Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Aktuality
18.6.2008

18.6.2008 - Slavnostní otevření nové budovy záchranné služby v Tišnově

Ve středu 18. června 2008 se v Tišnově konalo otevření nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Za účasti představitelů ZZS JmK, Jihomoravského kraje a města Tišnova byla slavnostně otevřena nová budova výjezdového stanoviště v Tišnově. Ředitel ZZS JmK MUDr. Luděk Kašparovský pronesl úvodní informace ke vzniku nové základny ZZS JmK a poděkoval všem, díky kterým byla realizace této budovy umožněna. Hejtman Jmk Ing. Stanislav Juránek za přítomnosti mnoha dalších významných osob slavnostně přestřihl pásku a uvedl tak toto výjezdové stanoviště oficiálně do provozu. K užívání jej ZZS Jmk převzala dne 18.4.2008 a již od tohoto data vyjíždí každodenně tým rychlé lékařské pomoci z nového objektu, které naprosto odpovídá požadavkům na provoz moderní záchranné služby. Nová budova bude znamenat zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče v regionu Tišnovska a také zlepšení pracovních podmínek a sociálního zázemí zaměstnanců ZZS JmK. (Foto ze slavnostního otevření ve fotogalerii)

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader