rámci splnění praktické části výuky (povinně absolvované praxe),
  • lékařům v rámci před atestační přípravy lékařů,
  • zaměstnancům zdravotnických zařízení v rámci splnění povinné praxe specializačního vzdělávání,
  • frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
  • příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZS JmK uzavřenou dohodu.

Stáže se provádí ve dvanáctihodinových směnách. Stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZS JmK (pokud není smluvně ujednáno jinak).

 

Podmínkou pro absolvování stáže na ZZS JmK, p.o. je platné očkování proti hepatitidě A + B, které si přineste na úvodní proškolení. Bez potvrzení očkování není možné proškolení absolvovat.

Pokud chcete žádat o absolvování odborné stáže na ZZS JmK a splňujete výše uvedené podmínky, postupujte následovně:

  • přihlaste se na úvodní projednání Vašeho požadavku s pracovníkem oddělení vzdělávání a krizové připravenosti (Ing. Roman Valouch) a s využitím rezervačního systému (vstup výběrem termínu),
  • dostavte se ve vámi rezervovaném termínu do budovy ZZS JmK, Kamenice 798/1d, Brno, oddělení vzdělávání a krizové připravenosti, na klávesnici domácího telefonu u vstupu volte kl. 912.
  • na jednání si s sebou vezměte občanský průkaz (případně jiný doklad totožnosti), příslušníci složek IZS také služební průkaz, libovolný doklad k doložení studia, zaměstnání nebo kurzu a doklad o splnění podmínky očkování.

Schůzka se sjednává výhradně na této stránce výběrem z nabízených volných termínů (zobrazí se po kliknutí na pole s termínem) .

Na této schůzce bude provedeno proškolení bezpečnosti práce na pracovišti, obdržíte zde smlouvu, pokyny a veškeré informace potřebné k vykonání stáže.

V případě zájmu je také možnost bezplatného zapůjčení pracovního výjezdového oděvu, tento lze zapůjčit nejdříve týden před první stáží.

x
loader